HENLAGT: Politiet etterforsker ikke lenger Black Box-teateret etter at de filmet Tor Mikkel Waras hus.
HENLAGT: Politiet etterforsker ikke lenger Black Box-teateret etter at de filmet Tor Mikkel Waras hus. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Politiet: Derfor henlegges hele saken mot Black Box-teateret

Det er ikke lenger rimelig grunn til å undersøke om det ligger et straffbart forhold bak filmingen av justisministerens bolig, mener politiet.

Fra før har politiet kommet til at bildene som Black Box Teater viste av huset til Tor Mikkel Wara (Frp) og hans samboer Laila Anita Bertheussen, ikke var ulovlig.

Dermed er anmeldelsen mot teateret i sin helhet henlagt.

– Vi har forståelse for fornærmedes opplevelse av å ha blitt krenket, men etter en samlet vurdering av saken egner den seg neppe for straffesporet. Det fremviste opptaket bryter ikke loven, skriver politiet i en pressemelding.

Slik var prosessen

Politiet valgte først å henlegge saken mot personer tilknyttet teateret, fordi de ikke fant det rimelig å undersøke saken videre.

Henleggelsen ble påklaget og senere omgjort av statsadvokaten, som beordret etterforskning.

Politiet valgte i den forbindelse å sikte de navngitte personene, for dermed å kunne ta beslag i videomaterialet som er tatt opp ved Waras bolig.

«Planen var å avhøre de siktede etter en gjennomgang av materialet», skriver politiet.

Trakk anken

Oslo tingrett avslo imidlertid politiets begjæringen om ransaking.

Siktelsen som politiet hadde tatt ut, var utformet slik at den kun gjaldt opptaket som ble fremvist på teateret – ikke omstendighetene rundt filmingen som i forkant ble gjort ved boligen.

Tingrettens avgjørelse ble anket, men ble etter en ny vurdering av politiet ansett som riktig. I samråd med Oslo statsadvokatembeter besluttet politiet derfor å trekke anken og henlegge forholdet som «intet straffbart forhold anses bevist».

Etterforsket ferdig

Tirsdag kveld opplyser politiet at de også er ferdige med å vurdere hvorvidt selve filmingen av huset har vært straffbar i seg selv. Det måtte i så tilfelle vært et brudd på straffelovens bestemmelse om «hensynsløs adferd».

«Etter en helhetlig vurdering er også dette forholdet henlagt fordi vi og Oslo statsadvokatembeter mener det ikke lenger er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold», skriver politiet.

Begrunnelsen er først og fremst hensynet til de anmeldte personene og uforholdsmessigheten som kan ligge i en fortsatt etterforskning mot disse, da de allerede har fått informasjon om at saken mot dem er avsluttet, opplyser politiet videre.

Samboer siktet

Waras samboer ble i forrige uke siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å ha diktet opp en en straffbar handling etter at familiens bil brant natt til 10. mars.

Bertheussen er ikke siktet for de tidligere hendelsene utenfor parets hjem siden desember i fjor, men PST ser hendelsene i sammenheng.

Wara er innvilget permisjon fra vervet som justisminister på ubestemt tid mens politiet etterforsker saken mot samboeren.