Pilatus PC12 er et en-motors fly med 9 passasjerseter som nevnes blant de flytyper som kan være aktuelle på det norske kortbanenettet.
Pilatus PC12 er et en-motors fly med 9 passasjerseter som nevnes blant de flytyper som kan være aktuelle på det norske kortbanenettet. Foto: Pilatus Aircraft

Mindre fly og avgiftskutt skal styrke kortbanenettet

Staten droppet krav om to motorer og antall seter på flyene som fra 2020 skal operere på kortbanenettet. Nå kommer også et løfte om avgiftskutt for å gi økt konkurransekraft på distriktsrutene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Når staten i invitasjonen til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge kutter krav om to motorer og antall seter håper man det vil gi økt konkurranse og sparte skattekroner. Det åpner for mindre fly, og flere avganger også fra og til flyplasser i nord. Nå varsler samferdselsminister Jon Georg Dale også avgiftslette for å styrke lønnsomheten på de kommersielle distriktsrutene.

Widerøe tror på teknologiskifte

Kjøpet av regionale flyrutetjenester sikrer i dag et flyrutetilbud ved alle statlige lufthavner, og kortbanenettet er utviklet for å gi befolkning og næringsliv i distriktene et godt rutetilbud. På kortbanenettet har Widerøes Dash 8-flåte dominert i flere tiår, og snart står en ny anbudsrunde i nord for tur.

– Vi tror ikke det vil være klokt å investere milliarder i en ny flypark med teknologi utviklet for flere tiår siden. Vi tror på elektrifisering, hybridløsninger og mindre fly som kan møte framtidas behov, og som ikke minst vil være langt billigere å drifte og dermed bidra til å sikre det tilbud vi i dag har på kortbanenettet. Vi ser for oss et teknologiskifte og vil derfor ikke forhaste oss med hensyn til valg av nye fly, sier Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe til TV2.

De nye anbudskriteriene åpner også for debatt om hvilke flytyper som vil være aktuelle på kortbanenettet, og om de er like sikre som de som har operert på disse flyplassene fram til nå.

– Dette er en viktig debatt, og da spesielt for oss som bor her nord der kortbanenettet har så stor betydning, sier Geir Ove Bakken (Ap), leder for hovedutvalget for kultur og samferdsel i Finnmark fylke. Folk i Finnmark flyr mest av alle innenriks, og gjør årlig dobbelt så mange enkeltreiser som gjennomsnittet.

Silje Brandvoll tror at fly med opp mot 50 seter fortsatt vil være bærende på flere strekninger, men at mindre fly vil passe svært godt på kortere distanser.

– Vi registrerer at mye skjer fort, og at man USA allerede har sertifisert sitt første el-passasjerfly med 12 seter. Vi snakker da om flytyper med et vesentlig mindre avgiftstrykk, som krever korte rullebaner og som vil kunne driftes langt billigere enn dagens maskiner. Vi jobber mot flere miljøer, og ser spennende muligheter, sier Brandvoll.

Blant de flytyper som nevnes blant de aktuelle for det norske kortbanenettet er Pilatus PC 12, et fly med en turboprop-motor og kabinkapasitet på 9 passasjerer. Flyet bygges av den sveitsiske flyfabrikken Pilatus Aircraft, og er nå i bruk som passasjerfly på regionale ruter i flere land. Flyet har trykkabin, noe som tidligere har vært stilt som krav fra Finnmark.

Avgiftskutt for økt lønnsomhet

Nå varsler Samferdselsdepartementet at de vil følge opp Granavolden-plattformen, og endre avgiftene flyselskapene betaler for tjenester fra Avinor, blant annet innflygingstjenestene.

– Jeg vil foreslå å flytte noen av disse kostnadene slik at fly som bare flyr gjennom det norske luftrommet må dekke en del som er mer lik det de møter i andre land, skriver samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding. Departementet vil også foreslå å endre grunnlaget for beregningen av vektbasert startavgift.

– En revolusjon, som åpner helt nye muligheter på kortbanenettet mener Fly Viking-grunder og tidligere Widerøe-kaptein Ola Giæver. Etter 33 år som flyver og investor i Widerøe takket han for seg og startet sitt eget flyselskap. Nå gleder han seg over at flyprodusenten Airbus har startet utprøving av prototypen ATR 42-600 STOL, en maskin spesialdesignet for korte rullebaner, og som i følge pilotveteranen er hva man har etterlyst på det norske kortbanenettet i flere år.

– De første prøveflyginger er allerede gjennomført, forteller grunderen som skal ha tapt flere titalls millioner kroner på sitt forsøk på å knuse Widerøes monopol på kortbanenettet i Nord-Norge. Det endte med et økonomisk havari, men i forrige uke åpnet kreditorene for en løsning som forhindret konkurs.

– Så nå ser du nye muligheter?

– Så definitivt. Elementer som har vært konkurransehemmende er nå tatt ut, blant annet tekniske krav som var nesten umulig for andre enn Widerøe følge opp. Selv har jeg lært mye, og burde nok ha lyttet mer til de råd jeg fikk fra andre. Blant annet om å kjøpe nytt, ikke gammelt. Med den nye Airbus-maskinen vil det plutselig være et alternativ til Dash 8-maskinene som har vært enerådende på dette markedet i flere tiår, sier han og reflekterer over at ikke krav til flyflåtens alder blir sterkere vektlagt i utlysingen av anbudsrutene.

Klar for ny take-off

– Man bør merke seg at det nå stilles krav til nytt materiell ved tildeling av buss-, ferge- og hurtigbåt-anbud. Når det gjelder fly, har det til nå ikke vært stilt noe krav til flåtens alder. Det er helt utrolig at man ikke stiller slike krav. Jeg er også overbevist om at elektrisk drevne fly som kan brukes på kortbanenettet vil komme raskere enn vi kan ane, sier Ola Giæver.

– Du lyktes ikke med Fly Viking. Forbereder du en ny take-off?

– Jeg vil ikke utelukke at jeg på en eller annen måte vil være aktiv som søker på anbudsruter i Nord-Norge ved neste utlysing, sier Ola Giæver til TV2.

Anbud etter EUs regelverk

Anbudskonkurransene om det norske kortbanenettet lyses ut etter EUs regelverk for drift av lufttrafikk som også gjelder i Norge. Kjøpet av flyrutetjenester er dermed ikke omfattet av det generelle anskaffelsesregelverket. Staten inngår kontrakt med det flyselskap som har det laveste kravet til godtgjørelse. Samferdselsdepartementet ønsker med dette å legge til rette for mer konkurranse ved å endre krav og kriterier som legger til rette for effektiv rutedrift og markedstilpasning.

I de siste utlysningene har departementet gjennom tiltak som å endre setekapasitetskrav fra uke til årsbasis, redusert minimumskrav til frekvens for å øke muligheten for bedre å tilpasse tilbudet til svingninger i etterspørselen og fjerning av minstekrav til seter i luftfartøyet bidratt til økt fleksibilitet for operatørene. Dette har bidratt til betydelige innsparinger for staten, spesielt i Nord-Norge, heter det i en utdypende mail fra departementet til TV 2.

Regjeringen vil effektivisere

Regjeringen ønsker å effektivisere flytrafikken og har tidligere bedt Avinor vurdere hvilke småflyplasser som kan legges ned. Dette har skapt frykt, ikke minst i nord, der befolkningens bruk av rutefly er størst og aller størst i Finnmark.

– Tidligere har vi stått på at dagens flystørrelse med trykkabin må videreføres også fra 2022. Spørsmålet om å åpne for mindre fly må selvsagt kunne reises, og jeg imøteser her et samarbeid over fylkesgrensene i Nord-Norge for å få til enighet om hvordan vi best kan organisere flytilbudet når det fra neste anbudsperiode blir vårt ansvar. Viktig vil det også bli å stimulere til en reell konkurranse med flere tilbydere, og ikke minst få gjort noe med de avgifter som vi mener rammer trafikken på småflynettet ekstra hardt, sier Bakken.

Bakken mener det i neste anbudsperiode også vil være avgjørende å få nye fly inn trafikk på kortbanenettet.

– Den flåte Widerøe i dag disponerer består av fly som er 30 år gamle, og vi forventer at mer moderne fly kommer i neste anbudsperiode. Et krav om trykkabin vil for befolkningen være et krav også denne gang, sier Geir Ove Bakken (Ap), leder for hovedutvalget for kultur og samferdsel i Finnmark fylke.

Statlig kjøp av flyrutetjenester

Som hovedregel er det fri markedstilgang til flyruter i Norge og mellom Norge og resten av EØS-området for flyselskap som er godkjent i et EØS-land. Det er fri prissetting og ingen trafikkplikt for slike ruter.

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud, kan Samferdselsdepartementet pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter (krav til kapasitet, frekvens, ruteføring mv.). Dersom ingen flyselskaper vil fly i samsvar med de publiserte forpliktelsene uten tilskudd, kan staten kjøpe slike flyrutetjenester etter gjennomført konkurranse, samt begrense adgangen til ruten til ett luftfartsselskap for et tidsrom på inntil fem år i de fire nordligste fylkene (inkluderer gamle Nord-Trøndelag) og inntil fire år i resten av landet.

Kjøpet av regionale flyrutetjenester sikrer i dag et flyrutetilbud ved alle statlige lufthavner i Avinor og er en viktig virkemiddel for å sikre god tilgang til flytransport i hele landet. Flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp, går i hovedsak fra lokale lufthavner på Nord-Vestlandet og i Nord-Norge. I Sør-Norge er rutene rettet mot Oslo og Bergen, mens de i Nord-Norge er rettet inn mot nærliggende større lufthavner med videre forbindelser til hovedstaden og andre destinasjoner.​