17 ulykker med samme helikoptertype på 22 år

Siden 1997 har 17 helikoptre av typen Robinson R44 vært involvert i ulykker i norsk luftrom.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser en gjennomgang av ulykkesrapporter fra Statens havarikommisjon for transport.

To personer omkom da et Robinson 44-helikopter krasjet underveis fra Røldal skisenter til Karmøy søndag.

Helikopteret antas å ha styrtet inn i en fjellvegg kort tid etter at det lettet fra Røldal skisenter og fløy i retning Karmøy ved 15-tiden søndag ettermiddag. Vraket ble funnet omtrent 2,5 kilometer nord for skisenteret.

Dette var den 17. ulykken som involverer denne helikoptertypen siden 1997.

Tre av ulykkene har ført til tap av menneskeliv.

Robinson R44 er et fireseters lett helikopter produsert av Robinson Helicopter Company fra 1992. Modellen har stempelmotor og brukes av mange sivile og militære operatører over hele verden.

– Ikke farligere enn andre helikoptre

Rapportene viser at mange av ulykkene skyldes menneskelig svikt. Per Gram, pensjonert flyger med lang erfaring fra helikopter, mener ikke det er grunnlag for å anta at Robinson 44 er farligere å fly enn andre helikoptre som brukes i innenlands helikoptervirksomhet.

– Dette er en helikoptertype som brukes mye, og dermed vil det også komme høyere på ulykkesstatistikker, sier Gram til TV 2.

Gram kjenner ikke til omstendighetene rundt søndagens ulykke, men sier på generelt grunnlag at det det å fly i Norge kan være ganske utfordrende.

– Det er mye skiftende vind og værforhold. Selv om været ikke er dårlig, kan det godt være utfordrende vindforhold, påpeker Gram.

– Føler med de pårørende

Luftfartstilsynet opplyser til TV 2 at det er 36 norskregistrerte Robinson 44-helikoptre i Norge. Tilsynets oversikt viser at sju av ulykkene med denne helikoptertypen siden år 2000 skjedde innen privatflyging, mens ni ulykker skjedde innenfor kommersiell luftfart.

Luftfartstilsynet blir rutinemessig varslet om alle flyulykker i Norge.

– Vi er kjent med at det i går ettermiddag har skjedd en helikopterulykke med et Robinson 44 helikopter. Det er svært trist og vi føler med de pårørende, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

8. august 2015

​Midtnorsk Helikopterservice utførte rundflyging med to helikoptre. Et Robinson 44 Raven II hadde landet, og rotoren var fremdeles i bevegelse da et annet helikopter fra samme operatør kom inn for landing rett over R44-helikopteret.

Rotorvinden fra helikopteret som var i ferd med å lande førte til at hovedrotoren på R44-helikopteret slo i halebommen. Det oppstod omfattende skader på helikopteret.

Ulykken skjedde i Steinkjer i Trøndelag. Les rapporten her.

5. juli 2014

Et helikopter som opererte i Trollheimen i Trøndelag ble slått i bakken av et vindkast mens det hovret i lav høyde over et myrområde i forbindelse med reindriving. Helikopteret spratt i lufta igjen og ble deretter landet på et egnet sted uten problemer.

Det utilsiktede nedslaget førte til mindre materielle skader. SHT anser at helikopterets ytelse med aktuell masse ikke var tilstrekkelig til å kompensere for vindkastet under de rådende forhold. Les rapporten her.

24. januar 2012

Under reposisjonering for linjebefaring oppdaget de om bord plutselig et kryssende spenn foran helikopteret. Fartøysjefen rakk å gjøre unnamanøver slik at de gikk klar uten berøring. Les rapporten her.

11. januar 2012

To personer omkom da et Robinson R44 operert av Jämtlands Flyg AB styrtet sørøst for Mosjøen i Nordland.

Helikopteret ble benyttet til reindriving. Det var ugunstige værforhold med snøbyger og mørke da ulykken skjedde. Helikopteret traff bakken med bratt vinkel og med stor krengning til venstre. De to om bord omkom umiddelbart.

Havarikommisjonen mener det er sannsynlig at fartøysjefen mistet kontroll over helikopteret grunnet tap av visuelle referanser og mulig vertigo. Det er ikke funnet tekniske feil ved helikopteret som kan forklare hvorfor ulykken skjedde. Les rapporten her.

27. januar 2010

To helikoptre fløy i lag, da mannskapet om bord i det ene observerte at det andre styrtet i Oslofjorden og gikk gjennom isen. Det var tett tåke i området og helikopteret styrtet fra 155 meters høyde. Helikoptervraket ble funnet på ti meters dyp, 150 meter fra land. Fire personer omkom.

Undersøkelsen fra Statens havarikommisjon avdekket at valg av minimumsløsninger i flere ledd i betydelig grad hadde svekket sikkerhetsmarginene ved operasjonene. Les rapporten her.

16. oktober 2011

Under manøvrering i forbindelse med reingjeting i Tønsvik i Troms, traff helikopterets hovedrotorblader høyspentledninger i lav høyde. Helikopteret ble landet uten kontrollproblemer. Les rapporten her.

​20. mai 2008

Et Robinson R44 traff bakken med stor kraft på Mulbukttind i Nordland. Helikopterer spratt et par ganger, kom i luften igjen og begynte å dreie rundt hovedrotormasten samtidig som det beveget seg vestover.

Piloten fikk kontroll på helikopteret igjen og vurderte maskinen til å være flyvedyktig. Helikopteret ble landet normalt ved Tømmeråsfjorden, men det var skader på helikopteret. Ingen personer kom til skade.

Kommisjonen slår i rapporten fast at det var en feilbedømming å fortsette flyvningen etter de første harde sammenstøtene med bakken. Det var sannynligvis Vortex Ring State som forårsaket hendelsen. Les rapporten her.

​29. oktober 2007

Tre personer fikk lettere skader da et et Robinson R44, LN-OCA tapte halerotoreffekt i hover cirka halvannen meter over bakken på Rudskogen i Østfold. Helikopteret begynte å rotere og kolliderte sidelengs mot førerhuset på en parkert tankbil. Det ble liggende opp ned på taket av tankbilen.

Helikopteret ble totalskadet. Tankbilen fikk mindre skader i fronten. Det oppsto ikke brann. Havarikommisjonen fant ikke noe som tydet på teknisk svikt. Les rapporten her.

18. september 2007

Et Robinson R44 var på vei fra Trysilområdet til Hamar for å fylle drivstoff da fartøysjefen registrerte at manifoldtrykket begynte å stige. Dette ble først tolket som forgasserising, men da forgasservarme ikke hjalp, satte han kurs mot et jorde nordøst for Elverum hvor en nødlanding kunne gjennomføres.

Motoren stoppet imidlertid før han rakk å nødlande. Helikopteret veltet under nødlandingen.Undersøkelsen har vist at motoren stoppet fordi en innvendig aksel løsnet. Les rapporten her.​

6. mars 2005

Et Robinson R44 II veltet under landing ved Dyranut på Hardangervidda. Helikopteret kom plutselig inn i snøfokk og visuelle referanser forsvant. Samme fartøysjef hadde nylig fløyet ruten motsatt vei i gode værforhold. Helikopteret veltet i forbindelse med førevarslanding på ujevnt underlag i vanskelige lysforhold.

Skadene på helikopteret var betydelige, men ingen personer kom til skade. Les rapporten her.

​28. juli 2004

Et Robinson R44 traff en stein med rotoren i forbindelse med lavtflyging i Aure i Møre og Romsdal. Helikopteret fikk betydelige skader, men ingen av de fire om bord kommer til skade. Les rapporten her.

​13. juni 2004

Et Robinson R44 fikk motorsvikt i Seljord i Telemark. Fartøysjefen akselererte etter avgang og var i 10 til 15 meters høyde da han merket et vesentlig tap av motoreffekt. Den påfølgende landingen ble hard slik at helikopterets ramme ble bøyd og hovedrotoren berørte halebommen.

Havarikommisjonen tror motorproblemet oppsto grunnet dårlige tennplugger på høyre tenningssystem, eventuelt i en kombinasjon med temporære feil i venstre magnet.

30. august 2003

Et Robinson R-44 Astro kolliderte med en høyspentledning i Tistedal i Østfold. Ingen av de tre om bord kom til skade.

Havarikommisjonen konkluderer med at piloten foretok grundige undersøkelser av den planlagte avgangstrasé og at det ikke var mulig for ham å oppdage kablene, verken fra luften før landingen eller fra posisjonen der helikopteret ble parkert. Les rapporten her

7. juli 2001

Et Robinson R44 Astro tapte kontroll og fikk rollover under nødlanding på sørsiden av Strupfjellet ved Takvatnet i Balsfjord i Troms fylke. Ingen av de to om bord blir skadet. Havarikommisjonen mener at det ikke var noen tekniske feil ved helikopteret på havaritidspunktet.

23. januar 2000

To personer ble lettere skadet da føreren mistet kontroll over helikopteret i Hunndalen i Gjøvik og måtte nødlande. Havarikommisjonen forklarer hendelsen med en kombinasjon av tung last, værforhold og fartøysjefens mangel på erfaring med landing under vanskelige forhold.

Kommisjonen anser at hendelsen lett kunne ha fått et fatalt utfall, i det fartøysjefen så vidt unngikk flere hindringer i fallet, samt at bensinen som rant ut fra de sprukne tankene og nedover helikopteret ikke ble antent av gnister fra det løsrevne batteriet. Les rapporten her.

26. september 1997

Et Robinson R44 LN-OEF kolliderte med en kraftledning kort tid etter avgang ved Snadden på Ringerike. Havarikommisjonen mener fartøysjefen burde ha vært oppmerksom på spennet fordi han før landingen hadde inspisert området. Les rapporten her.