I likhet med mange andre storbyområder rundt om i verden er New York utsatt etter hvert som havet stiger.

I 2011 ble store deler av Manhattan rammet av flom da ekstremværet Irene traff millionbyen.

I 2012 traff superstormen Sandy, og førte til nok en omfattende flom.

– I New York diskuterer vi ikke lenger om klimaendringer er en realitet. Det eneste spørsmål er hvordan vil kan beskytte oss mot det, skriver de Blasio i en tekst publisert på New York Magazine.

Havnivået har gradvis steget de siste hundre årene, og utviklingen ventes å skyte fart på grunn av den globale oppvarmingen. Høyere temperaturer får vann til å utvide seg, og i tillegg smelter store mengder is i Arktis, Antarktis og verdens fjellområder.

Ekstremværet Irene sørget for flom på store deler av nedre Manhattan i 2011. (AP Photo/Peter Morgan, File)
Ekstremværet Irene sørget for flom på store deler av nedre Manhattan i 2011. (AP Photo/Peter Morgan, File) Foto: Peter Morgan

For å unngå at Manhattan oversvømmes, vil de Blasio bygge store jordvoller nederst på øya som utgjør sentrum av New York.

Mer omfattende tiltak må til for å beskytte de lavestliggende områdene, som omfatter Wall Street og New Yorks finansdistrikt. Her vil de Blasio fylle på masse og skape nytt land.

– Det vil ligge høyere enn den nåværende kysten og beskytte bydelene fra framtidas stormer og høyere tidevann, skriver de Blasio i kronikken.

I 2012 rammet ekstremværet igjen. Denne gang var det orkanen Sandy som brakte med seg store nedbørsmengder og stormflo. Her flommer vann ned i Ground Zero-konstruksjonen. (AP Photo/John Minchillo, File)
I 2012 rammet ekstremværet igjen. Denne gang var det orkanen Sandy som brakte med seg store nedbørsmengder og stormflo. Her flommer vann ned i Ground Zero-konstruksjonen. (AP Photo/John Minchillo, File) Foto: John Minchillo

Planen er å flytte strandlinjen opptil 150 meter ut i East River. Prislappen ventes å bli 10 milliarder dollar, tilsvarende 86 milliarder kroner.

Offentliggjøringen av planene kommer samme dag som en klimarapport med fokus på Manhattan ble offentliggjort.

I rapporten står det at klimatrusselen mot Manhattan kan ha konsekvenser langt utenfor metropolen på grunn den finansielle og kulturelle betydningen bydelen har.

FLOMTRUET: Disse sørlige delene av Manhattan er spesielt utsatt for flom. Grafikk: Lower Manhattan climate resilience study
FLOMTRUET: Disse sørlige delene av Manhattan er spesielt utsatt for flom. Grafikk: Lower Manhattan climate resilience study