Det har lenge vært dyrt å kjøre inn til Oslo, spesielt i rushtiden. Nå kommer det en rekke nye bomstasjonser rundt om i landet, som vil merkes ppå lommeboka for mange. Foto: Scanpix
Det har lenge vært dyrt å kjøre inn til Oslo, spesielt i rushtiden. Nå kommer det en rekke nye bomstasjonser rundt om i landet, som vil merkes ppå lommeboka for mange. Foto: Scanpix

Advarer mot bompenge-boom: Mange vil ikke ha råd til å bruke bilen

– Økte bompenger rammer de med lavest inntekt hardt.

Antallet bomstasjoner i Norge har økt kraftig de siste årene. Og det er ingen tegn til at dette vil avta, snarere tvert imot.

Ett eksempel er Drammen: Der skal det komme ikke mindre enn 41 nye bomstasjoner neste år.

Beregninger viser at innbyggerne i og rundt byen risikerer å måtte betale så mye som 20.000 kroner årlig, for å bruke bilen.

En ny undersøkelse fra NAF slår fast at økte bompenger rammer usosialt.

Blir en utfordring

– Økte bompenger rammer de med lavest inntekt hardt. Samtidig settes det opp stadig flere bomstasjoner. Dette kan ikke fortsette, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

NAF har undersøkt hvor mye bompengeregningen kan øke i måneden før det blir en utfordring for familieøkonomien til folk.

39 prosent, nesten to av fem av de med lavest inntekt, sier en bompengeøkning på under 500 kroner i måneden blir en utfordring for økonomien til husholdningen.

Innfører bompenger for elbil – og de øker kjapt

Flere steder i Norge har det i det siste vært aksjoner mot utbyggingen av stadig flere bomstasjoner.
Flere steder i Norge har det i det siste vært aksjoner mot utbyggingen av stadig flere bomstasjoner.

Forskjellene øker

Stortinget har nå Fordelingsmeldingen fra regjeringen til behandling. For NAF er det viktig at politikerne ser at avgiftspolitikken kan legge en ekstra økonomisk byrde på de som har lite fra før.

– Forskjellene i Norge øker, og bompenger er en avgift som ikke tar hensyn til hvor mye du har i lommeboka. En utvikling der de som har minst ikke har råd til å bruke bil, er en utvikling NAF vil advare kraftig mot. Det vil være sterkt urettferdig, sier Ryste.

Vil femdoble bompengene på enkelte dager

Staten henter inn stadig mer penger fra bomstasjoner, en rekke nye prosjekter er på gang. Foto: Skjermdump
Staten henter inn stadig mer penger fra bomstasjoner, en rekke nye prosjekter er på gang. Foto: Skjermdump

Høy inntekt = mye bilkjøring

– Økte bompenger kan tvinge de med de laveste inntektene til å prioritere bort andre ting for å få råd til bompenger, eller til å slutte å kjøre. Vil vi ha det slik at de med dårligst råd ikke kan bruke bil når de trenger det, spør Ryste.

Ni nye bompengeprosjekter skal starte opp i løpet av 2019, i tillegg til en rekke nye bomstasjoner i Oslo og Bergen. I 2019 setter Norge ny rekord i bompenger når myndighetene krever inn 13 milliarder i bompenger, ifølge beregninger fra Statens vegvesen. Det er en økning på rundt 2,5 milliarder på to år.

Undersøkelsen fra NAF viser også at det er store forskjeller på hvor mye de med lav og høy inntekt bruker bil og hvor ofte de passerer bomstasjoner. 57 prosent av de med lavest inntekt bruker jevnlig bil i sin hverdagsreise, og 48 prosent bruker buss jevnlig. Forskjellen fra de med de høyeste inntektene er stor. Her bruker 80 prosent bil og 29 prosent buss jevnlig.

Nå skal det ikke lenger blinke når du passerer bomstasjonen

Video: Klarer du å se sjåføren her?