TATT: Denne kniven ble beslaglagt av Tollvesenet. De opplever en eksplosiv økning i antall våpenbeslag.
TATT: Denne kniven ble beslaglagt av Tollvesenet. De opplever en eksplosiv økning i antall våpenbeslag. Foto: Simen Askjer (TV 2)

Ekspert: – Derfor er kniv blitt så viktig for de unge

Den siste måneden har det vært en dramatisk økning i knivangrep. Forsker mener noe av skylden kan ligge i ungdommens fascinasjon for farlige kniver.

Det har vært en eksplosjon av knivangrep i Oslo den siste måneden. Fra 11. januar til 13 februar har det blitt registrert 34 hendelser med kniv, viser en kartlegging TV 2 har gjort.

Fredag endte et slagsmål med kniv involvert med dødelig utgang. En mann i slutten av tyveårene døde da han ble knivstukket i Bergen.

Ragnhild Bjørnebekk er voldsforsker ved Politihøgskolen. Hun mener den eksplosive økningen skyldes flere faktorer, blant annet ungdommens fascinasjon for fine kniver.

– Det kan være alt fra fine kniver, til en stor og farlig kniv som machete. Det er blitt en greie med kniv hvor de har opparbeidet seg veldig gode kunnskaper om kniv. Ungdommene er utrolig fascinert og opptatt av kniver, de vil være sentrale i volden som oppstår, og da er kniven viktig, forteller voldsforskeren.

VOLDSFORSKER: Ragnhild Bjørnebekk har intervjuet ungdommer som bruker kniv som våpen i mange år. Foto: Privat.
VOLDSFORSKER: Ragnhild Bjørnebekk har intervjuet ungdommer som bruker kniv som våpen i mange år. Foto: Privat.

Hun forteller at gjengene opparbeider kunnskap om hvilke kniver fienden bruker.

– Kniven kan bli merkevare for gjengene, etter hvert skal de være bedre enn de andre gjengene med farligere kniver, forteller hun.

Gir status i fengsel

Voldsforskeren som har intervjuet flere voldsdømte med kniv gjennom flere tiår, peker på at knivbruk kan gi mer status innad i miljøet. Dette vil ved et senere tidspunkt gi mer status i fengsel.

– Jo mer alvorlig bruken er, jo mer status vil de få. De vil vinne en kamp mot andre gjenger. Det er som om de er fascinert av fryktrespekt. De vil være farlige, og derfor er kniv viktig, sier Bjørnebekk.

Flytter seg fra by til by

Eskaleringen av vold kan smittes fra by til by.

– Det er vanskelig å trekke konkrete linjer så fort. Men disse voldsbølgene kan absolutt forflyttes fra by til by. De finner ut mye på nettet når det blir skrevet om. Det er ikke nødvendigvis en smitteeffekt, men en inspirasjonseffekt, opplyser Bjørnebekk.

Mye av inspirasjonen kommer når volden er utført i offentligheten. Kartleggingen TV 2 har gjort, viser at knivbruken skjer til alle døgnets tider. I gater, i parker, på jernbanestasjoner og ved skoler.

– Vi kan ikke si eksakt hva det skyldes. Men det er vanlig at det kommer i bølger når det er vold i det offentlige rom, sier forskeren.