I en pressemelding torsdag formiddag offentliggjorde Norges Bank hovedstyrets rentebeslutning.

Der kommer det frem at renta heves med 0,25 prosentpoeng – fra 0,75 til én prosent.

I pressemeldingen heter det at begrunnelsen for rentehevingen er god vekst i norsk økonomi, og det at kapasitetsutnyttingen synes å være litt over et normalt nivå.

«Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover», skriver Norges Bank.

Torsdagens renteøkning er den andre på et halvt år, etter at renta gikk fra 0,5 til 0,75 prosent i september i fjor. Før det hadde ikke Norge opplevd renteoppgang siden juni 2011.

Godt varslet

Når Norges Bank nå hever renta, er det langt fra noe overraskelse. Rentehevingen har tvert i mot vært varslet lenge på forhånd.

– Rentehevingen kommer, det er helt sikkert. Til dels fordi Norges Bank har signalisert det tydelig, men også fordi utviklingen i norsk økonomi tilsier det, uttalte sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB tidligere.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea sier årsaken til renteøkningen er at det går bra i norsk økonomi, og at sentralbanken derfor vil dempe veksten.

– Norges Bank mener vi trenger høyere renter, så det ikke skal gå for fort i norsk økonomi, sier Bruce.

Norges Bank mener oppgangen i norsk økonomi ser ut til å være sterkere enn tidligere antatt. Samtidig er det utsikter til svakere vekst og lavere renter utenfor Norge.

«Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang i år og en noe lavere rente lenger frem enn anslått i forrige rapport. Med en slik utvikling i renten anslås inflasjonen å være nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres», skriver Norges Bank.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Dyrere boliglån

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det at styringsrenta heves har ingen umiddelbar effekt for nordmenn, men som regel tar det ikke lang tid før bankene følger etter og hever sine utlånsrenter.

Når utlånsrentene heves blir det større utgifter i måneden for alle som har boliglån. Derfor må flere nordmenn belage seg på et strammere månedsbudsjett i tiden som kommer.

Når styringsrenta stiger fra 0,75 til én prosent, altså med 0,25 prosentpoeng, er det stor sannsynlighet for at renta på ditt boliglån også vil stige med 0,25 prosentpoeng. Har du for eksempel en rente på 2,5 prosent i dag, kan du forvente en økning til 2,75 prosent.