De to ble kjærester og samboere etter at kvinnen oppsøkte ham som lege på grunn av kronisk smertesykdom.

Anne Linell Sundt døde i desember 2014 etter å ha fått i seg for mye medisiner. Det var lege-samboeren som fant Sundt på sofaen i sitt eget hjem på Bygdøy i Oslo.

Det gikk ni måneder før legen ble siktet i saken. Først var han tiltalt for forsettelig drap, men dette ble endret til uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

I tillegg ble legen tiltalt for flere brudd på helsepersonelloven. Han var blant annet pålagt å ha et narkotikaregister på klinikken han drev, men i retten hevdet han at en helsesekretærvikar hadde makulert dette ved en feiltagelse.

Tirsdag ble legen under dissens i lagmannsretten frifunnet for uaktsomt drap på samboeren.

Han ble imidlertid dømt for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om krav til forsvarlig yrkesutøvelse.

I tingretten ble legen dømt for dokumentfalsk og bedrageri samt brudd på helsepersonellovens bestemmelse om plikt til å føre journal.

Den samlede straffen for alle forholdene ble fastsatt til fengsel i tre år.

Saken oppdateres.