Varsler klage på politiets opptreden i Black Box-saken

Statsadvokat Andreas Strand og Oslo politidistrikt skal gjennomgå håndteringen i nær fremtid. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Statsadvokat Andreas Strand og Oslo politidistrikt skal gjennomgå håndteringen i nær fremtid. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Black Box-teaterets advokat mener politiet krenket ytringsfriheten og ikke lot tvilen komme teateret til gode. Han vil klage på politiet og påtalemyndigheten.

– Jeg holder på å utarbeide en klage på både politiet og påtalemyndighetens behandling av Bertheussens anmeldelse av mine klienter. Prosessen sett i helhet innebar krenkelse av uskyldspresumsjonen og ytringsfriheten, sier advokat Jon Wessel-Aas til NTB.

Den såkalte uskyldspresumsjonen er et grunnleggende rettsprinsipp om at man er uskyldig inntil man er endelig dømt, altså at tvilen skal komme den anklagede til gode.

Wessel-Aas representerer teateret, som i desember i fjor ble anmeldt av justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Anita Bertheussen. Bakgrunnen for anmeldelsen var at det i teaterforestillingen «Ways of seeing» ble brukt bilder av Wara og Bertheussens bolig, uten samtykke fra samboerparet.

Onsdag forrige uke ble teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue og tre andre kunstnere siktet for å ha krenket privatlivets fred. Siktelsen skapte store reaksjoner og ble betegnet som «en alvorlig inngripen i kunstnerisk frihet» av Norsk teater og orkesterforening. Søndag ble imidlertid saken henlagt.

– Uryddig prosess

Både statsminister Erna Solberg (H) og Wara har tidligere rettet kritikk mot teaterforestillingen.

– Både den nå permitterte justisministeren og statsministerens uttalelser om saken og mine klienter vil inngå i konteksten som behandlingen må vurderes i, sier Wessel-Aas.

Halvard Helle, teaterdirektør Sibues advokat, mener at siktelsesprosessen har vært uryddig fra politiets side.

– Prosessen har vært svært uryddig og reiser flere spørsmål som det vil være av betydning å få svar på. Det er viktig at påtalemyndigheten tar lærdom av slike feil for å unngå at de skjer igjen, sier Helle til NTB.

Avviste ransakelsestillatelse

Forrige måned omgjorde statsadvokat Andreas Strand politiets henleggelse av saken mot det omstridte Black Box-teateret.

I forbindelse med siktelsen av kunstnerne bak forestillingen forrige uke, bad politiet Oslo tingrett om tillatelse til å ransake både teaterdirektøren og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis.

Tillatelsen ble imidlertid avvist av tingretten, som i sin kjennelse stilte spørsmål ved om grunnlaget for siktelsen dreier seg om straffbare forhold. Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, men søndag valgte politiet å henlegge saken, med begrunnelsen at intet straffbart forhold var bevist.

Vil gjennomgå prosessen

Statsadvokat Andreas Strand sier han aldri ba om ransaking i Black Box-saken og erkjenner at kommunikasjonen med politiet var for dårlig, ifølge NRK.

Statsadvokaten varsler at de vil gjennomgå prosessen.

– Nå skal statsadvokaten og Oslo politidistrikt gjennomgå håndteringen av denne saken, og det skal gjøres i nær fremtid. Det er noe begge parter har tatt initiativ til, sier han til NRK.

Strand erkjenner at kommunikasjonen mellom ham og politiet var for dårlig.

– Sett i ettertid er jeg av den oppfatning at det skulle vært en bedre dialog mellom politiet og meg før de utferdiget siktelse og begjærte ransaking, sier Strand.

(©NTB)

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook