44 hevder de er voldtatt i forsvaret PÅ ETT ÅR

Frykter offiserer har begått overgrep: – Vær så snill å varsle

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen oppfordrer alle som kjenner til tilfeller av seksuell trakassering og overgrep om å varsle.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag kom tallene som sjokkerte Norge. 160 personer sier de har opplevd voldtekt eller forsøk på voldtekt i Forsvaret i løpet av det siste året.

44 personer sier de har blitt voldtatt, blant disse 20 menn.

– Jeg er forbanna over at dette skjer i vår organisasjon, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til TV 2.

Overordnede

I undersøkelsen, som er anonym og gjennomført blant over 8000 ansatte i Forsvaret, kommer det ikke fram hvem det er som har begått overgrep og utsatt andre for trakassering.

– Vet du om det er offiserer involvert?

– Det har vi ikke spurt om i undersøkelsen, så det kan jeg ikke svare på. Men noen av spørsmålene går på hvorvidt din overordnede har misbrukt sin makt, og der er det en del som peker på det, så faren for at det er tilfellet er absolutt til stede, sier han.

– Hvordan skal dere forsøke å finne dem?

– Nå skal ikke vi drive en heksejakt, vi er avhengig av at de som blir utsatt for dette varsler. Da får vi enkeltsaker vi kan forfølge, sier Bruun-Hanssen.

Nå håper forsvarssjefen at flere varsler fra om tilfellene. Foreløpig er bare to av de 44 voldtektene meldt til politiet.

– Vær så snill å varsle, det er en forutsetning for at vi skal kunne gjøre noe med enkeltsakene. Og pass på hverandre, ber forsvarssjefen.

– Frykter du ikke en stor skandale dersom flere saker nå blir kjent?

– Nei, det frykter jeg ikke. Det viktige for oss er å få bukt med den typen atferd som finnes i vår organisasjon, sier han.

– Høyere enn ventet

Visekorporal Lise Huynh er landstillitsvalgt i Forsvaret. Det første som slo hun da hun fikk høre tallene, var hvor høye de var.

– Det var høyere enn ventet. Likevel er det positivt at mørketallene kommer fram, for da blir det enklere å ta tak i dette, men det er vondt å se at så mange blir utsatt for seksuell trakassering eller overgrep, sier Huynh til TV 2.

Nå mener de tillitsvalgte at en holdningsendring må til.

– Dette er et holdningsproblem hos enkelte i forsvaret, så her er det en del å ta tak i, sier hun.

Marita Hundershagen er seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet. Hun sier funnene er svært alvorlige.

– Vi tar dette på største alvor, både i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet. Ingen skal utsettes for slik uakseptabel oppførsel, verken i Forsvaret eller andre steder, sier hun til TV 2.

Den aktuelle undersøkelsen differensierer mellom ulike former for mobbing og trakassering i langt større grad enn andre tidligere undersøkelser.

– Det er viktig at alle som er utsatt for lovbrudd, anmelder dette til politiet, sier Hundershagen.

Forsvaret har etter at de fikk tallene satt i gang en rekke tiltak:

  1. Gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt
  2. Revidere interne regelverk og samle dette i et overordnet direktiv
  3. Gjennomgå forsvarets system for varsling og forbedre dette
  4. Gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i strategi for det videre arbeidet
  5. Kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret
  6. Tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker
  7. Etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon
  8. Gjennomføring av MOST-undersøkelsen hvert andre år for kontirnuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse
  9. Opprette prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering