Det ble født 55.100 barn i Norge i 2018, noe som er en nedgang på 1.500 fra året før. I 2017 ble det født 56. 600 barn her i landet, som igjen var en nedgang på 2.300 fra 2016.

– Nedgangen er en trend som har pågått i nesten ti år, skriver rådgiver Espen Andersen i seksjon for befolkningsstatistikk i Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Han sier at fruktbarheten har falt hvert eneste år siden 2009, da samlet fruktbarhetstall (SFT) var 1,98.

– Fruktbarheten har altså sunket med 0,42 barn, det vil si nesten et halvt barn per kvinne, det siste tiåret, sier Andersen.

Flest barn i Sogn og Fjordane

I 2018 gikk fruktbarheten ned i alle fylker, unntatt i Telemark og Troms. Størst var nedgangen i Vest-Agder der STF gikk ned fra 1,72 i 2017 til 1,61 i 2018. I 2018 var fruktbarheten høyest i Sogn og Fjordane, med 1,73 barn per kvinne.

– I år som i fjor ser vi at fruktbarhetstallet er lavest i Oslo. Fruktbarhetstallet i Oslo ble målt til 1,44 i 2018, sier Andersen.

På begynnelsen av 1980-tallet var fruktbarhetstallet i Oslo 1,34 på det laveste.

Eldre mødre

En viktig årsak til nedgangen i fruktbarhet de siste årene er at stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende var 29,5 år for mødre, mens fedre i gjennomsnitt var 31,8 når de fikk sitt første barn.

– Bare de siste to årene har gjennomsnittlig alder ved første fødsel for mødre økt ned et halvt år, sier Andersen.

Mødre i Oslo er eldst når de får sitt første barn, mens mødre i Finnmark er yngst, 31,5 og 27,4 år.

ELDRE MØDRE: Stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn.
ELDRE MØDRE: Stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Foto: TV 2

Høyere nettoinnvandring enn fødselsoverskudd

Fjorårstallet er det laveste antall nyfødte siden begynnelsen av 2000-tallet, da nivået lå på vel 55.000 fødsler årlig. Fødselstallene i Norge nådde toppen i 2009 med omkring 62.000 nyfødte, men deretter har tallet falt med noen hundre barn hvert år.

Fødselsoverskuddet i fjor, antall fødte minus antall døde, endte på 14.280, viser tall fra SSB. Nettoinnvandringen endte på 18.100, noe som ga en folketallsvekst på vel 32.000.

I 2018 ble det samlede fruktbarhetstallet (SFT) for innvandrerkvinner målt 1,87 per kvinne - som også er det laveste noen gang, ifølge SSB. SFT for kvinner uten innvandrerbakgrunn ble i 2018 målt til 1,50.

Nettoinnvandringen til Norge har vært høyere enn fødselsoverskuddet siden 2005. 2004 var det siste året Norge hadde høyere fødselsoverskudd enn nettoinnvandring med henholdsvis 15.750 flere fødte enn døde, og 13.200 flere innvandrere enn utvandrere.

Ved årsskiftet var det 5.328.000 innbyggere i Norge.