Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2018 deltok 3594 barn og unge i den tredje utgaven av den landsdekkende undersøkelsen som til sammen har testet over 9000 norske barn i 2005, 2011 og 2018.

– Svært uheldige tall

Resultatet viser at aktivitetsnivået blant barn og unge stort sett har vært stabilt i perioden fra 2005 til 2018, med unntak av ni-årige gutter hvor det har skjedd en negativ utvikling.

– Her går det i feil retning, noe som er svært uheldig. Det betyr at vi har en jobb å gjøre i denne målgruppen, og må følge ekstra godt med i videre kartleggingsundersøkelser for å se om trenden fortsetter å gå ned, eller om vi klarer å snu den, sier prosjektleder Jostein Steene-Johannessen.

Steene-Johannessen tilhører seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøyskole. Han poengterer viktigheten av fysisk aktivitet i ung alder.

– Vi er skapt for å være i bevegelse. Det å ha et høyt aktivitetsnivå som ung, kan bidra til god fysisk og psykisk helse videre i livet.

Den nasjonale kartleggingsundersøkelsen har målt fysisk aktivitet, fysisk form og stillesittende tid blant seks, ni og 15-åringer over hele landet. Rapporten er utgitt av Norges idrettshøyskole i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

60 minutter anbefalt

Anbefalingen for barn og unge er 60 minutter med moderat intensitet hver eneste dag for å sikre en normal vekst og utvikling. I undersøkelsen kommer det frem at mange sliter med å oppfylle dette kravet. 15 år gamle jenter kommer aller dårligst ut, der kun 40 prosent oppfyller anbefalingen. Dette tallet har vært stabilt siden 2005.

– Det er bekymringsfullt at det kun er omtrent halvparten som er aktive nok til å tilfredsstille anbefalingen. Det betyr at vi ikke har klart å løfte aktivitetsnivået blant denne delen av populasjonen, sier han.

BEKYMRET: Jostein Steene-Johannessen er prosjektleder for UngKan3 <br>og mener tallene er bekymringsfulle. Foto: Odd Arne Hartvigsen
BEKYMRET: Jostein Steene-Johannessen er prosjektleder for UngKan3
og mener tallene er bekymringsfulle. Foto: Odd Arne Hartvigsen

I undersøkelsen kom det også fram av store deler av dagen tilbringes sittende, stående eller liggende. 15-åringene er såkalt sedat i hele ni timer om dagen.

Iverksette tiltak

Steene-Johannessen peker på ulike tiltak som kan settes i gang for å gjøre barn og unge mer aktive. Han mener blant annet at fysisk aktivitet i skolen er en god løsning, og at det bør skje et nasjonalt løft der beslutningstakerne er villige til å satse på fysisk aktivitet på ulike arenaer.

– Skolen bør finne løsninger der de integrerer fysisk aktivitet som en del av skoledagen, enten isolert som en egen del eller integrert i de ulike fagene. Jeg tror også at skolefritidsordninger og idrettslag må tenke litt bredere og legge bedre til rette for aktiviteter som er tilpasset den aktuelle målgruppen og som rommer det ungdommen har lyst til å drive med, påpeker Steene-Johannessen.