frykter kompetansesvikt:

Slik svarer Høie på sykehuskritikken

Det ble høy temperatur under Stortingets spørretime onsdag. Frykt for kompetansesvikt og manglende traumebehandling var tema under helseminister Høies utspørring.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Planene for det nye Oslo universitetssykehus (OUS) er i gang, og mange er engasjerte i hva fremtiden vil bringe.

Tirsdag gikk Den norske jordmorforening for Ullevål, Aker og Groruddalen, og Oslo Legeforening, LO Oslo, Fagforbundet Oslo og Psykologforbundet OUS i fakkeltog under parolen «redd Ullevål sykehus».

I Stortingets spørretime tar Rødt-leder Bjørnar Moxnes opp at et samlet fagmiljø er bekymret for at sykehusplanene i Oslo vil gi et dårligere sykehustilbud til pasientene.

– Nødvendig

Moxnes ønsker at helseminister Høie skal forsikre om at sykehusplanene ikke medfører risiko for liv og helse.

– Regjeringen er opptatt av å sikre pasientenes helsetjeneste, og noen av sykehusbyggene i Oslo er blant de dårligste i landet. Det er helt nødvendig med nye bygg, starter Høie.

Byggeplanene for det nye Oslo Universitetssykehus er ifølge Moxnes norgeshistoriens største byggeprosjekt. Høie understreker at sykehusplanene inkluderer å frigjøre kapasiteten på Ahus og den voksende befolkningen i nærområdet.

– Som en erstatning for Ullevål sykehus skal det opprettes et nytt stort lokalsykehus med akuttfunksjoner på Aker sykehus, og et samlet komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, sier Høie.

Ikke bare Oslo

Tirsdag skrev TV 2 at fagmiljøet er bekymret for avdelingene for nyfødtintensiv på nye Aker. Høie sier fødetilbudet vil deles mellom Aker og Gaustad, men at det mest avanserte tilbudet for nyfødtintensiv for hele regionen vil gis på Gaustad.

– Men det vil også legges nyfødtintensiv på Aker, sier Høie.

Høie legger til at styret i Helse Sør-Øst har bedt om at det ses nærmere på virksomhetens innhold og driftkonsepter, blant annet for traumer, akuttmedisin og for nyfødt medisin.

Under spørretimen sier helseministeren at noe av bakgrunnen for opprettelsen av nye Oslo universitetsykehus var å samle funksjoner i større grad, og utnytte det høyt spesialiserte helsepersonellet på en bedre måte.

– Dette er viktig også for resten av landet, hvor det er utfordringer med å rekruttere denne typen høyt spesialiserte personell, sier Høie.

Traumebehandling

Et av punktene som har ført til at planene for det nye sykehuset har fått kritikk, er mangel på traumebehandling på Aker.

– Vi legger til grunn for at OUS og Helse Sør-Øst sikrer at tjenestene på Gaustad får nok pasienter til å ivareta den funksjonen og den kompetansen som er på Ullevål i dag, sier Høie og fortsetter:

– Det står ikke i motstrid til å opprette et akuttilbud på nye Aker sykehus.

– Aldri blitt risikovurdert

Moxnes sier at fagmiljøet unisont mener det er ødeleggende at traumesenteret skal til Gaustad, mens øvrige akuttsituasjoner skal til Aker.

– Beslutningen om å splitte eksisterende regionale akuttfunksjoner har heller aldri blitt risikovurdert, sier Moxnes.

Han legger til at det trengs et pasientgrunnlag på minst 240.000 personer for å opprettholde den faglige kompetansen, men at Gaustad vil få et beregnet pasientgrunnlag på 150.000 pasienter.

– Hvordan forsvarer Høie en oppsplitting av fagmiljøet som gjør at traumesenteret på Gaustad vil ha for få pasienter til å opprettholde kompetansen som de i dag har på Ullevål, spør Rødt-lederen.

Helseministeren svarer at en forutsetning for planene som foregår nå, er at Gaustad skal ha tilstrekkelig grunnlag for akuttpasienter for å opprettholde funksjonen, kompetansen og miljøet som allerede er på Ullevål.

Må følge opp planene

Videre er Moxnes bekymret for at det ikke er foretatt en fullverdig utredning av Ullevål, og muligheten for å beholde dette alternativet.

– I dag er det høyspesialiserte miljøet ved OUS delt to steder. Det er uheldig for pasientene i Oslo, som opplever å bli fraktet mellom Ullevål og Radiumhospitalet i kritiske situasjoner, sier Høie.

Han legger til at det ikke er bra for Oslos befolkning, ei heller befolkningen i resten av landet. En av årsakene til sistnevnte er fordi vi nå har doble funksjoner i Oslo, mens det mangler spesialister på de samme områdene på andre sykehus i landet.

– Jeg er helt enig i at det må være tilstrekkelig pasientgrunnlag for akuttmottaket på det nye sykehuset, for nettopp å ivareta funksjonene som Ullevål og traumemiljøet har i dag. I fremtiden ligger det til grunn at Helse Sør-Øst følger opp i sine planer, avslutter Høie.