Privat øvelseskjøring kan være gull verdt på veien mot førerkortet. Men det er ikke bare å sette i gang med dette det er en del formelle krav som må oppfylles. Foto: Scanpix
Privat øvelseskjøring kan være gull verdt på veien mot førerkortet. Men det er ikke bare å sette i gang med dette det er en del formelle krav som må oppfylles. Foto: Scanpix

Dette skjer hvis det går galt under øvelseskjøringen

Mange fordeler med å øve mest mulig.

Når barna nærmer seg førerkort-alder, er det vanlig med øvelseskjøring med mor eller far. Dette kan gjøres fra kandidaten har fylt 16 år, og kan gi et viktig bidrag til kjøreopplæringen. Øvelse gjør som kjent mester, og med den private muligheten kan unge jenter og gutter få masse kjærkommen mengdetrening utover de obligatoriske kjøreskole-timene.

Det er imidlertid mye å huske på, og det finnes klare regler for hvordan slik øvelseskjøring skal skje.

En ting mange lurer på, er hva som skjer dersom sønn eller datter er så uheldig å krasje under øvelseskjøring – får man problemer med å få dekket skaden av forsikringsselskapet?

Dekkes på vanlig måte

– Nei, dette er ikke noe problem. Skaden behandles på vanlig måte, fastslår skadesjef motor i Nemi forsikring, Tom Stian Solstad.

– Det er nemlig personen med førerkort som er ledsager som også er ansvarlig ved øvelseskjøring. Dette betyr at dersom den unge håpefulle krasjer, så vil man være dekket av ledsagers bilforsikring, selv om man ikke har førerkort selv ennå.

– De skadene vi ser i forbindelse med øvelseskjøring er ofte knyttet til manglende forståelse av trafikkreglene i forbindelse med vikeplikt. Disse skadene behandler vi på samme måte som om føreren har førerkort og ferdes i trafikken på lik linje med alle andre, understreker Solstad.

Påsto han øvelseskjørte med seg selv

Ulykker fordi man ikke overholder vikeplikten er en klassiker ved øvelseskjøring. Foto: Scanpix.
Ulykker fordi man ikke overholder vikeplikten er en klassiker ved øvelseskjøring. Foto: Scanpix.

Avkortning lite trolig

Han peker på at ledsager alltid regnes som ansvarlig og fører av bilen, unntatt under selve førerprøven, men at den som øvelseskjører selvsagt også kan straffes – for eksempel ved promillekjøring eller overtredelse av fartsgrensene.

– Kan det bli snakk om avkortning ved et eventuelt krasj?

– Det har jeg ikke hørt om ennå i hvert fall. Det blir nesten ren teori hva slags årsakssammenheng som eventuelt kunne føre til et slikt resultat, slutter han.

Øvelseskjørte i 81 km/t - i 50-sonen

Mye å huske på

– For at ditt barn skal kunne øvelseskjøre med bil, må han eller hun ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Når dette er fullført, får eleven et bevis som gir rett til å øvelseskjøre. Det forteller Christina Eriksen, seniorrådgiver på trafikkopplæringskontoret i Vegdirektoratet.

Det er likevel ikke bare å gå i gang så fort man har beviset i hendene. Det stilles også mange andre krav som må oppfylles, og slik ser den listen ut:

- Den som skal øvelseskjøre må ha fylt 16 år.

- Man må ha med bevis for fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse.

- Ledsageren må ha fylt 25 år.

- Ledsageren må ha hatt førerkort for bil sammenhengende de siste fem årene.

- Ledsagere kan ikke ta betalt.

- Bilen må være merket med en godt synlig rød L på en hvit bakgrunn.

- Bilen må ha ekstra speil til bruk for ledsageren.

- Øvelseskjøring er kun tillatt i Norge.

Mer øvelseskjøring er viktig

Christina Eriksen er tydelig på fordelene ved privat øvelseskjøring:

– Ulykkesrisikoen er lavere ved øvelseskjøring enn ved annen kjøring. Statistikk viser også at høy ulykkesrisiko henger sammen med lite kjøreerfaring. Det er en tydelig sammenheng mellom hvor mange timer eller kilometer man kjører før førerprøven, og risikoen for ulykker etter at førerprøven er avlagt, fastslår hun.

– Å motivere til mer øvelseskjøring er derfor et av Statens vegvesens satsingsområder for økt trafikksikkerhet blant unge førere, forteller Christina Eriksen, som anbefaler alle nye vordende sjåfører å bruke i alle fall to år på opplæringen før de tar førerprøven:

– Vi anbefaler å starte med timer på en trafikkskole. Her vil en trafikklærer kunne gi opplæring i riktig kjøremåte, og dertil gode råd om hvordan eleven og den som skal være ledsager kan få best mulig effekt ut av øvelseskjøringen, sier hun.

Far lot sønnen /16) øvelseskjøre i 118 km/t - nå er straffen klar

Se video: Nå får de bilene som kan gi opptur i Norge