Kjøpekraften har økt med litt under 80 prosent siden midten av 1980-tallet, men ulikheten er høyere nå enn for 30 år siden.

Flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt enn tidligere, sa Siv Jensen (Frp) under fremleggelsen.

Hun sier utdanning er den viktigste faktoren som bidrar til varig utjevning av sosiale forskjeller.

– Derfor er det bra at rekordmange nå fullfører videregående skole. For å gi barn en god start målretter vi ordninger som rimeligere barnehage og gratis kjernetid for dem med lav inntekt, sa Jensen.

– Det viktigste vi kan gjøre for å motvirke ulikhet er å få flere i jobb, bedre integreringen og øke kompetansen til befolkningen gjennom utdanning, sa finansminister Siv Jensen (Frp) under fremleggelsen av stortingsmeldingen Muligheter for alle – Fordeling og sosial bærekraft.

Jensen, kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V), kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var til stede under fremleggelsen på Løkenåsen skole i Lørenskog.

(©NTB)