Analyse

Derfor er ikke Mueller-rapporten slutten på etterforskningen

Derfor er ikke Mueller-rapporten slutten på etterforskningen

Justisminister William Barr går svært langt i å frikjenne Donald Trump, men TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik påpeker at det fortsatt pågår flere etterforskninger rundt Donald Trump – og at den fulle rapporten fortsatt ikke er publisert.

Søndag var en god dag for president Donald Trump. I tre-tiden om ettermiddagen sendte Trumps nyutnevnte justisminister William Barr et brev til kongressen.

Over fire sider kommer justisministeren med sin konklusjon og analyse av Mueller-rapporten. Selve rapporten er så langt ikke gjort tilgjengelig for kongressen.

Justisministerens vurdering av spesialetterforskerens funn går svært langt i å frikjenne Donald Trump for å ha begått ulovligheter.

Donald Trumps umiddelbare reaksjon var å si at Mueller-rapporten frikjente ham totalt, og la for sikkerhets skyld til at etterforskningen var ulovlig, og hadde rammet mange gode mennesker svært hardt.

Han mente at etterforskningen var en skam og at noen nå burde undersøke «den andre siden». Om han med det mente demokratene eller justisdepartementet og FBI er ikke godt å si.

Reaksjonene blant amerikanske politikere er ikke uventet todelt. Her kommer mye an på om man leser brevet med republikanernes eller demokratenes briller. Uansett er det viktig å huske på at dette ikke er Mueller-rapporten, men justisministerens vurderingen av hovedkonklusjonene i etterforskningen.

Ingen samarbeid med Russland

Etterforskningen av om det var et samarbeid mellom Russland og Trump-kampanjen ble iverksatt på grunn av mistenkelig aktivitet blant noen av Trumps medarbeidere. Denne aktiviteten inkluderer Donald Trump Jr. sitt møte med russere som kom med tilbud om en drittpakke på Hillary Clinton under valgkampen i 2016.

Presidentens sønn var interessert i noe slikt. Det vet vi etter offentliggjøring av eposter. Mueller-rapporten er tydelig på at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget på en slik måte at Donald Trump vant.

Men den konkluderer med at man ikke har funnet bevis for at Trump-kampanjen samarbeidet med russerne om dette. Selv om det var vilje til samarbeid, bør amerikanerne nå slå seg til ro med at det ikke var noe samarbeid.

Det er bra for en nasjon som er svært splittet og hvor flere ledende politikere, inkludert presidenten, de siste par årene har gjort lite for å virke samlende.

Trump frikjennes ikke av Mueller

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt president Trump har brutt loven ved å forsøke å påvirke en pågående etterforskning, er justisministeren langt mindre tydelig. Barr siterer Mueller-rapporten direkte når han skriver:

«Selv om denne rapporten ikke konkluderer med at presidenten har begått en kriminell handling, så frikjenner den ham heller ikke».

Det er altså ikke riktig når Trump nå hevder at etterforskningen frikjenner ham helt. Muellers oppgave var å etterforske, ikke dømme.

Med denne siste konklusjonen hengende ved presidenten, er det åpenbart at demokratene vil vite hvorfor Mueller har ordlagt seg på denne måten. De krever allerede nå full tilgang til Mueller-rapporten for å se om Mueller kan ha kommet frem til at når Trump sparket FBI-sjef James Comey på grunn av Russland-etterforskningen (som Trump har innrømmet offentlig), så kan han ha brutt loven.

Valgseieren sikret?

Når det gjelder Trumps utsagn om at den nesten to år lange etterforskningen var ulovlig, så er det direkte feil. Hadde den vært det, ville den nok vært stanset for lengst.

Hvis presidentens ord om at etterforskningen har rammet en rekke gode mennesker henviser til de som er siktet, tiltalt og dømt som følge av etterforskningen, er det viktig å huske på at verken brevet eller rapporten endrer noe. Forbrytelser er begått, bevist og innrømmet.

Fortsatt pågår en rekke etterforskninger rundt Trumps økonomi. Etterforskninger som er iverksatt som følge av Muellers funn, men som han ikke hadde mandat til å etterforske. Demokratene kommer til å fortsette sin granskning i kongressen. De vil kreve at de får tilgang til Muellers rapport, og de vil helt sikkert kalle inn både justisminister William Barr og spesialetterforsker Robert Mueller til høringer.

Dette vil de legge til grunn for om de skal stille presidenten for riksrett eller ikke.

Men de bør være svært forsiktige. Det er presidentvalg neste år. En riksrettssak midt under valgkampen kan slå hardt tilbake mot demokratene. Donald Trump ser altså ut til å komme godt ut av dette. «America is the greatest place on earth», sa han da han kom hjem hit til Washington DC søndag kveld.

Ja, kanskje har han allerede nå sikret seg seieren i 2020. En ting er sikkert – han vil bruke det han selv kaller en fullstendig frifinnelse for alt den er verdt.

Lik på Facebook