ØKT RENTE: En høyere styringsrente har mange konsekvenser. En av dem kan være en sterkere krone.
ØKT RENTE: En høyere styringsrente har mange konsekvenser. En av dem kan være en sterkere krone. Foto: TV 2

Renta øker – dette betyr det for deg

Norges Bank hever styringsrenta til én prosent. Dette betyr renteøkningen for din økonomi.

Torsdag bekreftet Norges Bank at styringsrenta heves fra 0,75 til én prosent.

Dette er den andre rentehevingen på et halvt år, etter at renta gikk fra 0,5 til 0,75 prosent i september i fjor.

Den nyeste renteoppgangen vil påvirke din økonomi på flere måter, og her kan du lese hvordan.

Høyere lånerenter

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Særlig blir du påvirket dersom du har eller tenker å ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenta heves, er nemlig at boliglån blir dyrere.

Det er vanlig at bankene øker utlånsrenta med omtrent samme prosentpoeng som Norges Bank øker styringsrenta. Har du for eksempel en rente på 2,5 prosent i dag, kan du forvente en økning til 2,75 prosent. Det er likevel ikke alltid slik det foregår.

– Mange har nok en forståelse av at bankene automatisk gjør som Norges Bank, men det er flere ting som spiller inn i bankenes egne rentebeslutninger. Hver bank vurderer dette hver for seg ut i fra sine egne premisser og hensyn, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Lønnshopp og lav arbeidsledighet

Lånerentene blir som regel høyere, og nordmenn med store lån vil få mindre å rutte med. Samtidig er det ikke bare negativt at renta settes opp. En renteøkning er egentlig et signal om at det går bra med norsk økonomi.

– Nordmenn kan forvente et lønnshopp i år. Etter mange år med flat reallønnsutvikling, ser vi nå gode år fremover, sier Tvetenstrand.

Selv om økte renter i teorien kan føre til økt arbeidsledighet, er det ingen grunn til å tro at dette skal skje med det første. Norges arbeidsledighet er historisk lav, og forbrukerøkonomen spår at den vil synke ytterligere.

– Oljenæringen har skaffet seg store gode prosjekter som strekker seg over flere år, som gir positive synergier til industrien og servicenæringen. Samtidig er det god aktivitet i offentlig infrastruktur.

Gladnyhet for netthandlere

Økte renter har gjerne stor innvirkning på boligmarkedet. Når rentene blir høye, får færre råd til å kjøpe ny bolig, og prisene går ned.

Boligprisene i Norge har steget over en lengre periode. Som følge av renteøkningen, forventer de fleste eksperter nå at prisene vil flate ut.

En annen effekt av renteøkningen vil potensielt hjelpe nordmenn som handler på nett eller skal på ferie i sommer.

– Når Norges Bank hever styringsrenta nå, og indikerer en ny renteøkning senere i år, vil dette gi en styrket kronekurs, sier Tvetenstrand.

Binde renta?

Det forventes at neste renteøkning kan finne sted i september. Når renteøkninger er forestående, er det mange som lurer på om de bør binde renta.

– Om man skal binde renta er alltid et spørsmål om forsikring. Ingen vet hvor hvor høyt rentene etter hvert vil stige, men det ligger i kortene at de skal øke betydelig. Det kan være fornuftig å tenke gjennom muligheten, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Historisk sett har det ikke lønt seg å binde renta. Men dersom du ønsker sikkerhet rundt hvor mye du må betale på lånet de neste årene, kan det altså være en god idé.

Hvorvidt du bør binde renta avhenger selvfølgelig av hvordan styringsrenta vil utvikle seg i tiden som kommer. Her anslår Norges Bank at styringsrenta vil settes videre opp i løpet av det neste halvåret.

Men selv Norges Bank har ofte bommet grovt med sine egne beregninger, så ingenting er sikkert.