Foreldrene til nå tolv år gamle Ida, som ble kvestet da hun sto på ski i vinterferien i Norge, fulgte ankesaken i Høyesterett fra første rad tirsdag.
Foreldrene til nå tolv år gamle Ida, som ble kvestet da hun sto på ski i vinterferien i Norge, fulgte ankesaken i Høyesterett fra første rad tirsdag. Foto: Anders Eid

Datteren (10) kvestet i skibakken:

– Tøft å gå gjennom denne saken på nytt

Dommen fra Høyesterett kan få store strafferettslige konsekvenser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ti år gamle Ida fra Danmark var på vinterferie med familien til Gautefjell alpintanlegg i 2017 da det gikk galt.

Hun befant seg under en hengkant da en 17 år gammel gutt svevde over kanten og krasjet inn i beinet hennes i stor fart.

Sammenstøtet påførte begge skader. Verst var det for 10-åringen som i ble påført en rekke brudd i beinet og har måttet gjennomgå flere omfattende operasjoner. Legene anslår at hun er 20 prosent handikappet etter ulykken.

Les også: Ida (10) ble kvestet i skibakken

Den nå 19 år gamle mannen er i to rettsinstanser blitt dømt for uaktsom alpintkjøring.

Han ble idømt 18 dager betinget fengsel og en bot på 75.000 kroner i Agder lagmannsrett.

Saken ble anket helt opp til Høyesterett, som behandlet saken tirsdag.

Der ba 19-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, om at dommen mot sin klient endres eller oppheves.

Det finnes få sammenlignbare saker i norsk rettshistorie, og definisjonen av kravet til uaktsomhet innenfor skikjøring var et nøkkelpunkt i Høyesterett tirsdag.

Aktor og familiens bistandsadvokat sammenlignet saken med flere dommer om aktsomhet innen vegtrafikk, og dette var et stridstema i retten.

– Ekstraordinære omstendigheter

19-åringens forsvarer Stallemo argumenterte for at fritidsaktiviteter som alpintkjøring ikke bør underlegges de samme aktsomhetskravene som i trafikken.

Han påpekte også at det stilles langt strengere krav til bilførere som må gjennomgå teoretiske og praktiske prøver, mens det ikke stilles lignende krav for å kunne stå på ski i en skibakke.

Mor og far til Ida som ble påkjørt i skibakken var til stede i Høyesterett tirsdag. Foto: Anders Eid
Mor og far til Ida som ble påkjørt i skibakken var til stede i Høyesterett tirsdag. Foto: Anders Eid

– Du kan ikke være like streng som du er med en bilfører som i noen tilfeller fører vogntog på mange tonn. Vi har nesten ett trafikkdødsfall om dagen og et ukjent antall skader, men vi har ikke det samme på slalåmkjøring. Samfunnet har ikke det samme behovet for en like streng norm for slalåmbakken, sa Stallemo til TV 2 etter at retten var hevet.

– Men grensen må vel gå ett sted, også i slalåmbakken?

– Jeg er enig i at man kan være uaktsom i en slalåmbakke, og det kan sikkert rettes kritikk mot hvordan han kjørte, men vi skal vurdere situasjonen der og da, og i denne situasjonen var det faktorer som er viktige elementer for at denne ulykken skjedde, som vi mener mindretallet i lagmannsretten tok hensyn til, sier han.

Stallemo la i retten også vekt på at tiltalte var under 18 år da ulykken skjedde, og at henget ikke var merket.

Ida i løypene i Gautefall før ulykken skjedde. Foto: Privat.
Ida i løypene i Gautefall før ulykken skjedde. Foto: Privat.

At tiltalte kun hadde kjørt én tur i løypa før ulykken skjedde, samt at jenta befant seg på et risikofylt sted i løypa, ble også lagt trukket frem av forsvareren.

Han mener alle disse ekstraordinære omstendighetene, bør tale mot at tiltalte har opptrådt uaktsomt.

En sakkyndig ekspert oppnevnt i lagmannsretten, pekte på at tiltalte hadde brutt fire apintvettregler med sin kjøring, men Stallemo uttalte i retten at man må være forsiktig med å sette straff ut fra normer som ikke nødvendigvis er kjent for alle.

– Burde avpasset farten

– Enhver har selv et stort ansvar for at man ikke skader seg selv eller andre i alpinbakken, kontret aktor Anders Mandal Funnemark under sin prosedyre.

Han understreket at tiltalte er en erfaren skikjører og burde vært klar over at en slik hengkant påkalte særlig aktpågivenhet, og at han burde tilpasset kjøringen til dette

Advokat Svein Kjetil Stallemo avbildet i Høyesterett tirsdag.
Advokat Svein Kjetil Stallemo avbildet i Høyesterett tirsdag.

– Hengkanten var, slik hengkanter er i alle alpintbakker: Synlig for den tiltalte. Spørsmålet er derfor hvordan tiltalte forholdt seg til at han ikke hadde mulighet til å se hvem som befant seg under henget. Det avgjørende er ikke om han var kjent i bakken, men hvordan han kjørte i en enkel løype for alle aldre. Han avpasset ikke farten sin, og viste heller ikke særlig aktpågivenhet, sa aktor.

Han understreket at skadepotensialet i alpintbakker er stor og sammenstøt kan forårsake store skader.

Påtalemyndigheten er av den oppfatning som at det ikke er ekstraordinært at det befant seg en person nedenfor hengkanten, og at tiltalte kjørte i en enkel løype der man må ta hensyn til at det befinner seg folk med ulikt ferdighetsnivå, sa han i sin prosedyre.

– En alpinist må på samme måte som en bilfører tilpasse sin kjøring til omgivelsene og være forberedt på at uforutsette ting kan skje, sa aktor.

– Det er ikke et ekstraordinært forhold at man mister bakkekontakten i en så høy hastighet, sa familiens bistandsadvokat Sørum, som argumenterte for at dommen fra lagmannsretten skal bli stående.

Aktor trakk også frem at kameraten som kjørte sammen med tiltalte, i sin forklaring sa at han tok en ekstra sving for å få litt mindre fart under henget, ettersom han ikke så hva som befant seg under henget. Aktor mener dette peker mot at tiltalte kjørte uaktsomt.

Forsvarer Stallemo var ikke enig i dette og påpekte at det ikke var selvsagt at man skulle lette på hengkanten, og at tiltalte ikke nødvendigvis hadde tid til å gjøre andre vurderinger. Han pekte på at dersom tiltalte ikke hadde lettet på dette punktet, mener sakkyndige at han ville klart å svinge unna.

Tøft å gå gjennom saken på nytt

Idas mor Nina og far Christian fulgte saken i Høyesterett fra første rad tirsdag. De forventer at dommen fra lagmannsretten blir stående. Hvis ikke, mener de det sendes ut et svært uheldig signal.

– Hvis ikke denne kjøringen var uaktsom, så hva er uaktsomt? Hvis dommen ikke blir stående, sender det signaler om at det er fritt frem for fartskjøring i norske skianlegg. Dette var en blå løype der mange barn kjører, da må man kjøre forsisiktig, er Idas mor, Nina til TV 2.

Den skiglade familien fra Danmark har hatt en tøff tid etter ulykken med en rekke operasjoner og komplikasjoner. Nå håper de å snart kunne legge saken bak seg.

– Det er tøft å gå gjennom denne saken på nytt, men denne gang er det mer teoretisk, så vi slipper i det minste høre de detaljerte forklaringene om ulykken fra de involverte en gang til, sier Nina.

Svein Kjetil Stallemo sier at også saken også har vært en påkjenning for 19-åringen.

– Det er tungt for ham å vite at han er årsaken til at en svært ung jente har blitt hardt skadet og må leve med denne skaden i fremtiden, sier han til TV 2.

Alle partene er enige om at Høyesteretts avgjørelse kan få store konsekvenser på fremtidig rettspraksis ved ulykker som følge av uaktsomhet i skibakker i Norge.

Det kan trolig ta opp mot to uker før Høyesteretts dom i saken foreligger.