Nesten halvparten av alle traumepasienter er ruset

Andelen akuttpasienter som er ruset er dobbelt så stor som man tidligere har trodd.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny nasjonal pilotstudie viser at nesten halvparten av alle alvorlig skadde pasienter som behandles av traumeteam på norske sykehus er påvirket av alkohol, illegale rusmidler eller ytelseshemmende legemidler.

600 undersøkt

Det er blodprøver av omkring 600 pasienter som de siste månedene har fått akutthjelp av traumeteam på landets sykehus som viser at andelen rusede er langt høyere enn man tidligere har trodd.

– Gamle data viser at to av ti som kommer inn på traumestua er ruset, men vi mistenkte at andelen var langt høyere og det bekreftes av det vi har funnet ut så langt, sier Thomas Geisner som leder Traumesenteret på Haukeland universitetssjukehus til TV 2.

Nasjonal studie

Studien som ledes fra Oslo universitetssjukehus utvides fra 1. mars til å gjelde alle som behandles av traumeteam på norske sykehus.

– Når vi snakker om rus deler vi de i tre grupper. Alkohol, illegale rusmidler og ytelseshemmede legemidler, sier Thomas Kristiansen, forsker og anestesilege ved Rikshospitalet.

Hensikten med studien er å forsøke å redusere antall ulykker som følge av rus og legemiddelbruk.

– Bekymringsfullt

– Det er bekymringsfullt at andelen rusede er så høy. Det får både store samfunnsøkonomiske konsekvenser og alvorlige personlige konsekvenser for de som blir rammet, sier Thomas Geisner.

Han håper studien så langt kan gi grunnlag for politikerne til å ta beslutninger som kan bidra til å forebygge rusbruken og dermed alle de alvorlige skadene.

– Vi får inn rusede pasienter som har vært i trafikkulykker, enten i bil eller på sykkel. Også fallulykker er en gjenganger. I tillegg kommer selvsagt alle voldssakene, der rusmidler ofte involverer både overgriper og offer, sier Geisner.

Tror rus gir mer alvorlige skader

Den utvidede studien skal også gi svar på om de som er kategorien rusede når de behandles av et traumeteam har mer alvorlige skader enn de som ikke er påvirket av noe.

– Vårt inntrykk er at det er slik, sier Thomas Geisner.