MERKING: Politiet fant flere bøtter og poser som var merket med navn på ulike former for narkotika.
MERKING: Politiet fant flere bøtter og poser som var merket med navn på ulike former for narkotika. Foto: Politiet
INNHOLDET: Slik ser innholdet i den hvite bøtta ut.
INNHOLDET: Slik ser innholdet i den hvite bøtta ut. Foto: Politiet
FLERE VALG: «Pineapple express» er blant narkotikatypene som tilbys i flere av meldingene som mennene har sendt ut.
FLERE VALG: «Pineapple express» er blant narkotikatypene som tilbys i flere av meldingene som mennene har sendt ut. Foto: Politiet
PINEAPPLE EXPRESS: Totalt beslagla politiet snaut 10 kilo narkotika i saken.
PINEAPPLE EXPRESS: Totalt beslagla politiet snaut 10 kilo narkotika i saken. Foto: Politiet
TIL SALGS: Flere av de tiltalte har erkjent salg av narkotika, men ikke i utbredt omfang eller som del av en kriminell gruppe.
TIL SALGS: Flere av de tiltalte har erkjent salg av narkotika, men ikke i utbredt omfang eller som del av en kriminell gruppe. Foto: Politiet
UTSTYR: Politiet fant også flere typer vekter som de mener har vært brukt til narkotikasalg.
UTSTYR: Politiet fant også flere typer vekter som de mener har vært brukt til narkotikasalg. Foto: Politiet
ULIK OPPBEVARING: Narkotikaen ble funnet i poser, sekker og bokser.
ULIK OPPBEVARING: Narkotikaen ble funnet i poser, sekker og bokser. Foto: Politiet

Norges første Young Bloods-dom: – Viktig for politiet

Fem unge menn er de første Young Bloods-medlemmene som har blitt dømt for organisert kriminalitet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mennene, alle i alderen 20-24 år, er dømt til mellom to og tre års fengsel blant annet for grove narkotikalovbrudd begått som en kriminell gruppe.

Alle de tiltalte har i retten bestridt at de har noen tilknytning til Holmlia-gjengen Young Bloods. Derfor vil også alle de fem anke dommen, forteller deres forsvarere til TV 2.

En sjette tiltalt i saken er frifunnet for det mest alvorlige narkotikalovbruddet. Påtalemyndigheten mente i utgangspunktet at også han var medlem av Young Bloods, men forkastet denne delen av tiltalen underveis i rettssaken.

– Vi er godt fornøyde med resultatet og har hele veien vært tydelige på at han ikke er del av noen kriminell gruppe, sier hans forsvarer Marijana Lozic.

Filmet i skogholt

Totalt er det beslaglagt 9,4 kilo hasj og marihuana i saken – verdsatt til omkring 1,2 millioner kroner. Det viktigste for påtalemyndigheten har vært å knytte narkotikaen til Young Bloods salgsvirksomhet.

– Det er en viktig dom for politi og påtalemyndighet, i og med at også domstolene mener at politiets tese er korrekt, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen, som har vært aktor i saken.

Meeg-Bentzen er for tiden på reise og har foreløpig ikke tatt stilling til om dommen skal ankes. Han ba i retten om strengere straffer for alle de tiltalte.

AKTOR: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen førte politiets første sak mot Young Bloods etter den såkalte mafiaparagrafen.
AKTOR: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen førte politiets første sak mot Young Bloods etter den såkalte mafiaparagrafen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Hoveddelen av politiets etterforskning fant sted våren og sommeren 2017. Mennene ble spanet på, og politiet fikk rettens tillatelse til å avlytte telefonene deres.

Dermed fant politiet blant annet et narkotikadepot i et skogholt ved en barnehage på Holmlia. Politiet valgte å beslaglegge stoffet og sette opp et kamera for å filme mennene:

Det er også beslaglagt en rekke telefoner i saken. Av disse er det bevist at fem telefoner ble brukt utelukkende til salg av narkotika.

Fra salgstelefonene ble det sendt ut såkalte flåtemeldinger, der hundrevis av potensielle kunder blir tilbudt narkotika.

«Pineapple ekspress 3G 500kr og god brunt 100pris» er et eksempel på en slik melding. Se flere eksempler her:

Mennene har også vært nøye med å bytte SIM-kort mellom ulike telefoner og fortalt kunder at de skal være forsiktige, fordi telefonene muligens blir avlyttet.

«Generelt vil retten etter bevisføringen karakterisere bruken av telefonene som profesjonell», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Løslatt, så skutt

Avgjørende for om mennene kan dømmes etter mafiaparagrafen er om hovedformålet med deres samvær har vært kriminalitet.

«Etter en helhetsvurdering (...) er retten overbevist om at man er langt forbi en vennegjeng som røyker litt cannabis og spiller data og selger litt for å finansiere eget bruk», heter det i dommen.

For fire av de fem domfelte mennene har retten kommet til at de har vært del av en kriminell gruppe i nærmere et år. For den femte mannen er tiden satt til omkring et halvt år.

Årsaken er at 23-åringen hadde sonet en fengselsstraff til litt utpå våren 2017, og at han ble skutt i nakken under en intern gjengkonflikt på Holmlia høsten samme år. I dag er han lam i store deler av kroppen og dermed pleietrengende.

Mannen er dømt til to års fengsel for narkotikakriminaliteten, men har altså anket.

Young Bloods ikke nevnt

Selv om retten gir politiet medhold i at de fem unge mennene driver med organisert kriminalitet, er ikke Young Bloods nevnt ved navn i dommen.

Det poengterer advokat Usama Ahmad, som forsvarer en av de domfelte.

– Det tolker jeg som at retten ikke har vært like opptatt av Young Bloods som det aktor har vært. Retten finner at disse fem mennene har handlet som en gruppe, men sier ikke noe om omfanget av den kriminelle virksomheten utover det, sier forsvareren.

Politiinspektør Grete Lien Metlid, sjef for Oslo-politiets felles enhet for etterretning og etterforskning, er uansett godt fornøyd med dommen.

– Saken er et resultat av langvarig innsats mot gjenger og kriminelle nettverk i Oslo, som pågår for fullt og fortsetter, sier hun til TV 2.