Forbrukerrådet: Kreftfremkallende stoff i flere typer kjeks

Flere kjekstyper som selges i Norge, har høye verdier av akrylamid som kan øke kreftfaren, ifølge Forbrukerrådet. Flere av kjekstypene er rettet mot barn.

Forbrukerrådet har testet en rekke mattyper for akrylamid, og opplyser at det er særlig kjeks som kommer dårlig ut av studien.

Rettet mot barn

Over halvparten av kjeksene som ble målt har verdier som ligger over EUs veiledende referanseverdier for barn og spedbarn, som er 150 mikrogram per kilo.

I testen er det Tom & Jerry Fullkorn, vanlig Tom & Jerry, Mariekjeks og Bixit som kommer aller dårligst ut, i tillegg til saltkjeksen Salinas.

Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet sier funnene er alvorlige.

– Barn er mer utsatt på grunn av sin lave kroppsvekt. Vi håper produsentene tar grep og får disse nivåene ned, sier han.

Forbrukerrådet har målt kjeksen mot verdiene for barn fordi et flertall av kjekstypene i testen er rettet mot denne gruppen. Veiledende verdier for voksne er 350 mikrogram per kilo.

Grense for voksne

Anders Högberg, fagsjef for ernæring og helse i Orkla, produsenten bak ti av testens tolv produkter, er ikke fornøyd med resultatene.

Han sier til Dagbladet at de har forholdt seg til grensen for voksne siden kjeksen ikke går inn under barnematprodukter, men sier at de er opptatt av å ha så lave nivåer som mulig i samtlige produkter.

Også Gjende Eventyrkjeks og Bokstavkjeks kommer dårlig ut av testen. Den eneste kjeksen som får toppscore er Minikex med fullkorn fra produsenten Hipp.

(©NTB)