Vannlekkasjer, mugg og uten ventilasjon:

– Ungene blir syke av å være på skolen

Norske skoler har et vedlikeholdsetterslep på mellom 50 og 60 milliarder. Ved Ramberg skole i Lofoten blir elevene syke på grunn av de dårlige forholdene.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ramberg skole i Lofoten er kommunens eneste offentlige skole.

Vannlekkasjer, fukt, mugg og støy gjør at rektor ved skolen nå frykter for helsen til lærere og elever.

Før jul ble skolen stengt. Årsaken var støy.

– Etter å ha fjernet brannfarlige himlinger var det bare betongen igjen. Det ble bare ekko. Kommuneoverlegen stengte hele bygget, så da valgte vi å stenge skolen, sier rektor Nils Oscar Buskqvist til TV 2.

Skolen ble åpnet igjen, men Buskqvist forteller at skolen, som har om lag 90 elever, fortsatt er i svært dårlig stand.

– Generelt er det forferdelige forhold. Det er forfallent, det er vannlekkasjer, vi har bøtter stående over alt fordi det drypper inn, forteller rektoren.

En rapport TV 2 har fått tilgang til sier blant annet at gjentatte taklekkasjer har resultert i muggsoppskader flere steder i bygget, og målinger viser forhøyede nivåer av soppsporer i luften i flere rom.

UVERDIGE FORHOLD: Ramberg skole er for barn og ungdom mellom 1 og 10. klassetrinn. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2
UVERDIGE FORHOLD: Ramberg skole er for barn og ungdom mellom 1 og 10. klassetrinn. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Enormt vedlikeholdsproblem

Direktør Helge Eide for interessepolitikk i KS sier at vedlikeholdsetterslepet ved norske skoler er nå på mellom 50 og 60 milliarder kroner.

– Tallene viser at vedlikeholdsutfordringene i skolen er formidabel, sier Eide.

Han legger til at det har vært kraftige investeringer på skolesiden i mange år. Men at vi nå ser effekten av for lavt vedlikehold over for lang tid.

Direktør Helge Eide for interessepolitikk i KS sier at etterslepet av vedlikeholdet i norsk skole er formidabel. Foto: KS
Direktør Helge Eide for interessepolitikk i KS sier at etterslepet av vedlikeholdet i norsk skole er formidabel. Foto: KS

– Vedlikeholdsbudsjettene i kommunene er budsjettert innenfor visse rammer. De må konkurrere mot bevillinger til lærere, ansatte i sykepleien og andre viktige poster. Man har de rammene man har, og må gjøre det beste ut av det, sier KS-direktøren.

Han ser også at vedlikehold ikke er en høyt prioritert oppgave, men at det også er store variasjoner mellom kommune i vårt langstrakte land.

– Dersom man reiser en runde rundt i norske kommuner møter man skoler med kritikkverdig standard, men også mange nye, flotte skoler, sier Eide.

– Ulovlige forhold

Tilbake til Ramberg skole i Flakstad i Lofoten føler elevene, lærerene og rektoren mangelen på vedlikehold på kroppen hver eneste dag.

Buskqvist har vært rektor ved skolen i kun fem uker, men forteller at det har vært problemer med skolebygget mye lenger.

– Tidligere har det også rent ned i rommet under til naturfagsrommet som er blitt stengt av kommuneoverlegen, sier han.

REKTOR: Nils Oscar Buskqvist er rektor ved Ramberg skole.
REKTOR: Nils Oscar Buskqvist er rektor ved Ramberg skole. Foto: Privat

Han sier at det er vanlig at det lekker vann inn når det regner og at det er store problemer med innsig av fukt i grunnmuren.

– Skolen har bare blitt lappet på i mange år, og det er ikke gjort noen ordentlig renovasjon eller oppgradering. I deler av skolen er det fysiske miljøet elendig og det er ulovlige forhold med tanke på arbeidsmiljøloven – det er det ingen tvil om, sier han.

Dårlig inneklima

I tillegg til vannlekkasjer forteller rektoren om dårlig inneklima og målinger i flere klasserom viser forhøyede nivåer av CO2 i luften.

– Vi har ingen lufting, så lærerne må åpne vinduene så elevene blir sittende i trekk, sier han.

Han forteller at deler av skolen er ekstra hardt rammet.

– I flere klasserom på mellomtrinnet er det så elendig luft at man blir svimmel av å være der. Jeg skjønner ikke hvordan lærerne klarer å undervise i de klasserommene. Her om dagen underviste jeg i en syvende klasse og da fortalte jentene at det var elendig å sitte der fordi lærerne måtte sette opp vinduene slik at elevene satt i trekk. Det er som å velge mellom pest og kolera, sier han.​

– Går dette ut over helsen til elever og lærere?

– Absolutt! Det går ut over helsen til folk, det har kommunelegen sagt. Det har en lengre tid, også før jeg begynte, vært problemer med personale og elever som opplever hodepine, tretthet og en rekke andre ting som kan ha sin opprinnelse i det dårlige miljøet, sier han.

Foto: Roy-Arne Salater / TV 2
Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Han forteller at de i 2018 hadde relativt lavt sykefravær på rundt 3-4 prosent, men forteller at det tidligere har vært på over ti prosent.

– Men noen foreldre sier at deres barn er unormalt slitne etter en dag på skolen og at de må sove med en gang de kommer hjem. Foreldrene setter det i sammenheng med dårlig luft på skolen, sier rektoren.

BEKYMRET: Rita Lorentzen er redd for at forholdene ved Ramberg skole kan få helsevirkninger for elevene på lang sikt. Her sammen med sønnen Eirik, som går på 8. klasse ved skolen.
BEKYMRET: Rita Lorentzen er redd for at forholdene ved Ramberg skole kan få helsevirkninger for elevene på lang sikt. Her sammen med sønnen Eirik, som går på 8. klasse ved skolen. Foto: Privat

Vurderer å holde barn hjemme

Rita Lorentzen har selv en sønn som går ved 8. klasse på skolen. Fredag forrige uke var hun, med godkjenning av Buskqvist, innom skolen for å ta bilder av forholdene.

– Jeg var inne på skolen i 20 minutter for å ta bilder og jeg ble pottetett. Dette går unger og lærere rundt i dag ut og dag inn, sier hun til TV 2.

Lorentzen forteller at hun har vurdert å holde sin egen sønn hjemme fra skolen.

– Jeg tenker på langtidsvirkningene. Det er ikke bare snakk om at han kanskje får vondt i hodet i dag. Han kan bli syk på lengre sikt ved å gå i et skolebygg som er fullt av mugg, som ikke har ventilasjon eller noen ting, sier hun og legger til:

– Det er diverse mangler ved hele skolen som gjør at den egentlig ikke bør brukes til noe som helst.

Eneste alternativ

Ramberg skole er den eneste offentlige skolen igjen i Flakstad kommune og Lorentzen påpeker at foreldrene dermed ikke har noe annet alternativ enn å sende barna sine dit.

Samtidig understreker hun at det ikke er noe i veien med de ansatte på skolen.

– De kan ikke gjøre annet enn å forholde seg til det kommunen sier. De må bare gjøre så godt de kan oppi alt dette her. Jeg synes veldig synd på de som må jobbe i sånne forhold, sier hun.

Hun sier også at hun ikke er ute etter å henge ut enkeltpersoner i kommunen.

HELSEFARLIG: Vannlekkasjer, fukt, mugg og støy gjør at rektor ved Ramberg skole nå frykter for helsen til lærere og elever.
HELSEFARLIG: Vannlekkasjer, fukt, mugg og støy gjør at rektor ved Ramberg skole nå frykter for helsen til lærere og elever.

– Men som forelder er jeg veldig bekymret for min sønn og andre barns fremtidige helse når det gjelder skolebygget, sier hun.

Dårlig læringsmiljø

Rektor Nils Oscar Buskqvist er redd for at forholdene kan gå ut over elevenes utvikling.

– Som rektor mener jeg det er stor fare for at det går utover læringsmiljøet. Jeg er redd elevene ikke får kvalitet på læringen og ikke får samme utvikling som elever i andre kommuner, sier han og legger til:

– En dag skal de ut og konkurrere elever fra andre skoler i andre kommuner og det er en fare for at våre barn stiller dårlig i forhold til de fra andre kommuner på grunn av dette.

Først i april skal kommunestyret samles for å finne ut hvordan de skal hanskes med situasjonen.

– Da skal de treffe vedtak om de skal rive skolen og bygge ny eller oppgradere eksisterende bygg. Rådmannen jobber med å finne alternative lokaler og har utarbeidet fire midlertidige forslag. Men legen sier at vi kan ikke vente, vi må begynne å stenge ned alle deler av skolen som er skadelige. Vi har en skolekrise her, sier rektoren.

Buskqvist mener det er alt for lenge å vente til april.

– De burde kalle inn til ekstraordinært kommunestyremøte og avgjøre saken så fort som mulig, sier han.

– Man er jo bekymret for langtidssykemeldinger. Det er vanskelig å dekke vikarbehovet her. Vi er sårbare og en liten, fattig kommune som akkurat er ute av ROBEK-listen, så vi lever under marginer og det er ikke bare bare å erstatte når noen blir syke.

Et problem i 15 år

Ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) ​i Flakstad er fullstendig klar over at forholdene er ille ved Ramberg skole.

– Situasjonen ved Ramberg skole er uholdbar. Det har vi vært klar over i 15 år, sier ordføreren til TV 2.

Han forteller at Ap kom til makten i Flakstad for fire år siden og fikk da den dårlige skolen i fanget.

Den gamle bygningsmassen sprekker opp, lekker og skaper et helsefarlig inneklima for elever og lærere.
Den gamle bygningsmassen sprekker opp, lekker og skaper et helsefarlig inneklima for elever og lærere.

– Vi overtok en skakkjørt kommune. Ramberg skole har skapt hodebry i 15 år. Det er overhodet ikke bra. Men vi har startet en prosess for å gjøre noe med saken, sier Sørdal.

For vel et år siden konkluderte kommunestyret om at de skulle gå for bygging av ny skole. Men i desember mistet Ap flertallet i kommunestyret og det ble da bestemt at man istedet skulle se på muligheten for å renovere skolen.

– Må ikke bli hysteriske

– Jeg mener at det eneste alternativet her er å bygge en ny skole. Men den politiske uenigheten gjør at vi har fått inn ett ekstra element, Vi kan ikke jobbe så mye fortere enn vi ar gjort, sier ordføreren.

– Mens politikerne er uenige om det skal bygges ny skole eller renovere den eksisterende, så er det elevene som lider hver dag dette skolebygget. Hva tenker du om det?

– Det er overhodet ikke bra. Jeg forstår frustrasjonen både til elever, foreldre og lærere. Men nå må i heller ikke bli hysteriske, det gagner ikke noen. Vi er nødt til å fatte politiske vedtak i denne saken, som er et samarbeid mellom skole og helse. Vi må ha tiltro til at de som har ansvar for kommunale bygg i kommunen er sitt ansvar bevisst, sier Sørdal.

Ordførerens mål er at de har et politisk vedtak om halvannen måned. Ett av alternativene de har på blokka er en brakkerigg, som kan stå klar til å ta i mot elevene i Flakstad til høsten.​

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook