Her er det ganske åpenbart at bilen ikke har havnet i vannet av seg selv. Foto: Gjensidige.
Her er det ganske åpenbart at bilen ikke har havnet i vannet av seg selv. Foto: Gjensidige.

Her var det ikke vanskelig å skjønne hva som hadde skjedd

Det kan bli for mange «gode historier»!

Bil står for den største andelen av forsikringssvindel innen privat skadeforsikring, viser Svindelrapport 2019 fra Finans Norge. Denne bransjegruppen utgjorde 36,3 prosent og 300 av de avdekkede sakene. Dette var en økning fra 32,6 prosent i 2017.

Samlet krav for de 300 sakene som ble avdekket, var 37,7 millioner kroner – i gjennomsnitt 126.000 kroner pr. sak.

– Forsikringsnæringen ser fortsatt at det er mange arrangerte skader. Den samlede summen slike saker genererer er stor. Dette er saker som er krevende å utrede, samt at det er vanskelig å definere det totale omfanget og hvor organisert denne virksomheten er, heter det i en kommentar til statistikken.

Fysisk arrangert skade

Den mest oppgitte skadetypen var også i 2018 materiell skade og kasko med 62,9 prosent. Dette omfatter kollisjoner og annen ytre påvirkning, og skadetypen øker kraftig: Opp fra 54,5 prosent i 2016 og 57,1 prosent i 2017.

I de avdekkede sakene var det hele 23 prosent som var fysisk arrangert skade, 22 prosent var «endret hendelsesforløp» og 20 prosent var «overdrevet skadekrav».

Sluttsummen er at det noen svindler til seg, må resten av forsikringstakerne betale for gjennom høyere premier, blir det fastslått i rapporten.

Aldri har flere blitt tatt for forsikringssvindel

Var skade fra før

– Det er mange måter å prøve seg på, forteller kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige Forsikring.

– Vi hadde for eksempel kunden som for en tid siden meldte at en moped hadde kjørt inn i bilen hans, og dyttet denne inn i en murkant. Så viste skademeldingen fra motparten, og en overvåkingsvideo, at det var kunden selv som hadde rygget på mopeden.

– I tillegg viste en tidligere salgsannonse på Finn.no at tilsvarende skader var på bilen fra før. Det var dessuten oppgitt feil skadedato – og i tillegg forsøkte kunden å tegne kaskoforsikring etter at skaden hadde skjedd. Her ble det anmeldelse for forsøk på forsikringssvindel, forteller Arne Voll, som legger til at det slett ikke er uvanlig med litt for sene forsøk på å tegne forsikring som dekker skade:

Jukse-filter skal avsløre forsikringssvindlere

Litt for dyr bruktbil

– En litt spesiell historie: En av våre folk på kundesenteret fikk telefon fra en noe stresset kunde, som gjerne ville tegne utvidet kasko for bilen sin straks. Det hastet veldig, forsto vår mann. Plutselig hørte han tydelig sirener og en del annen støy i samtalen. Det viste seg da raskt hvorfor det hastet slik med utvidet kasko!

– Hva er den vanligste årsaken til forsikringssvindel med bil?

– Det er at man har en bil man ikke får solgt, eller som det er veldig dyrt å reparere. Restgjelden på bilen er gjerne høyere enn hva den kan selges for. Ikke sjelden handler dette om den litt eksklusive bruktbilen som en ungdom har kjøpt for dyrt. Så ryker automatgirkassen, og det venter en reparasjon i 100.000-kroners klassen for å få bilen på veien igjen.

Da kan bilen fort havne i vannet.

Å sende bilen til bunns i sjø eller vann er en utbredt svindelmetode. Foto:Gjensidige
Å sende bilen til bunns i sjø eller vann er en utbredt svindelmetode. Foto:Gjensidige

Kameratkollisjoner

– Disse sakene avdekkes ofte ved at fritidsdykkere oppdager et vrak i sjøen, eller at personer får øye på vraket fra land ved å kikke ned i vannet. I andre tilfeller er det tips fra andre, eller at kunden selv angrer og forteller det. I tillegg til forsikringssviket, er dette også miljøforurensning av verste sort, understreker Arne Voll.

Han legger til at kameratkollisjoner, eller andre former for arrangerte kollisjoner, også er en gjenganger:

– I disse tilfellene avtaler gjerne kjente seg imellom å arrangere en kollisjon for å få utbetalt erstatningen etter skade.

Her ble det litt for mange 'gode historier'! Foto: Gjensidige
Her ble det litt for mange "gode historier"! Foto: Gjensidige

Litt for mange «gode historier»

– Et eksempel på det siste, er skademeldingen vi fikk på to biler som hadde kollidert utenfor en enebolig. En rekonstruksjon viste imidlertid at kollisjonen aldri kunne ha skjedd slik de to partene hadde oppgitt i skademeldingene.

Begge forsikringene var dessuten tegnet samme dag, bare noen timer tidligere. I tillegg viste nærmere undersøkelser at sjåførene av bil 1 og bil 2 kjente hverandre, og at eier av bil 1 eide boligen i nærheten. Alle kjente hverandre, og eier av bil 1 hadde tidligere vært eier av bil 2.

– Det ble rett og slett for mange «gode historier» som skurret, og Gjensidige konkluderte med dette var forsøk på forsikringssvindel. Selskapet ga derfor avslag og politianmeldte partene, forteller Arne Voll.

– Andre vanlige måter å prøve å svindle til seg urettmessig erstatning på, er for eksempel å sette fyr på bilen, eller overdrive skadeomfang:

Å sette fyr på bilen er også en utbredt svindelmetode. Foto: Gjensidige
Å sette fyr på bilen er også en utbredt svindelmetode. Foto: Gjensidige

Egne utredere

– Vi har flere saker årlig der kunder har hatt en reell skade, men prøver å få dekket eldre skader i samme sak. I fjor hadde vi for eksempel en sak der en kunde hadde meldt inn at noen «hadde drevet omfattende hærverk på bilen hans». Undersøkelser – og tidligere annonser på internett - viste imidlertid at mange av de innmeldte skadene hadde vært på bilen i flere år. Det endte med politianmeldelse, forteller han videre.

– Gjensidige har, som andre forsikringsselskaper, egne utredere som jobber med nettopp å avdekke forsøk på svindel. Disse følger opp tips og saker der vi kan ha mistanke om at noe ikke stemmer. Det kan være mange grunner til at en mistanke oppstår. En av dem er at folk som har svindlet har en tendens til å ville forklare seg ekstra mye og ekstra detaljert.

– Vår oppfatning er at kundene våre setter pris på at vi bruker tid og ressurser på å avsløre de som forsøker å svindle forsikringsselskapet – og dermed fellesskapet, sier Arne Voll til slutt.

Kameraet i frontruten sparte Terje for 11.000 kroner

Se video: Disse ranerne er virkelig utspekulerte