SONET HER: Deler av tiden i fengsel tilbrakte den tidligere rådmannen her i det norske fengselet i Norgerhaven i Nederland.
SONET HER: Deler av tiden i fengsel tilbrakte den tidligere rådmannen her i det norske fengselet i Norgerhaven i Nederland. Foto: AFP Photo

Rådmann dømt for å ha voldtatt kollega – ble håndplukket til toppjobb i kommunen etter soning

I 2015 ble den tidligere rådmannen dømt til over tre års fengsel for å ha voldtatt en kollega. Nå er han håndplukket til å lede et selskap som eies av den samme kommunen han var rådmann i.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag 6. juni i 2014 var det god stemning i den lille kommunen i Nord-Norge. Toppbyråkratene hadde arrangert et møte der hensikten var å få Hurtigruten til å anløpe tettstedet.

Møtet var vellykket og etterpå gikk en delegasjon på pub. Da denne stengte ved tre-tiden om natten gikk rådmannen og en annen sjef i kommunen på nachspiel.

Ved seks-tiden om morgenen forgrep rådmannen seg på den andre mannen.

Sistnevnte var på dette tidspunktet ute av stand til å motsette seg handlingen fordi han sov eller var beruset. I retten nektet rådmannen straffskyld og viste til at han hadde drukket alkohol sammenhengende i tolv timer forut for hendelsen.

Lang fengselsstraff

Retten la imidlertid vekt på DNA-funn og offerets forklaring. Rådmannen ble først dømt i tingretten og deretter i lagmannsretten. Han fikk en straff på tre år og tre måneders fengsel. I tillegg måtte han betale kollegaen sin 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Retten la vekt på at rådmannen var offerets overordnede i kommunen og at overgrepet fant sted på fornærmedes kontor.

De drøyt to årene han måtte sone, tilbrakte rådmannen i Norgerhaven fengsel i Nederland, på Gjøvik og til slutt i en overgangsbolig i Oslo. Like før jul 2017 ble han løslatt.

Rådmannen er nå for alvor tilbake i arbeidslivet. Nylig fikk han en toppjobb i et interkommunalt selskap som hans tidligere arbeidsgiver har eierinteresser i.

Enstemmig styre

Kommunen han var rådmann i er en av seks kommuner som har hver sin eierandel i det interkommunale selskapet. Jobben han har fått består i å lede selskapets daglige drift, noe som blant annet innebærer personalansvar.

Etter det TV 2 forstår, ble den tidligere rådmannen håndplukket til toppjobben.

– Han ble engasjert ut fra kompetanse og tilgjengelighet. Styret er kjent med saken som ligger flere år tilbake og er enstemmig i engasjementet, sier styrelederen.

Engasjementet i selskapet begynte i februar og skal i utgangspunktet vare frem til 1. september.

– Hvilke vurderinger gjorde dere rundt hans bakgrunn?

– Jeg kjenner ikke alle detaljene i saken du referer til, men jeg er kjent med den gjennom pressen. Ingen ønsker å ha noe slikt på cven sin, men vi har hatt en åpen dialog med han om forholdet, sier styrelederen.

Står for konklusjonen

Han mener at personer som har blitt dømt for straffbare forhold må få muligheten til komme tilbake til arbeidslivet.

– Hvilke vurderinger gjorde dere rundt at forholdet han ble dømt for skjedde mot en person han hadde arbeidsgiveransvar for?

– Det er mange fasetter i dette. Jeg fastslår bare at vi drøftet problemstillingen i styret, og vi kom frem til en konklusjon som vi står for, sier styrelederen.

– Lagt det bak meg

TV 2 har snakket med fornærmede i saken. Han sier at den har vært en stor belastning, men at han er glad for å ha blitt trodd av påtalemyndigheten og retten.

Han sier det er oppsiktsvekkende at hans tidligere leder på nytt har fått en lederjobb med personalansvar i kommunal regi.

Den tidligere rådmannen sier til TV 2 at han har lagt straffesaken helt bak seg. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

– Men ser du selv noen betenkeligheter ved at du fikk jobben?

– Jeg ble ansatt på bakgrunn av en helt normal ansettelsesprosess og mener det er naturlig at de ansvarlige for den prosessen svarer på det spørsmålet, sier han.