Norske soldater og politifolk øvde ved grensen: Slik svarte Russland på øvelsen

– Forsvaret er kjent med at politiet opplevde GPS-forstyrrelser, sier oberstløytnant Per Espen Strande til TV 2.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mens grensevakter og politifolk fra utrykningsenheten (UEH) øvde på å håndtere hybride trusler og en ulovlig kryssing av grensen mellom Norge og Russland, opplevde politimannskapene at GPS-signalene plutselig falt ut, bekrefter politiet i Finnmark og Hæren til TV 2.

Politiets håndplukkede UEH-mannskaper var under øvelsen iført verneutstyr og maskinpistoler og brukte snøscooter for å ta seg raskt frem i terrenget i grenseområdet.

Øvde ved grensen

Sammen med soldater fra Garnisonen i Sør-Varanger skulle de løse et oppdrag der en ukjent gruppe individer hadde inntatt en hytte langs grenselinjen til Norge.

Øvelsen som fant sted 28. februar i Pasvikdalen få kilometer unna grensen, ble etter alt å dømme mål for Russlands elektroniske krigføring.

– Deltakende styrke fra Grensevakten var Pasvik-kompaniet. Forsvaret er kjent med at politiet opplevde GPS-forstyrrelser, sier oberstløytnant Per Espen Strande, talsperson i Hæren, til TV 2.

Stabssjef Tarjei Sirma Tellefsen i Finnmark politidistrikt sier at øvelsen «Joint Action» er en del av Schengen-oppdraget, der Grensevakten har en formell samarbeidsavtale med politiet i Finnmark å vokte grensen.

– Vi trener ofte med Grensevakten. Det er første gang vi har rapportert om GPS-avvik for egne mannskaper på bakkenivå, sier Tellefsen til TV 2.

– Har ingen å miste

De omfattende GPS-forstyrrelsene som rammet hele Nord-Norge i begynnelsen av mars, ble også opplevd av ansatte i Statens naturoppsyn.

Øvelsen fant sted i Pasvikdalen i månedsskiftet februar/mars.
Øvelsen fant sted i Pasvikdalen i månedsskiftet februar/mars. Foto: Mathias Sandstøl/Forsvaret

Det viser situasjonsrapporter fra Finnmark politidistrikt som TV 2 har fått innsyn i.

Stabssjef Tellefsen uttrykker bekymring over de gjentatte GPS-forstyrrelsene.

Redningsinnsatsen kan bli forsinket som følge av mer tungrodd navigering til skadestedet, og bortfall av GPS kan medføre større risiko på grunn av feilnavigasjon.

Det kan stå om liv hvis ikke redningsmannskap og beltevogner kommer frem i tide, mener han.

– Vi har ingen å miste i Finnmark. Tryggheten som GPS bringer, er kjempeviktig, understreker stabssjefen i politiet.

GPS-forstyrrelsene fant sted bare uker etter at Russland ble anklaget av Norge, Finland og NATO for elektronisk jamming i nordområdene.

Seksjonssjefen i Luftfartstilsynet sa til TV 2 at det var første gang at GPS-forstyrrelsene hadde skjedd over et stort område.

Et bortfall av GPS-signaler rammer både sjøfart og luftfart, og kan føre til tap av menneskeliv.

TV 2 fortalte i februar at luftambulansetjenesten i en periode måtte innstille sin aktivitet på en av flyplassene i Finnmark.

– Aldri opplevd tidligere

I en situasjonsrapport som Justis- og beredskapsdepartementet mottok fra Politidirektoratet 5. mars oppsummerer politiet i Finnmark hvordan den elektroniske jammingen ble opplevd i månedsskiftet februar /mars:

  • Politiet tok kontakt med kontrolltårnet i Kirkenes 1. mars klokken 13:20. De sa også at de hadde registrert jamming i en høyde rundt 1800-4000 fot.
  • Egne mannskaper opplevde under øvelsen 28. februar i Pasvikdalen bortfall av GPS-signaler på håndholdt GPS montert på snøscooter.
  • Ansatte i Statens naturoppsyn (SNO) meldte at de 2. mars i tidsrommet 12-15:30 inne på Varangerhalvøya opplevde jamming på begge snøscooterne.
Befal fra Pasvik-kompaniet under øvelsen «Joint Action» i mars 2019.
Befal fra Pasvik-kompaniet under øvelsen «Joint Action» i mars 2019. Foto: Preben Aursand/Forsvaret

– GPS-sporloggene pekte plutselig med en rett linje rett sørover fra deres til enhver tid eksisterende posisjon. Dette har de aldri opplevd tidligere til tross for utkjørte 6-7000 kilometer årlig, skriver Finnmark politidistrikt om rapportene fra de SNO-ansatte.

Fikk GPS-bevis

Nærmere to uker etter de omfattende GPS-forstyrrelsene i Nord-Norge, var Russlands elektroniske jamming tema under et møte mellom norske og russiske forsvarstopper i Oslo, ifølge Barents Observer.

Ekspedisjonssjef Henning Vaglum fra Forsvarsdepartementets avdeling for sikkerhetspolitikk møtte generalmajor Aleksandr Ksjimovskij, sjef for Hoveddirektoratet for internasjonale militært samarbeid i Den russiske Føderasjons Forsvarsministerium.

– Russland ba oss om bevis, og vi ga dem det, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) etter møtet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Forsvarsministeren har beskrevet de gjentatte GPS-utfallene som svært alvorlig. Etterretningssjef Morten Haga Lunde sier at den russiske bruken av jamming ikke bare er til hinder for norsk og alliert militær øving, men også representerer en trussel for sivil aktivitet i fredstid, inkludert lufttrafikk og sivile beredskapstjenester.

Ifølge Etterretningstjenesten er GPS-jammingen et nytt element i det nye normalbildet som er under utvikling i nordområdene.

Også næringslivet og det sivile samfunnet rammes av det som politimester Ellen Katrine Hætta omtaler som samfunnsforstyrrende hendelser.