Om du som ledsager blir med på en kjøretime eller to, kan du få masse nyttig kunnskap om hvordan lærersituasjonen kan bli mest mulig effektiv. Resultatet kan bli mange penger spart på førerkortet! Foto: ATL
Om du som ledsager blir med på en kjøretime eller to, kan du få masse nyttig kunnskap om hvordan lærersituasjonen kan bli mest mulig effektiv. Resultatet kan bli mange penger spart på førerkortet! Foto: ATL

Slik kan førerkortet bli mye billigere

Det gjelder å skynde seg langsomt.

Helt siden oktober 1994 har det vært tillatt å drive privat øvingskjøring med ungdom som har fylt 16 år. Forutsetningen er at far eller mor – eller annen ledsager – må være minst 25 år gammel og ha hatt førerkort sammenhengende i minst fem år. I tillegg må eleven ha gjennomgått trafikalt grunnkurs og kunne dokumentere dette, og man skal ha med gyldig identifikasjon.

Bilen må blant annet merkes på hekken med en stor rød L på hvit bakgrunn.

Når alt er på plass kan man altså øvingskjøre av hjertens lyst, og det finnes flere undersøkelser som bekrefter at mye øvingskjøring før førerprøven reduserer risikoen for uhell betydelig.

Samtidig kan godt gjennomført øvingskjøring redusere behovet for kostbare kjøretimer merkbart.

Starte når de fyller 16 år

– Studier har vist en klar sammenheng mellom mengde total øvingskjøring og ulykkesrisiko. For det første ser vi at ulykkesrisikoen for de ferske førerne faller raskt i løpet av de første månedene de kjører. En vanlig forklaring på denne reduksjonen er den kjøreerfaringen de nye førerne får i løpet av disse månedene, fastslår Lena J. Fossheim, rådgiver i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) til Broom.

– Vi ser også at de som har fått mye privat øvingskjøring, har lavere risiko på grunn av større kjøreerfaring. De med moderat omfang av øvingskjøring har størst tendens til å overvurdere egen kompetanse, noe som vil kunne bli korrigert med mer omfattende øvingskjøring. Dette er grunnen til at både myndighetene og vi i ATL motiverer for tidlig start på trafikkopplæringen. Vi ønsker at elevene skal starte opplæringen når de fyller 16 år, og at de er nærmest ferdig med all obligatorisk føreropplæring når de fyller 17 år, sier Fossheim.

Gladmelding til alle som skal ta førerkort

For privat øvingskjøring må bilen være tydelig merket. Foto: Scanpix
For privat øvingskjøring må bilen være tydelig merket. Foto: Scanpix

Nyttig å sitte på i kjøretime

– Gjør man det på denne måten, har elevene et helt år til å øve på selvstendig kjøring samtidig som de har den tryggheten det gir å ha med en ledsager som kan bidra med veiledning. Vi anbefaler sterkt at foreldre eller andre ledsagere sitter på i en eller flere ordinære kjøretimer for å få innspill og kunnskap som kan bidra til å gi den private øvingskjøringen god kvalitet, sier hun.

– Hvorfor er dette så viktig?

Opplæringsmodellen helt annerledes nå

– Trafikklærere er generelt flinke til å tilpasse veiledningen til elevens kompetansenivå. Det vil si at man i begynnelsen av opplæringen instruerer eleven, mens man etter hvert bygger på økt forståelse, og avslutningsvis lar elevene vurdere selv ved selvstendig kjøring.

– En trafikklærer utfordrer eleven med spørsmål som får eleven til å tenke over egne vurderings- og handlingstendenser. Det er dette som tilrettelegger for elevenes indre læreprosesser, som fører til utvikling og influerer holdninger.

– Viktig at ledsagere er med på deler av opplæringen, sier rådgiver Lena J. Fossheim i ATL. Foto: ATL
– Viktig at ledsagere er med på deler av opplæringen, sier rådgiver Lena J. Fossheim i ATL. Foto: ATL

– Dette er ikke like lett å få til ved privat øving, og det er forståelig. Et viktig poeng å huske her, er at opplæringsmodellen har blitt endret siden foreldregenerasjonen tok førerkort. Dette betyr at foreldre i hovedsak fokuserer på tekniske og taktiske øvelser, slik de gjorde da de selv tok førerkort. Derfor er behovet stort for å være med i ordinære kjøretimer, slik at man får rett fokus ved egen øvingskjøring. – Dette gir bedre kvalitet på øvingen, og ikke minst kan det bety mye penger spart gjennom redusert behov for kjøretimer, fastslår Lena J. Fossheim.

Advarer mot ulovlige kjøreskoler

Slik blir resultatet best

– At far eller mor sitter på under kjøretimer er rene unntak, og skjer svært sjelden.

Dette er konklusjonen etter at Broom har snakket med kjøreskoler flere steder i landet. Gjennomgangsmelodien er at «dette skjer nesten aldri, uansett om vi anbefaler det – og uansett om det er aldri så gratis», sier en trafikklærer vi snakket med.

– Aller best resultat oppnår man dersom trafikklæreren er ansvarlig for nyinnlæring, mens foreldre og andre ledsagere er ansvarlig for øvingskjøring, og etter hvert mengdetrening, understreker Lena J. Fossheim til slutt.

Flåsete lærere må slutte å snakke ned kjøreopplæringen

Se video: Her ligger bilvraket – på havets dyp