Nordmann har funnet et hjelpestoff som kan løse antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er vår største helsetrussel, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det jobbes intenst med å finne en løsning på problemet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi bruker for mye antibiotika generelt i verden. Vi bruker det feil, og kanskje det viktigste, det har kommet veldig få nye antibiotikamedisiner de siste 30 i årene, forklarer kjemiker Alexander Høgmoen Åstrand.

Unødvendige dødsfall

70 mennesker dør årlig i Norge av antibiotikaresistens.

– Det er ikke mange, men det er unødvendige dødsfall, som kunne vært unngått hvis vi hadde hatt virksom antibiotika, sier Åstrand.

Åstrand forteller videre at Norge er gode på riktig bruk av antibiotika. Men det hjelper lite så lenge problemet med antibiotikaresistens er et økende problem i Sør-Europa, Asia og deler av Afrika.

Skrekkscenario

– En god del medisinske behandlinger som vi nå tar for gitt, vil ikke bli mulig lenger. Operasjoner kan ha så stor risiko for infeksjon, at man velger å ikke gjøre det, ifølge Åstrand.

Eksempler kan være hofteoperasjoner hvor særlig eldre vil bli utsatt, det samme gjelder premature og nyfødte barn.

Et annet eksempel er hvis man får et kutt i fingeren. Det går infeksjon i såret, du får blodforgiftning som man ikke klarer å stoppe. Du ender med å måtte amputere fingeren, infeksjonen stopper ikke, videre må du amputere hånda og du ender kanskje med å måtte kutte hele armen.

– Jeg tror ikke vi kommer dit, men skjer det ikke noe på antibiotikafronten er det en skummel fremtid, sier Åstrand.

Tre ting bør gjøres

  • Vi må bruke mindre antibiotika.
  • Vi må bruke antibiotika smartere. (Be legen ta en bakterieprøve, ikke bruke de bredspektrede typene hvis du ikke trenger det.)
  • Må utvikle nye antibiotika

Utvikler ny antibiotika

– Færre og færre av de store legemiddelselskapene driver aktiv forskning på antibiotika, fordi det lønner seg ikke økonomisk for dem, forteller Åstrand.

Forsker på antibiotika gjør derimot Alexander Høgmoen Åstrand og hans team ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Vi har funnet et hjelpestoff som får de gamle antibiotikaene til å virke igjen. Vi klarer å slå ned infeksjoner hvis vi smitter dyr med resistente bakterier. De blir friske igjen, sier Åstrand.

Det gjenstår ganske mye testing før dette kan gis til mennesker. Går alt som det skal vil medisinen være klar om 4-5 år.