Ulykken skjedde på Storebæltsbroen 2. januar. Et persontog kolliderte med en semitrailer som var plassert på en godsvogn på et tog som kom i motsatt retning.

Begge togene holdt en fart på cirka 120 kilometer i timen da ulykken skjedde. Det oppsto store skader på passasjertogets fremste vogn. Åtte passasjerer omkom.

Løsnet fra toget

Havarikommisjonen har konsentrert arbeidet om å finne ut av hvordan lastebiltraileren var festet på godsvognen. Det var sterk vind ulykkesdagen, og spørsmålet har vært hvorfor traileren kolliderte med toget som kom imot.

Havarikommisjonen mener det er sannsynlig at trailerens festeanordning ikke var låst fast i vognens festesystem. Det var ingen unormale skader på delene, og en test viste at fjærmekanismen på godsvognens lås ikke trakk utløserhåndtakene inn ved egen kraft.

Ytterligere to trailere på toget var ikke låst fast, ifølge Havarikommisjonen.

Svakhet ved låsesystemet

Selv om traileren ser ut til å være montert korrekt, så er det ikke noen garanti for at den faktisk er låst, sier Bo Haaning i Havarikommisjonen til Danmarks Radio.

– Våre undersøkelser har vist at flere vogner i praksis kan være ulåst, sier Haaning.

Beregninger viser at vindstyrken den aktuelle dagen kan være tilstrekkelig til å få traileren til å velte fra godsvognen dersom den ikke er låst fast.

Videoopptak fra broen viser at traileren ikke var i korrekt posisjon på vognen før kollisjonen. Kraftige gnister kom fra venstre side av godstogets fremste vogner mer enn 500 meter før kollisjonspunktet.