Statsadvokat Andreas Strand og Oslo politidistrikt skal gjennomgå håndteringen i nær fremtid. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Statsadvokat Andreas Strand og Oslo politidistrikt skal gjennomgå håndteringen i nær fremtid. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Varsler klage på politiets opptreden i Black Box-saken

Black Box-teaterets advokat mener politiet krenket ytringsfriheten og ikke lot tvilen komme teateret til gode. Han vil klage på politiet og påtalemyndigheten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg holder på å utarbeide en klage på både politiet og påtalemyndighetens behandling av Bertheussens anmeldelse av mine klienter. Prosessen sett i helhet innebar krenkelse av uskyldspresumsjonen og ytringsfriheten, sier advokat Jon Wessel-Aas til NTB.

Den såkalte uskyldspresumsjonen er et grunnleggende rettsprinsipp om at man er uskyldig inntil man er endelig dømt, altså at tvilen skal komme den anklagede til gode.

Wessel-Aas representerer teateret, som i desember i fjor ble anmeldt av justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Anita Bertheussen. Bakgrunnen for anmeldelsen var at det i teaterforestillingen «Ways of seeing» ble brukt bilder av Wara og Bertheussens bolig, uten samtykke fra samboerparet.

Onsdag forrige uke ble teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue og tre andre kunstnere siktet for å ha krenket privatlivets fred. Siktelsen skapte store reaksjoner og ble betegnet som «en alvorlig inngripen i kunstnerisk frihet» av Norsk teater og orkesterforening. Søndag ble imidlertid saken henlagt.

– Uryddig prosess

Både statsminister Erna Solberg (H) og Wara har tidligere rettet kritikk mot teaterforestillingen.

– Både den nå permitterte justisministeren og statsministerens uttalelser om saken og mine klienter vil inngå i konteksten som behandlingen må vurderes i, sier Wessel-Aas.

Halvard Helle, teaterdirektør Sibues advokat, mener at siktelsesprosessen har vært uryddig fra politiets side.

– Prosessen har vært svært uryddig og reiser flere spørsmål som det vil være av betydning å få svar på. Det er viktig at påtalemyndigheten tar lærdom av slike feil for å unngå at de skjer igjen, sier Helle til NTB.

Avviste ransakelsestillatelse

Forrige måned omgjorde statsadvokat Andreas Strand politiets henleggelse av saken mot det omstridte Black Box-teateret.

I forbindelse med siktelsen av kunstnerne bak forestillingen forrige uke, bad politiet Oslo tingrett om tillatelse til å ransake både teaterdirektøren og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis.

Tillatelsen ble imidlertid avvist av tingretten, som i sin kjennelse stilte spørsmål ved om grunnlaget for siktelsen dreier seg om straffbare forhold. Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, men søndag valgte politiet å henlegge saken, med begrunnelsen at intet straffbart forhold var bevist.

Vil gjennomgå prosessen

Statsadvokat Andreas Strand sier han aldri ba om ransaking i Black Box-saken og erkjenner at kommunikasjonen med politiet var for dårlig, ifølge NRK.

Statsadvokaten varsler at de vil gjennomgå prosessen.

– Nå skal statsadvokaten og Oslo politidistrikt gjennomgå håndteringen av denne saken, og det skal gjøres i nær fremtid. Det er noe begge parter har tatt initiativ til, sier han til NRK.

Strand erkjenner at kommunikasjonen mellom ham og politiet var for dårlig.

– Sett i ettertid er jeg av den oppfatning at det skulle vært en bedre dialog mellom politiet og meg før de utferdiget siktelse og begjærte ransaking, sier Strand.

(©NTB)