Norske TV-seere landet rundt har opp gjennom årene opplevd å få lisenskontrollører fra NRK på døra, men nå er det slutt, opplyser kringkasteren til VG.

NRK har rundt 40 kontrollører som gjennomfører omkring 30.000 hustandsbesøk årlig.

Ordningen med lisenskontroller ble avviklet ved årsskiftet, bekrefter økonomidirektør Andreas Norvik og opplyser at NRK vil spare noen millioner i året på å kutte ut ordningen.

100 årsverk

I desember mistet 21 lisenskontrollører jobben.

Ifølge en rapport om finansiering av NRK sysselsatte Lisensavdelingen rundt 100 årsverk i 2016, i tillegg til årsverkene som Statens innkrevingssentral brukte til innkrevingen av ubetalte avgifter og inkassogebyr.

Driftskostnadene for Lisensavdelingen var i 2016 budsjettert til 104 millioner kroner.

Leder Audun Strand ved Lisenskontoret sier at statskanalen skal bruke elektroniske måter å samle inn data på, og kommer blant annet til å ty til abonnenmentsregistre hos TV-distributørene.