Politiadvokat Henning Klauseie ved Innlandet Politidistrikt ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer. Foto: Olav Wold, TV 2
Politiadvokat Henning Klauseie ved Innlandet Politidistrikt ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer. Foto: Olav Wold, TV 2

Politiet fikk sette opp overvåkingskamera i fire uker – på grunn av en gris

ELVERUM (TV 2): Nå krever skogeieren innsyn i saken på ny for å vurdere rettslige skritt mot ulovlig kamera-overvåkning.

Sør-Østerdal tingrett ga politiet tillatelse til kameraovervåkning i fire uker på grunn av mistanke om ulovlig bruk av en død gris på reveåte ved Elverum.

Dette er den maksimale tiden for overvåking, som kan gis etter Straffeprosessloven.

I loven framgår det at tidsrommet for overvåkning ikke må være lengre enn strengt nødvendig.

Det var høsten 2017 at skogeier Per Tore Indset fant ut at det var satt opp skjult videoovervåking.

Tidsrammen for skogsovervåkningen framgår i den sladdede versjonen av tingrettens beslutning, som TV 2 har fått tilgang til.

Politiet vil ikke svare

Politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt vil ikke svare på hvorfor de ønsket så mye som fire ukers overvåkning i skogene, høsten 2017.

Privat bilde av kamera-funnet
Privat bilde av kamera-funnet

– Jeg har ingen kommentarer utover det som er gitt herfra tidligere i sakens anledning, skriver han til TV 2 etter å ha fått tilsendt flere spørmål.

– Dersom denne saken handlet om at bruk av gris på reveåte kunne spre smitte til ville dyr, slik Økokrim har forklart, er det uforståelig at de brukte kameraovervåkning. De burde jo omgående tatt kontakt med meg og bedt om å få fjernet smittekilden, sier skogeier Per Tore Indset.

– Hva hadde du gjort da?

– Da hadde vi etterkommet pålegget.

Skogeier Per Tore Indset er kritisk til politiet. Foto: Olav Wold, TV 2.
Skogeier Per Tore Indset er kritisk til politiet. Foto: Olav Wold, TV 2.

Sammen med revejegeren avslørte han politiets overvåkningsvirksomhet. De fjernet direktekameraet fra plassen over reveåte og leverte det tilbake til politiet.

Ville aldri lagt ut noe sånt

– Å overvåke i stedet for å fjerne en eventuell årsak til smittefare høres jo helt sykt ut. For det første hadde vi aldri lagt ut noe sånt, og for det andre burde de jo da kontaktet grunneier som de vet eier området, sier revejeger Terje Carlsson.

Politiadvokat Henning Klauseie ønsker heller ikke å kommentere TV 2s spørsmål om hvorfor politiet valgte overvåkning i stedet for å fjerne en mulig smittekilde fra naturen.

Skogeieren understreker at Mattilsynet overfor dem både muntlig, før høsten 2017 og skriftlig i fjor, har gitt bekreftelser på at deres bruk av avlivet gris på åte, er innenfor regelverket.

Indset har mistanke om at griseforklaringen ikke er hele sannheten. Han føler seg, sammen med revejegeren, mistenkeliggjort for ulovlig ulvejakt. Årsaken er at de bor i Strandbygda der politiet drev telefonavlytting under den store ulvesaken i 2014.

Økokrim har bestemt avvist at det har vært mistanke om ulovlig rovdyrjakt.

Krever innsyn igjen

Nå krever skogeieren og revejegeren innsyn i saken igjen. Advokaten deres, Pål Granberg, begrunner kravet med intervjuet Økokrim ga til TV 2 i forrige uke, der de fortalte om årsaken til overvåkningen i Elverum-skogene.

Overvåkningsbeslutningen er sladdet. Foto;: Olav Wold, TV 2.
Overvåkningsbeslutningen er sladdet. Foto;: Olav Wold, TV 2.

– Det var for å finne ut hvem som hadde det åtet, som vi forsto var ulovlig husdyråte, altså en gris i skogen den høsten 2017, sa førstestatsadvokat Tarjei Istad. Han viser til Matloven og mulig risiko for spredning av smitte til ville dyr.

I et halvt år har politiet og statsadvokaten nektet å gi grunneieren innsyn i hvorfor skogsområdet ble kameraovervåket. Men de har understreket at revejegeren og skogeieren ikke var mistenkte i saken.

– Økokrim har nå opplyst at dette var overvåkning av et griseåte. Vi vil derfor be om innsyn i overvåkningsbeslutningen og politiets begjæring på nytt. For vi mener at grunneier og jeger må ha en rolle i saken. Og vi må derfor få vite hvorfor kameraovervåkning ble tillatt, sier advokat Pål Granberg.

Skogeieren sier han vil vurdere rettslige skritt mot det han mener kan være ulvovlig overvåkning etter at det eventuelt gis innsyn, og viser til kontakten de har hatt med Mattilsynet om husdyr på åte.

Ikke mistenkt for noe

Et av spørsmålene TV 2 har sendt til politiadvokat Henning Klauseie er om det nå vil bli gitt innsyn i politiets begjæring om kameraovervåkning og tingrettens beslutning.

Heller ikke dette har han villet kommentere.

Privat bilde av overvåkningsutstyret som ble avslørt.
Privat bilde av overvåkningsutstyret som ble avslørt.

Under intervjuet TV 2 gjorde med ham før saken som ble publisert i forrige uke, sa han at politiet kan kameraovervåke på offentlig sted, uten å ha konkrete mistenkte. Og han understreket at saken gjaldt mistanke om et straffbart forhold med over seks måneders strafferamme. Klauseie ga også uttrykk for at skogeieren og revejegeren gjentatte ganger har fått beskjed om at de ikke er mistenkt for noe kriminelt i forbindelse med overvåkningen.

Økokrims førstestatsadvokat Tarjei Istad sier til TV 2 at han henviser til Innlandet Politidistrikt, som fikk overvåkningsbeslutningen, for svar på ytterligere spørsmål.