VG-redaktør Gard Steiro: – Jeg er oppriktig lei meg

VGs redaktør Gard Steiro mener VGs troverdighet er svekket. Nå har avisen en gjennomgang for å sørge for at noe lignende «aldri skjer igjen».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag kan TV 2 fortelle historien til Sofie, kvinnen som opptrer i den mye omtalte dansevideoen med Trond Giske.

Hun mener VG og journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat fra henne i den første saken avisen publiserte.

– Da han leste opp artikkelen for meg, sa jeg klart fra om at han måtte fjerne den delen av sitatet. Da sa journalisten at «da ser det rart ut». Jeg svarte at «ja, men da får det bare se rart ut». Han argumenterte mot meg hele veien, selv om jeg gjentok at jeg ikke opplevde hendelsen som ubehagelig, sier Sofie til TV 2.

VG-redaktør Gard Steiro sier han er oppriktig lei seg.

– Dette gjør inntrykk. Jeg er oppriktig lei meg for opplevelsen hun har hatt med VG. Vi har beklaget overfor henne, sier VG-redaktør Gard Steiro til TV 2.

– Hvordan vil du karakterisere jobben VG har gjort?

– Det har skjedd alvorlige feil, og det har vi brukt tid på å forstå. Det gikk gradvis opp for oss hvor dårlig saken hadde vært håndtert. Da vi forstod alvoret, beklaget vi. Men fortsatt så undersøker vi hva som har skjedd, sier Steiro, som i mars ble kåret til årets redaktør av Oslo redaktørforening.

– Hva mener du med at det har skjedd en alvorlig feil?

– Jeg mener at vi ga et feil bilde av det som skjedde den kvelden, og det er alvorlig. Det etterlatte inntrykket var galt, og Sofies opplevelse av det som skjedde kom ikke til uttrykk i VG sin sak. Det burde den ha gjort, sier Steiro.

– Hvordan kunne dette skje?

– Da saken ble publisert, var mitt bestemte inntrykk at Sofie hadde hatt en ubehagelig opplevelse. Den første indikasjonen på at hun hadde opplevd noe annet, var da NRK publiserte sin sak, sier Steiro og legger til:

– Det var først noen dager senere vi fullt forsto at versjonen vi hadde var feil.

SNAKKER UT: Sofie snakker for første gang ut om det som skjedde etter dansevideoen på Vulkan Bar.
SNAKKER UT: Sofie snakker for første gang ut om det som skjedde etter dansevideoen på Vulkan Bar.

– Hvilken kontroll føres med innholdet som publiseres i VG ?

– Vanligvis har vi gode kontrollrutiner. I denne saken har kontrollrutinene sviktet.

– Du sier at dere publiserte saken i god tro. Hvem feilinformerte deg og de andre lederne?

– Det er vanskelig å si hva som har skjedd, men det er åpenbart at vi ikke har hatt riktig informasjon. Det er ikke Sofies, men vårt ansvar. Det har skjedd en svikt hos oss. Det tar vi på alvor.

– Basert på det Sofie forteller, fremstår dette som løgn fra deres side. Hva tenker du?

– Jeg tenker at vi har gjort en stor feil. Jeg vil ikke bruke begrepet løgn, for det har jeg ikke grunnlag for å gjøre.

– Sofie sier at Skarvøy la ord i munnen hennes og hadde bestemt seg for vinkling på saken under det første møtet. Hva sier du?

– Jeg var ikke til stede, så det får jeg kanskje aldri svar på. Dette er en kvinne som har havnet i en situasjon der hun har krav på å bli lyttet til og behandlet med respekt. Den saken som er publisert skulle hun vært komfortabel med og stått inne for. Det var hun ikke, og det beklager jeg.

– Hva blir konsekvensene for Skarvøy?

– Dette er en alvorlig sak. Vi må bruke tid på å gå gjennom alle sakens sider. Vi begynte gjennomgangen kort tid etter at saken ble publisert, og den pågår fremdeles.

– Men i hvilken grad vil dette få konsekvenser for han?

– Vi har ikke konkludert foreløpig. Vi står midt i prosessen, sier Steiro.

– Skarvøy dekket nylig Venstres landsmøte for VG. Hvordan synes du det fremstår i lys av dette?

– Vi må si at alvoret i denne saken gikk gradvis opp for oss.

– Hva med deg som redaktør?

– Det er gjort feilvurderinger. Det er min beslutning at saken kom på. Det er en alvorlig feil, så jeg er opptatt av at vi rydder opp og forstår hva som gikk galt.

– Sofie er ikke en medietrent person. Hva synes du om måten dere har behandlet henne på?

– Den er kritikkverdig. Det er derfor vi har gitt henne en uforbeholden beklagelse direkte. Det mener jeg var riktig og den beklagelsen står vi ved.

– Hvor viktig er troverdighet for VG?

– Den er avgjørende for journalistikken. Feil som denne svekker vår troverdighet. Men noen ganger skjer det feil. Da må vi beklage dem. Det har vi gjort i denne saken. Jeg er oppriktig lei meg for det som har skjedd. Det vi kan gjøre for å gjenopprette tilliten er å beklage, være åpne om hva som har gått galt og så lage ny journalistikk.

Tidligere i år ble det kjent at VG-kommentator Frithjof Jacobsen trakk seg fra jobben etter at han ønsket å innlede et forhold til Arbeiderparti-politiker Jette Christensen.

– Nå kommer denne saken. Hva betyr det?

– Disse sakene er veldig ulike. Jeg forstår at noen vil hevde sakene danner et bilde, men de henger ikke sammen. Dette dreier seg om en redaksjonell feil. En feil sak kom på trykk. Det er alvorlig, men noe annet enn at Jacobsen sluttet i VG.

– Du sier det er en feil. Slik det fremstår på Sofie så er det bevisst uriktighet. Hva er sant?

– Det kan jeg ikke svare på, men jeg har ingen grunn til å betvile det Sofie sier. Dette er hennes inntrykk av det som har skjedd, og hun burde aldri havnet i en situasjon der det blir publisert noen hun ikke står inne for. Da saken ble publisert var jeg sikker på at dette var noe hun sto inne for.

– Har VG en politisk agenda?

– Vi har ingen agenda. Det mener jeg er feil. I denne saken har vi gjort en alvorlig feil. Den har vi beklaget, og vi beklager igjen.

– Når konkluderer dere rundt hva som vil skje med Lars Joakim Skarvøy?

– Det kan jeg ikke svare på. Dette er en omfattende evaluering av alle sider av saken. Når noe slik skjer er det mye som har gått galt, og vi må gjennomgå alle sider for at noe lignende aldri skjer igjen.

Lars Joakim Skarvøy bekrefter overfor TV 2 at Gard Steiro svarer på hans vegne.