KRITISK: Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger gir Helse Bergen kritikk for hvordan de ivaretar mennesker i krise på. Foto: Poppe, Cornelius/ NTB scanpix
KRITISK: Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger gir Helse Bergen kritikk for hvordan de ivaretar mennesker i krise på. Foto: Poppe, Cornelius/ NTB scanpix

Alvorlige funn ved Psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen

Psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen får sterk kritikk fra Sivilombudsmannen. – En nedverdigende måte å ivareta mennesker i krise på, heter det i en ny rapport.

Rapporten ble publisert onsdag, ifølge Bergens Tidende.

Skjermingsenhetene ved klinikken, som også er kjent som Sandviken sykehus, får mest kritikk. Hensikten med enhetene er å skjerme pasienter enten fra andre pasienter eller for å beskytte pasienten fra seg selv.

– Vi har aldri tidligere sett steder med verre skjermingsforhold. Dette er alvorlige funn, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

På spørsmål om forholdene som er avdekket, er i strid med loven, svarer Falkanger følgende:

– Det er et godt spørsmål. Sivilombudsmannen har et forebyggende mandat, og vi går nødig inn på lovligheten. Det er også ofte en skjønnsmessig vurdering. Men vi kan si at risikoen for å gi en behandling som står i strid med menneskerettighetene her er så stor, at dette må endres, sier Falkanger.

Isolasjonsrommene, nakne rom med kun en madrass på gulvet, på skjermingsenhetene blir jevnlig benyttet som skjermingsrom på grunn av for høyt belegg. Det er svært uheldig, påpeker Sivilombudsmannen, som har funnet eksempel på at pasienter har måttet bruke slike rom i ukevis.

«Lokalene ga svært uverdige forhold til pasientene». «Utformingen ga et klart preg av avstraffelse». «Etter ombudsmannens syn er dette en nedverdigende måte å ivareta mennesker i krise på», heter det i rapporten.

Nyansatt klinikkdirektør ved Psykiatrisk klinikk, Brede Aasen, sier det nå skal etableres egne handlingsplaner for alle områdene som berøres i rapporten og at det allerede er besluttet å gjøre endringer.

(©NTB)