Tirsdag kveld deltok samferdselsministeren på en kontroll av alle vogntog som kom over grensen til Ørje kontrollstasjon, sammen med statsminister Erna Solberg. Foto: Samferdselsdepartementet
Tirsdag kveld deltok samferdselsministeren på en kontroll av alle vogntog som kom over grensen til Ørje kontrollstasjon, sammen med statsminister Erna Solberg. Foto: Samferdselsdepartementet

I kveld stoppet de alle vogntogene på vei inn i Norge

– Nyttige erfaringer, sier samferdselsministeren selv.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter en rekke episoder med vogntog som ikke har taklet norsk vinterføre spesielt godt, har det blitt tatt til orde for strengere kontrollvirksomhet rundt disse kjøretøyene.

Det viser seg dessverre at mange som kjører på norske veier ikke er skodd eller utstyrt etter forholdene. I mange tilfeller har også sjåførene svært begrenset erfaring med å kjøre på vinterføre.

Ett av forslagene som har kommet frem, er at alle vogntog bør stoppes og kontrolleres på vei inn i Norge.

Det har tydeligvis også samferdselsministeren fått med seg. Nå har han nemlig vært ute i "felten", på grensen mellom Norge og Sverige:

Flere alvorlige hendelser

– I lys av de alvorlige ulykkene med tungbil denne vinteren, vil jeg ikke la noen aktuelle tiltak stå uprøvd. Mange har ønsket at vi skal kontrollere alle vogntog som krysser grensen inn til Norge. Det ville jeg gi et forsøk. Tirsdag kveld kontrollerte vi alle vogntogene som kom over grensen ved Ørje i Østfold. Det ga flere nyttige erfaringer som vi vil ta med oss videre i arbeidet for å trygge veiene våre, sier samferdselsminister Jon Georg Dale, i en pressemelding.

Sstatsminister Erna Solberg var også med på denne kontrollen.

– Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Regjeringen har økt satsingen på utekontrollvirksomhet de siste årene. Det vil vi fortsette med. Tilstrekkelig beredskap i vintersesongen er viktig, slik at vi både unngår ulykker og hindrer at fastkjørte, tunge kjøretøy skaper kaos i trafikken. Etter flere alvorlige hendelser med tunge kjøretøy i vinter, vurderer vi flere ulike tiltak for å bedre situasjonen, sier Dale.

Stoppet i kontroll – ble anmeldt og utvist fra Norge

Ett av mange eksempler fra årets vinteresesong så langt. Dette vogntoget havnet langt ute i grøfra. Foto: Statens vegvesen.
Ett av mange eksempler fra årets vinteresesong så langt. Dette vogntoget havnet langt ute i grøfra. Foto: Statens vegvesen.

Skjerpe reaksjonene

– I januar i år ba jeg Vegdirektoratet om å skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Farlige vogntog skal bort fra norske veier. Dette er et tiltak i arbeidet for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske vinterveier. Jeg ønsker at denne skjerpingen blir gjennomført så raskt som mulig, og før neste vintersesong, sier Dale.

– Vi ønsker også å skjerpe reaksjonene for vogntog som ikke er skodd for norsk vinterføre. Gebyrsatsene bør økes, om du ikke har med riktig utstyr for å kjøre på norske vinterveier. Dette har jeg gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utrede nå. Kontrollen av alle vogntog som krysset grensen ved Ørje er en annen type tiltak. Den har gitt oss nyttige erfaringer, sier Dale.

Vegvesenet kaller inn 1.000 trafikkfarlige biler

Egen "skryteliste"

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak mot dårlig skodde vogntog de siste årene. Slik ser deres skryteliste ut:

  • Vi har siden 2013 økt satsingen på kontrollvirksomhet av tunge kjøretøy kraftig. I vintersesongen fokuserer Statens vegvesen særlig på kontroll av dekk, kjetting, bremser og egnethet for å hindre ulykker og at tunge kjøretøy kjører seg fast.
  • Vi har videre gitt Statens vegvesen bedre verktøy og strammet inn lovverket. Gjennom risikobaserte kontroller får vi bedre kvalitet og mer målrettede kontroller.
  • Videre er samarbeidet mellom vegvesenet, politiet, arbeidstilsynet, tolletaten og skattetetaten om kontroll på veitrafikkområdet styrket, blant annet gjennom at samhandlingplaner mellom etatene er iverksatt nå i 2019. Tollmyndighetene har også fått delegert myndighet til å kontrollere vinterdekk.
  • Videre har regjeringen innført strengere krav til dekk og utstyr. Blant annet er det nå krav til vinterdekk på alle aksler på tunge kjøretøy og tilhengerne deres.
  • Vi har også styrket retten til å holde tilbake kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav. Ved behov tar vi nå i bruk hjullås, slik at kjøretøy kan holdes fysisk tilbake.
  • Retten til å holde kjøretøy tilbake er styrket og det er satt i verk ulike typer informasjonsarbeid.
  • Det er i tillegg etablert et informasjonsopplegg overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren, og gjennom kampanjen "trygg trailer" får transportbedriftene informasjon om kravene til utstyr, slik at de selv kan foreta en enkel sjekk av "sine" lastebiler.

– Slike dødsmaskiner vil vi ikke ha på norske veier

Se video: Slik jobber kontrollørene til Statens vegvesen