DISTRIKT: Atle Hamar vil ta opp kampen med Frp og utsette E39-prosjektet.
DISTRIKT: Atle Hamar vil ta opp kampen med Frp og utsette E39-prosjektet. Foto: Mads Fremstad / TV 2

Venstre vil utsette gigantprosjekt:

– Vi må rydde opp i drittveiene

HELL (TV 2): Venstre vil prioritere gul midtstripe på alle veier og utsette planen om firefelts ferjefri E39 langs Vestlandet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi må rydde opp i drittveiene der man ikke har gul midtstripe og skikkelig passeringsbredde for to bilder, sier Atle Hamar til TV 2.

For å krysse fjordene langs vestlandskysten trengs mange og lange bruer og tunneler. Nå vil Venstre utsette de planlagte fjordkrysningene langs E39.

– Vi vil prioritere brede og sikre veier fremfor bruer som koster skjorta, sier Hamar, som er statssekretær i klima- og miljødepartementet.

11 prosent

Han har ledet partiets distriktspolitiske utvalg, og sier 11 prosent av riksveiene i Norge er så smale at det ikke er plass til gul midtstripe. Det er ca. 1200 kilometer, ifølge Statens vegvesen.

Venstre vedtok søndag at de vi vil ha gule midtstriper på alle europaveier, før nye firefeltsprosjekter.

– Det betyr at vi må ha gul midtstripe på alle gjenværende veistrekninger på europa- og riksveier som i dag det er veldig dårlig standard på. Det utgjør 11 prosent av veinettet i Norge, og det er en forferdelig belastning for personer og bedrifter.

– Har man ikke råd til begge deler?​

– Det er viktig at Venstre klarer å prioritere rundt samferdselsinvesteringer. Før man gå på nye, store bruprosjekter og firefeltprosjekter må man rydde opp i den veien som ikke har tilstrekkelig tofeltsbredde, sier Hamar.

– Drakamp

Han mener denne prioriteringen er godt distriktspolitikk.

– Mange bedrifter i i distriktene er store eksportbedrifter som skal ha varene sine frem til byer og havner, og ut av landet. Tid tapt på dårlig vei er en forferdelig kostnad for bedriftene, dårlig for miljøet og folk flest, sier statssekretæren.

– Dette blir en dragkamp i regjering?

– Det kan det godt bli.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), synes Venstres vedtak er svært positivt.

– Det er positivt at de åpner for å utsette fjordkrysningene på E39 til fordel for andre samferdselsoprosjekter.

Det synes derimot ikke Frp.

– Vi skal følge de prosjektene vi har blitt enige om, og styrer etter nasjonal transportplan. Jeg er ikke imot gule striper, men å bygge firefeltsvei er noe av det viktigste vi kan gjøre for trafikksikkerheten, sier Morten Stordalen (Frp) i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget til TV 2.

Her er Venstres nye politikk

• Alle norske kommuner bør legge til rette for hvordan de kan tilby minst ett måltid mat i løpet av skoledagen. Et forslag om å lovfeste skolemat fikk ikke flertall.

• Ha fem basisfag i videregående skole. Norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og historie.

• Venstre vil utrede alternativer til dagens eksamensordning.

• Arbeide for at klimaflyktninger kan oppnå flyktningestatus i Norge.

• Stanse bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.

• Venstre går inn for at staten skal betale inntil 70 prosent av investeringene ved større kollektivprosjekter.

• Partiet vil sikre at 95 prosent av alle husholdninger og bedrifter skal ha bredbådstilgang på minst 100 Mbit/s i 2020.

• Venstre sier nei til regjeringens digitale grenseforsvar. Det betyr at landsmøtet har gitt statstådene beskjed om å ta dissens når regjeringen skal behandle saken.

• Et forslag om å gjøre tannbehandling gratis fikk ikke flertall.

• Venstre er skeptisk til innføring av såkalt grunnrenteskatt for fiskeri- og havbruksnæringen