BEKYMRET: Fagfolk er bekymret for konsekvensene av medisinmangelen
BEKYMRET: Fagfolk er bekymret for konsekvensene av medisinmangelen Foto: NTB Scanpix

har aldri vært verre:

Norske sykehus mangler livsviktige medisiner

Norske sykehus frykter at den økende legemiddelmangelen skal føre til alvorlige konsekvenser for pasienter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det som bekymrer meg mest i 2019 er den raske økningen i antall saker vi registrerer. Og om vi i Norge har kapasitet til å henge med, sier Anne Markestad, farmasøyt ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten.

Markestad er en av landets fremste eksperter på legemiddelmangel.

Senteret overvåker forsyningssituasjonen for legemidler og kartlegger omfang av problemer og «mangelsituasjoner» som oppstår.

Aldri har listene over medisiner som ikke kan leveres, vært mer omfattende enn i dag.

– På kanten av stupet

– Vi har hele tiden en alvorlig mangelsituasjon, forteller Markestad til TV 2.

De siste årene har sykehusene i økende grad opplevd at de ikke får levert medikamenter som de er avhengige av å ha tilgjengelig. Dette dreier seg om alt fra livsviktig kreftmedisin og anestesimedisin til antibiotika og ulike intravenøse kreftlegemidler.

– Hva bekymrer deg mest med situasjonen?

– Antall avbrudd i legemiddelforsyningen bekymrer.

– Hvorfor er det problematisk?

– Når du holder deg langs kanten av stupet over lengre tid, så snubler du før eller siden. Nå går det akkurat stadig vekk, men jeg frykter at det går galt før eller siden, sier Markestad.

Frykter konsekvenser

Markestad er tildelt prisen «Årets farmasøyt i 2018» for sitt initiativ og engasjement innen legemiddelmangel i spesialisthelsetjenesten.

Markestad oppgir at det er mye arbeid som må utføres når en får varsel om at det blir mangel på medikamenter. I seg selv er det ressurskrevende og det medfører også økt risiko for at det kan oppstå feil som rammer pasienter.

Dersom en pasient eksempelvis må over på et annen medikament må prosedyrer må endres, personell må orienteres, pasienter må utredes på nytt for bruk av nye medikamenter, og det er en rekke detaljer som må på plass.

– Det oppstår nå så mange nye situasjoner på grunn av medikamentmangel at til slutt er jeg redd for at det noe viktig som vil gå under radaren, sier Markestad.

Farmasøyten forteller at mangelen på viktige legemidler allerede har fått konsekvenser.

– Ja, for en tid siden var det en langvarig mangel på et legemiddel brukt til stamcellebehandling. Da måtte sykehusene bli enig om prioritering av pasienter. Barn blir alltid prioritert, og de som kan få kurativ behandling prioriteres fremfor de som får det som livsforlengende medisin.

I et annet tilfelle ble planlagt kirurgi i et kortere tidsrom stoppet ved et sykehus, som en konsekvens av medikamentmangel.

– Stadige preparatmangler

Nasjonalt senter for legemiddelmangel har som oppgave å overvåke leveringssituasjonen, og utarbeider råd til sykehusene i samarbeid med Legemiddelverket, de kliniske fagmiljøene og andre samarbeidsparter. Rådene formidles ukentlig til alle sykehusapotek og publiseres på hjemmesiden.

– Vi samarbeider også med grossist for å sikre levering av alternative produkter og sikre at sykehusene har tilgjengelig nødvendige legemidler, sier Markestad.

– Vi merker at stadige preparatmangler krever fokus, men vi har gjort flere forebyggende tiltak i samarbeid med sykehusapoteket, sier overlege Tormod Karlsen Bjånes, leder av legemiddelkomiteen ved Haukeland universitetssykehus.

I Helse Vest er det rutiner for beredskapslagring av kritiske legemidler og lagring av legemidler som man ofte har opplevd leveringsproblemer med.

– Vi har lagret flere medikamenter på sykehusapotekene tilsvarende seks til åtte ukers normal forbruk. At vi har en «buffer» på seks til åtte uker har løst og vil løse flere mangelsituasjoner for oss, sier Bjånes til TV 2.

– Hva er mest problematisk og byr på de største utfordringene?

– Det er omfanget av problemet, det tar så mye tid og fører til mye plunder og heft. Det er også en risiko for at dette skjer en feil på et eller annet tidspunkt ved at man eksempelvis forveksler stoffer, feilblander legemidler eller feildoser.​