CANNABIS: Flere og flere unge trenger behandling for cannabis-avhengighet.
CANNABIS: Flere og flere unge trenger behandling for cannabis-avhengighet. Foto: Thomas Samson/AFP

Slår alarm om unges cannabis-avhengighet

En fersk rapport viser at stadig flere trenger behandling for cannabis-avhengighet. Blå Kors ser en markant økning blant unge avhengige.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Debatten rundt cannabis-bruk har de siste årene holdt god kok blant nordmenn. Enkelte politiske ungdomspartier er åpne om et legaliserings-ønske, samtidig som rusreformen er under arbeid.

Parallelt viser rapporten «Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries 2019» av Nordens velferdssenter at behovet for behandling av cannabisproblemer har økt i alle de nordiske landene.

Cannabistallene blant de svært unge som behandles, er ekstra høye.

Vanlig rusmiddel

Etter alkohol er cannabis det vanligste rusmiddelet i Norden, står det i rapporten.

I Norge har 10 prosent av alle under rusbehandling cannabis som sitt største problem.

Tallene er høyere i de andre nordiske landene. I både Finland og på Island er cannabis det største problemet blant en tredjedel av alle som behandles for rusrelaterte problemer.

Ifølge rapporten er cannabis langt på vei det største problemet blant nykommere i rusbehandlingen i Danmark.

– Svært unge

Ifølge studien er ikke cannabisbrukere en ensartet gruppe. Brukerne er fordelt på forskjellige alders- og sosiale grupper.

– I tillegg er de som behandles for cannabisproblemer svært ofte unge, og i hovedsak menn, sier Kerstin Stenius, en av forskerne bak rapporten i en pressemelding.

Annet noen cannabisbrukere som blir behandlet har til felles, er at de har et samtidig bruk av flere rusmidler, psykiske lidelser og manglende sosiale ressurser.

– Til tross for gode initiativer og økt faglig fokus, er det identifiserbare mangler i alle de nordiske landene når det gjelder støtte og behandling som tilbys personer med cannabisrelaterte problemer, sier Stenius.

Ser stor økning

Psykologspesialist ved Blå Kors Poliklinikk Oslo, Helene Haavik Hjelbak, kan fortelle at de ser en økning blant unge mennesker som ønsker hjelp med cannabis-avhengighet.

– Det er stort sett avhengighet det handler om, og de ønsker ofte hjelp fordi det går utover nære relasjoner, i tillegg til jobb og skole, sier Hjelbak.

Blå Kors ser at cannabis raskere enn alkohol utvikler seg til å bli et daglig forbruk. Daglig bruk kan over tid bli til avhengighet. Hjelbak mener noe av årsaken kan ligge i at cannabis gir en lettere rus, som gjør at man lettere kan være påvirket hele dagen, og samtidig fungere nogenlunde normalt

– De som kommer til oss er ofte unge mennesker som røyker flere ganger om dagen, og er derfor påvirket hele dagen selv om de er på skole eller jobb.

– Fungerer ikke i lengden

Hjelbak forteller at en slik avhengighet sjelden fungerer i det lange løp.

– Vi har fått en del henvisninger fra unge mennesker som studerer og som sliter med å følge studieprogresjonen. De opplever problemer med hukommelse og konsentrasjon, sier Hjelbak og fortsetter:

– Mange isolerer seg mer og kan oppfattes som likegyldige og fjerne av venner og familie. Det er ikke uvanlig med utvikling av symptomer på angst og depresjon.

Hun mener man snakker for lite om hva som kan være skadevirkningene ved cannabis. Pasientene ved Blå Kors går ofte gjennom flere uker med ubehagelige abstinenssymptomer når de forsøker å kutte ut rusmiddelet.

– Det er veldig lett å komme inn i et mønster hvor man røyker ganske ofte. Det er ikke farlig å røyke litt hasj en sjelden gang i blant, men for mange unge mennesker kan det bli en del av hverdagen, sier Hjelbak.

– Overdriver

Ester Nafstad i Normal Norge mener man overdriver skadevirkningene cannabis kan ha. Normal Norge jobber mot lovlig produksjon og salg av cannabis til rekerasjonelle formål etter modell av norsk alkoholregulering.

– Det har vært en tendens til å kun trekke frem de negative sidene ved cannabis. Mange har positive opplevelser med bruk av cannabis, og jeg tenker at det i dialog med unge kan være vel så viktig å anerkjenne dette, sier Nafstad, og legger til:

– Ikke for å oppfordre til bruk, men for å oppfodre til en åpen samtale og refkleksjon rundt bruk av rusmidler.

Hun mener det kan gjøre det enklere med en tillitsbasert dialog mellom unge og foresatte eller myndighetspersoner, og at skadereduserende informasjon blir lettere å formidle.

Feil teori

Noe av feilinformasjonen rundt cannabis mener Nafstad er trappetrinnsteorien, og sammenhengene mellom cannabis og psykiske lidelser. Trappetrinnsteorien går ut på at cannabis leder til sterkere stoffer.

– Jeg savner mer nyansert og oppdatert informasjon. Jeg savner også mer informasjon til unge og foresatte rundt de forbudsskapte konsekvensene.

Hun legger til at ungdom under 18 år ikke bør bruke rusmidler, blant annet fordi hjernen fortsatt er under utvikling.

– Illegal rus kan også lede til situasjoner mange unge ikke har erfaring eller modenhet til å møte på en god måte, sier Nafstad.

Hun mener det er lurt å se nærmere på sitt eget bruksmønster dersom cannabisbruken går utover jobb, studier, økonomi eller personlige relasjoner.

– At unge eksprimenterer med rus er ikke noe nytt, og det er viktig å påpeke at det går bra med de aller fleste. Dersom en ungdom misbruker cannabis er det ikke cannabisen i seg selv som er problemet, men noe underliggende.

MEDISINSK: Høyre ønsker at Norge kan gro medisinsk cannabis. Foto: Peter Mydske/Stortinget
MEDISINSK: Høyre ønsker at Norge kan gro medisinsk cannabis. Foto: Peter Mydske/Stortinget

Til medisinsk bruk

I sommer åpnet partiet Høye for dyrking av medisinsk cannabis i Norge.

– Medisinsk cannabis dyrket i Norge vil gå til nettopp medisinsk bruk. Man må sørge for at det er streng kontroll slik at dette ikke omsettes illegalt, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre.

Han mener lovlig produksjon av cannabis ikke betyr at det blir mer ulovlig bruk. Så lenge kontrollen er god nok.

– Norge hadde tidligere produksjon av opiumsvalmuer og har fortsatt produksjon av opiumskaloider basert på importert ekstrakt av valmuekapsler. Jeg har tidligere sagt at det ikke er noe i veien for å produsere medisinsk cannabis selv, sier Stensland.