Her er vindplanene som får folk til å holde pusten

Kjell Rune Nakkestad gjør klar presentasjonen av vindkraftprosjektene til Fred. Olsen Renewables for formannsskapet i Hægebostad. Foto: Steinar Figved / TV 2
Kjell Rune Nakkestad gjør klar presentasjonen av vindkraftprosjektene til Fred. Olsen Renewables for formannsskapet i Hægebostad. Foto: Steinar Figved / TV 2
Minst sju aktører kjemper om å sikre seg de beste områdene for vindkraft i Agder.

I dag er det 33 vindkraftverk i produksjon her i landet. I tillegg har 61 fått konsesjon og 42 vindkraftprosjekter blitt meldt til myndighetene. Samtidig foregår en intens jakt på nye områder.

TV 2 har kartlagt vindkraftaktørenes aktivitet i Agder fylke. Totalt jobber sju aktører med 14 nye områder. Disse kommer i tillegg til åtte områder som allerede har fått konsesjon i fylket.

Dersom alle prosjektene skulle bli realisert kan resultatet bli et tilnærmet sammenhengende belte med vindkraftprosjekter fra Lindesnes i sør til Bygland i nord.

Saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO). ​

Reder-imperium

Det er fredag morgen og vindstille i Bygland sentrum. Men med planene som snart skal bli kjent kan det fort blåse opp til storm. Ordfører Leiv Rygg Langerak (Sp) ser tåken lette fra de snødekte heiområdene. Han vet litt om planene som er lagt for disse områdene, men langt fra alt.

Et av selskapene som er aktive i området er Fred. Olsen Renewables AS. De siste årene har midler fra den mektige rederfamilien med samme navn blitt brukt til å investere i fornybar kraftproduksjon flere steder i Europa. Nå vurderer selskapet å bygge 80 vindturbiner i Lauvdalsheiene i Bygland.

Men det finnes flere som er interessert i samme område.

Ordfører Leiv Rygg Langerak (Sp) i Bygland kommune er forberedt på ny vindkraftdebatt. Foto: Steinar Figved / TV 2
Ordfører Leiv Rygg Langerak (Sp) i Bygland kommune er forberedt på ny vindkraftdebatt. Foto: Steinar Figved / TV 2

Snøscooter

Ordføreren tar oss med opp i andre etasje over Joker-butikken til ordførerkontoret. Her finner han fram en søknad om løyve til snøscooter-kjøring som kommunen har gitt et selskap som heter Zephyr AS, eid av tre kommunale kraftselskap på Østlandet.

– De har fått løyve til å undersøke fire områder med tanke på muligheter for vindkraftutbygging. Vi har ikke hørt noe mer fra dem, men nå har de bedt om et møte med oss mandag, sier ordfører Leiv Rygg Langerak.

De fire områdene det er søkt om løyve til er Urdeheii, Sandnes, Svåbassen og Lyseheii. Det siste området ligger midt inne i området som også Fred. Olsen Renewables jobber med.

Samarbeider de, eller konkurrerer de om å sikre seg avtaler med de samme grunneierne?

Turområdet Tangen i Bygland kommune. Foto: Steinar Figved / TV 2 Nyhetene
Turområdet Tangen i Bygland kommune. Foto: Steinar Figved / TV 2 Nyhetene

– Luftslott

Vi kjører inn Tangenveien opp til det poplære turområdet Tangen. Der veien stopper står et titalls snøscootere parkert, trolig tilhørende hyttefolk i området. Men ikke et menneske er å se

Nederst i Tangenveien møter vi Steven McShane. Han forstår umiddelbart hvorfor vi er der.

– Hvis det er vindmøllene du snakker om, så vet jeg ikke helt. Det er så lite vi har fått av informasjon utenom de som blir berørt. Jeg tror ikke at det blir noe, at det er et luftslott hele greiene. Vi er i alle fall negative til det, sier han.

McShane har hørt at flere grunneiere er kontaktet. Etter det han er hørt er de fleste negative. Selv er han ikke interessert i pengene fra vindkraft.

– Vi vil ha heia for oss selv, sier han.

Steven McShane bor i Tangenveien og er en av mange grunneiere til heiområdene i Bygland. Foto: Steinar Figved / TV 2 Nyhetene
Steven McShane bor i Tangenveien og er en av mange grunneiere til heiområdene i Bygland. Foto: Steinar Figved / TV 2 Nyhetene

Diskresjon

Vindkraftselskapene har ulike arbeidsmetoder. Mens enkelte kjører en åpen prosess og informerer kommunen før de begynner arbeidet, velger andre å jobbe mer diskré. På et tidlig tidspunkt er det viktig å få snakket med grunneiere og få inngått avtaler. Før naturvernere og andre vindmotstandere får mobilisert.

En av kommunene i Agder som så langt ikke har hatt noen vindkraftprosjekter er Grimstad kommune. I alle fall har ikke ordføreren hørt om noe vindkraft.

– Nei, det har jeg ikke hørt om. Jeg skal ta en runde på huset her og forhøre meg, men jeg ville tro jeg hadde hørt noe om det var aktuelt, sier Kjell Glimstal (KrF).

Familien Lunden Gotehus har pusset opp dette gamle gårdshuset. Nå har de fått høre at noen ønsker å sette opp tre store vindturbiner i Skåheia overfor gården. Foto: Steinar Figved / TV 2
Familien Lunden Gotehus har pusset opp dette gamle gårdshuset. Nå har de fått høre at noen ønsker å sette opp tre store vindturbiner i Skåheia overfor gården. Foto: Steinar Figved / TV 2

Konsulenter

I Birkedal i Grimstad kommune møter vi Silje Lunden Gotehus. Hun og mannen har nylig pusset opp et gammelt gårdshus her, på nedsiden av Sjåheia. For to uker siden fikk naboen besøk fra Oslo.

– Jeg vet at det har vært et møte med en grunneier med noen som ønsker å bygge ut vindkraft i heia rett bak her, forteller hun.

Det var to ansatte som presenterte seg som ansatte i firmaet Cloudberry Advisory AS som kom. De fortalte at de så på muligheten for å sette opp tre store vindturbiner i Sjåheia, på vegne av en kunde.

– Jeg tenker at det vil ødelegge en sånn fredelig plass som dette her og all den fine urørte naturen som vi har rundt oss.

Daglig leder i Cloudberry Advisory AS er Finn Lundstedt. På LinkedIn skriver han at han er prosjektmegler og driver med analyse, strategi og transaksjoner av småkraft og annen fornybar energi, og at han de siste årene har bistått med salg av mer enn 250 prosjekter.

Han blir overrasket når vi ringer.

– Jeg kan bekrefte at vi har snakket med noen grunneiere i Agder, er alt han vil si.

Silje Lunden Gotehus og sønnen Halvor Lunden Gotehus utenfor familiens hus i Birkedal. Foto: Steinar Figved / TV 2
Silje Lunden Gotehus og sønnen Halvor Lunden Gotehus utenfor familiens hus i Birkedal. Foto: Steinar Figved / TV 2

Nytt prosjekt

Norsk Vind Energi AS er en av pionerene innen norsk vindkraft og har de siste årene tjent gode penger på å utvikle og videreselge norske vindkraftkonsesjoner til store internasjonale investorer. Fra før er det kjent at de jobber med to prosjekter, et i Bergeheia i Sirdal i og Lund kommer og Honnaheia i Åseral, Hægebostad og Audnedal kommuner.

– I Bergeheia og Honnaheia er det gjort avtaler med grunneierne, og meldingene er sendt NVE for behandling, sier fagansvarlig for Wind&Site, John Amund Lund. Men selskapet er også interessert i et tredje område.

12. mars sendte selskapet et brev til grunneiere i Lindesnes og Lyngdal kommuner med et kart over et område de mener ligger godt til rette for vindkraft.

Området dekker Lilleheia, Vandringsknibben, Banken, Loneheia og Eigeråsheia.

– Dette er foreløpig i en veldig tidlig fase. Vi har kontaktet grunneierne for å undersøke om dette kan være av interesse for dem, men det er lange prosesser før vi vil vurdere om vi skal gå videre med melding. Dette kan ta lang tid, sier John Amund Lund.

Kamp om konsesjonen

I Kvinesdal fikk selskapet SAE Vind AS endelig konsesjon til et vindkraftverk i 2015. Men selskapet som var eid av Statkraft og Agder Energi AS kom aldri i gang. I dag eier Statkraft alle aksjene i selskapet, og jobber med å få realisert planene.

Men det har dukket opp et problem. Nystartede Njord AS, med Norsk Hydro på eiersiden, har klart å få nesten halvparten av grunneierne i området til å signere nye avtaler, med dem. Det kunne de gjøre fordi de opprinnelige grunneieravtalene hadde gått ut på dato.

Dermed kjemper nå statseide Statkraft mot delvis statseide Norsk Hydro om grunneiernes gunst for å sikre seg en allerede statlig utstedt konsesjon i kommunen.

– Vi har konsesjon, det er det aller viktigste. Vi har en situasjon der noen grunneiere har signert avtale med et annet selskap. Det er krevende å kommunisere med disse siden de er avskåret fra å forhandle med oss, sier kommunikasjonssjef i Statkraft Torbjørn Steen til TV 2 Nyhetene.

– Kan vindkraftverket realiseres uten avtale med grunneierne som nå har gått til et nytt selskap?

– Vi har fortsatt tro på at vi skal få til en avtale med grunneierne. Skulle vi ikke lykkes med det så kommer vi i en situasjon der vi som konsesjonshaver kan søke om ekspropriasjonstillatelse, sier Steen.

Sendt konsesjonsskønad

– Vi oppfattet at Statkraft hadde lagt dette prosjektet til side for å vente og se, men ikke bygge dette innenfor tidsrammen i konsesjonsvilkårene. Vi fikk bekreftet at de hadde latt grunneieravtalene gå ut og stoppet betalingsforpliktelsene de hadde iht avtalene. Når de har en konsesjon har de ikke bare en rett men også en plikt overfor samfunnet og grunneiere til å bygge ut, sier daglig leder i Njordr, Tore Ivar Slettemoen.

Statkraft har levert en søknad om fornyet konsesjon. 1. mars søkte også Njordr om konsesjon for det samme området.

– Dersom Statkraft skulle få fornyet konsesjon, vil dere da gi fra dere grunneieravtalene dere har inngått?

– Det blir et hypotetisk spørsmål. Vi får ta en dag av gangen, sier han.

Kjell Rune Nakkestad gjør klar presentasjonen av vindkraftprosjektene til Fred. Olsen Renewables for formannsskapet i Hægebostad. Foto: Steinar Figved / TV 2
Kjell Rune Nakkestad gjør klar presentasjonen av vindkraftprosjektene til Fred. Olsen Renewables for formannsskapet i Hægebostad. Foto: Steinar Figved / TV 2

Orienterer kommunen

I Hægebostad kommune skal Fred. Olsen Renewables orientere formannskapet om sine planer for vindkraft i området.

Selskapets representant på Sørlandet, Kjell Rune Nakkestad, forteller at selskapet jobber med hele fem prosjekter i Agder.

– Verden trenger mer fornybar energi, sier han.

Opprinnelig var det seks, men områdene Kylland og Høgehei er blitt slått sammen til ett prosjekt. Selskapet jobber også med Bjørnstigfjellet i Åmli, Tveiteheia og Stemhei i Evje og Hornnes, og altså Lauvdalsheiene i Bygland.

– Zephyr jobber også med et prosjekt i samme område. Kjemper dere om avtale med de samme grunneierne?

Ordfører i Hægebostad Margrethe Handeland (Sp) vil ikke ta stilling til vindkraftprosjektene nå. Foto: Steinar Figved / TV 2
Ordfører i Hægebostad Margrethe Handeland (Sp) vil ikke ta stilling til vindkraftprosjektene nå. Foto: Steinar Figved / TV 2

– Nei, det kjenner jeg ikke til, sier Kjell Rune Nakkestad.

– Hvorfor er det så mange som jobber med vindkraft i Agder for tiden?

– Vindressursene er gode, områdene er gode og muligheten for å koble seg til nett er gode.

– Er dette et lokalt fenomen?

– Nei, dette foregår over hele landet. Hele landet er opptatt av å være med på en klimadugnad. Vi skal redusere forbruket av fossile energikilder med 40 prosent. Vi skal forsøke å flytte oss over på næringer som er bærekraftig framover, så det er masse aktivitet, sier sier Nakkestad.

Vil ikke ta stilling

I Hægebostad tar ordfører Margrethe Handeland (Sp) en kort pause etter en lang dag i kommunestyresalen. Selv vil hun ikke ta stilling til disse sakene nå, hun har nok med å sette seg inn i alle sakene som dukker opp.

– Vi ser at det er en betydelig aktivitet på området akkurat nå. Jeg er imponert over hvor mange prosjekter enkelte aktører rekker over i løpet av kort tid, sier hun.

Kommunehuset i Hægebostad. Foto: Steinar Figved / TV 2
Kommunehuset i Hægebostad. Foto: Steinar Figved / TV 2

Zephyr bekrefter

I Bygland har ordføreren nå hatt møte med representantene fra Zephyr. Antakelsen om at vindkraftplanene i kommunen var reelle stemte bra.

– De har planer om utbygging på tre av områdene i heiene som til sammen kan bli et stort og betydelig vindkraftverk. De er i dialog med grunneiere og har som mål å levere melding til NVE inn mot sommeren, sier ordfører Leiv Rygg Langerak.

Hos Zephyr AS får vi beskjed om å kontakte prosjektleder Johnny Hansen. På telefon bekrefter han at selskapet jobber med et prosjekt i Torshei, i kommunene Hægebostad og Kvinesdal.

– Vi har hatt et møte grunneiere her, men vi trenger å få utredet og vurdert en del ting framover, sier Johnny Hansen.

– De tre heiene i Bygland, kjenner du til de?

– Ja, jeg står i Bygland nå, sier Hansen.

Han bekrefter at de har hatt et møte med ordføreren og at områdene er aktuelle.

– Fred. Olsen Renewables har planer i samme område, kjemper dere om de samme grunneierne?

– Vi har våre planer og andre har sine planer, sier Hansen.

Ordfører Leiv Rygg Langerak (Sp) i Bygland kommune tror det blir minst ett vindkraftprosjekt i kommunen. Foto: Steinar Figved / TV 2
Ordfører Leiv Rygg Langerak (Sp) i Bygland kommune tror det blir minst ett vindkraftprosjekt i kommunen. Foto: Steinar Figved / TV 2

Norgesgruppen

De siste årene har norges største dagligvarekonsern Norgesgruppen ASA satset på vindkraft. Grossisten Asko AS har i dag to vindkraftkonsesjoner og bruker strømmen til å drifte sine egen anlegg. Innen 2026 er målsettingen at alle selskapets 600 lastebiler skal være forsynt med fornybar kraft.

I Bygland går ryktene om at også Asko er interessert i området Urdeheii, samme området som Zephyr AS nå undersøker.

På telefon bekrefter daglig leder i Asko Fornybar AS, Ronny Johnsrød, at selskapet har vært i området.

– Vi har vært i kontakt med noen grunneiere, men har ikke inngått noen avtaler. Vi har ingen umiddelbare planer, sier han.

– Har dere truffet på noen av de andre aktørene i området?

– Jeg vet det har vært aktivitet der, men jeg kjenner ikke til hva andre har gjort, sier Johnsrød.​

– Vi må gi opp noe

Debatten om vindmøller i Norge er langt fra ny. Forkjempere og motstandere står steilt mot hverandre. Det gjør også miljøbevegelsen, som er delt i synet på klimatiltaket.

Forskningsdirektør i CICERO, senter for klimaforskning Glen Peters, mener vi må ta i bruk alle virkemidler, også vindparker i urørt norsk natur, i håp om å kunne begrense den globale oppvarmingen.

– Hva vil du ha? Er du bekymret for at du får vondt i øynene av å se på vindturbiner – eller er du bekymret for å dø tidlig på grunn av lokal forurensning eller ekstreme værforhold? Jeg kunne selvfølgelig ønske at den norske naturen kunne forbli urørt, men jeg tror det finnes en større trussel i klimaforandringene. Vi må gjøre ting som dette – vi må gi opp noe, sier han.

I Bygland kommune har ordfører Leiv Rygg Langerak god utsikt utover heiene som hele tre ulike aktører vurderer å ta i bruk for å produsere fornybar kraft. Om det blir Norgesgruppen, som skal kjøre klimanøytrale lastebiler til Joker-butikken i etasjen under, Fred Olsen, eller tre kraftselskap på Østlandet som inntar bygda, gjenstår å se.

Selv eier ordføreren en støl som grenser inn til et av de aktuelle områdene. Derfor vil han trolig være inhabil når diskusjonen starter i kommunestyret.

– Om det blir noe vindkraft i Bygland er ikke avklart, men at det blir et prosjekt eller to det virker ganske sannsynlig, for å si det slik, sier han.

Utsikt utover Byglandsfjorden og heiene i Bygland kommune. Foto: Steinar Figved / TV 2
Utsikt utover Byglandsfjorden og heiene i Bygland kommune. Foto: Steinar Figved / TV 2
Lik TV 2 Nyhetene på Facebook