TILBUD OM MØTE: Vidar Brein-Karlsen var i kontakt med settestatsråd Harald Tom Nesvik (t.v.) kort tid etter at han fikk ansvaret for Huawei-sakene til Jon Georg Dale (t.h.), som er venn med Brein-Karlsen.
TILBUD OM MØTE: Vidar Brein-Karlsen var i kontakt med settestatsråd Harald Tom Nesvik (t.v.) kort tid etter at han fikk ansvaret for Huawei-sakene til Jon Georg Dale (t.h.), som er venn med Brein-Karlsen. Foto: Solum, Stian Lysberg

lobbyvirksomhet mot tidligere frp-kollega:

Brein-Karlsen kontaktet Nesvik for Huawei-møte

Kort tid etter at Harald Tom Nesvik (Frp) fikk ansvaret for Huawei-saker i samferdselsdepartementet, ønsket Huawei-lobbyist Vidar Brein-Karlsen et møte. Møtet skulle handle om fisk, og ikke 5G-bråket, hevder de to tidligere Frp-kollegene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tidligere Frp-statssekretær Vidar Brein-Karlsen har forbud mot å involvere seg i saker om nett- og datasikkerhet der Samferdselsdepartementet er involvert.

19. oktober i fjor opplyste regjeringen om at «Kronprinsen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Harald Tom Nesvik som settestatsråd for statsråd Jon Georg Dale».

Bakgrunnen er at samferdselsminister Jon Georg Dale er inhabil i Huawei-saken, på grunn av vennskapet med Huawei-topp Vidar Brein Karlsen.

Nå kan TV 2 fortelle at Brein-Karlsen drev lobbyvirksomhet mot fiskeriministeren etter han ble settestatsråd i Samferdselsdepartementet.​

TIDLIGERE FRP-TOPP: Vidar Brein-Karlsen var i over tre år statssekretær i justisdepartementet.
TIDLIGERE FRP-TOPP: Vidar Brein-Karlsen var i over tre år statssekretær i justisdepartementet. Foto: Nesvold, Jon Olav

«Fiskeriminister Harald T. Nesvik, Jeg viser til samtale med vår direktør, Vidar Brein-Karlsen, tidligere denne måneden», skrev presseansvarlig i Huawei, Erik Ganer, i en epost til fiskeriministeren 19. november, som TV 2 har fått innsyn i.

Nesvik: – Vi snakket i 20 sekunder

Nesvik forteller at samtalen mellom han og Brein-Karlsen oppsto helt tilfeldig.

– Vi møttes i forbifarten på en restaurant da jeg så fotballkamp, forklarer Nesvik til TV 2.

Da spurte Brein-Karlsen om å få et møte mellom Huawei og Nesvik. Møteforespørselen var knyttet til fiskeri og ikke datasikkerhet, understreker Frp-statsråden.

– Vi kjenner jo hverandre som personer fra Frp da jeg var parlamentarisk leder og han statssekretær, sier Nesvik.

Han avviser at de to snakket sak om Huawei eller det omstridte 5G-nettet.

– Brein-Karlsen spurte hvordan jeg ville stille meg til et møte hvis jeg fikk en møteforespørsel knyttet til oppdrett. Samtalen varte i nøyaktig tjue sekunder, sier Nesvik.

Statsråden var på det tidspunktet valgt som settestatsråd for samferdselsministeren i saker knyttet til Huawei og utbygging av 5G-nettet.

– Jeg ga beskjed om at de fikk sende en møteforespørsel til departementet, slik alle må gjøre. Møtet passet ikke å gjennomføre. Det er ikke alle møteforespørsler vi får tid til, sier fiskeriministeren.

Vidar Brein-Karlsen sier han forstår det kan fremstå som underlig at Huawei skulle ha interesse å diskutere oppdrett.

– Det er riktig som Nesvik sier at samtalen handlet om hvorvidt Huawei kunne få et møte med statsråden om teknologi knyttet til fiskeoppdrett. Jeg ser at det for mange kan fremstå underlig at Huawei skulle ha interesse av å diskutere oppdrett med fiskeriministeren, men det er altså slik at Huawei driver innenfor flere segmenter enn mobiltelefoner og 5G. Blant annet utvikler Huawei teknologi som kan benyttes innenfor oppdrettsnæringen, og vi ser det derfor som helt naturlig å ta initiativ til et møte med fiskeriministeren for å diskutere ulike perspektiver knyttet til dette, sier Brein Karlsen.

Brein-Karlsen gikk fra å jobbe som statssekretær i justisdepartementet for Fremskrittspartiet til lobbyist for kinesiske Huawei i januar 2018.

– Jeg forholder meg til de vedtakene og retningslinjene Karantenenemnda har kommet med knyttet til mitt saksforbud. Jeg registrerer også at nemnda har konkludert med at jeg ikke har brutt saksforbudet, sier Huawei-toppen.

FISK: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier møteforespørselen fra Brein-Karlsen var knyttet til fiskeri - ikke datasikkerhet.
FISK: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier møteforespørselen fra Brein-Karlsen var knyttet til fiskeri - ikke datasikkerhet. Foto: Arne Rovick

Forbud

Fordi Brein-Karlsen over tid har hatt innsyn i saker av stor betydning for nasjonal sikkerhet og beredskap, ble han ilagt strenge restriksjoner.

Han fikk en karantene, som nå er over, men er fortsatt ilagt et forbud mot å involvere seg internt og eksternt i saker Samferdselsdepartementet eller Justis- og beredskapsdepartementet er involvert i.

Saksforbudet har følgende ordlyd: «Saksforbudet innebærer et forbud mot at du involverer deg internt i selskapet og eksternt i saker eller saksområder der Justis- og beredskapsdepartementet (JD) eller Samferdselsdepartementet (SD), eller underliggende virksomheter for disse, er involvert. Dette innebærer også et forbud mot å delta i møter og forhandlinger eller drive påvirkningsarbeid overfor JD og SD med underliggende virksomheter.»

19. september presiserte Karantenenemnda at Brein-Karlsen ikke har et «kontaktforbud mot Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdeprtementet, og underliggende virkosmhete av disse, i andre fagsaker som ikke omhandler sikkerhets- og beredskapsmessige spørsmål».

– Mener du det er uproblematisk at en med så tette bånd til regjeringen og Frp jobber for Huawei?

– Det helt uproblematisk at folk spør i forbifarten om et møte. Vi har ikke gått inn i Huawei-saken eller hva møtet skulle handle om, bortsett fra at det var en forespørsel knyttet til fiskeri.

– Men mener du det er problematisk at han kontakter deg på et tidspunkt hvor du hadde fått ansvaret for 5G-saken?

– Jeg diskuterte ikke sak eller innhold med vedkommende. Jeg forholdt meg kun til fiskeri. Den andre delen av jobben Brein-Karlsen gjør er det karantenenemnda som vurderer. Men det ville vært i konflikt for meg som settestatsråd å diskutere 5G-saken. Her var det en forespørsel om et møte om havbruksnæringen, sier Nesvik.

Avslo møtet

«Huawei Norge er svært interessert i å møte deg og vise hvilke teknologiske løsninger Huawei kan bidra med i den videre utviklingen i sjømatnæringen.» het det i eposten til Nesvik fra Huawei 19. november.

Presseansvarlig Erik Ganer foreslo å møte Nesvik på tre datoer i januar, og sa at de «likevel er svært fleksibel på tid dersom andre tidspunkter skulle passe statsråden bedre».

«På grunn av den intensive perioden er inne i nå, tenker vi at det kunne være passende med et møte i januar 2019. Noen forslag er 8, 9 eller 15. januar, kl. 11.00. Vi er likevel svært fleksibel på tid dersom andre tidspunkter skulle passe statsråden bedre».

Nesvik avslo tilbudet om et møte i en epost 30. november:

«Hei Erik. Fiskeriministeren takker for forespørselen, og det er definitivt interessant å høre om hvilke teknologiske løsninger dere ser for dere for fremtiden, men han har dessverre ikke anledning til å ta møtet», skrev seniorrådgiver i departementet Ole-Jakob Lillestøl.

Ble møte til slutt - men ikke om fisk

10. desember kontaktet Ganer Samferdselsdepartementet med en ny møteforespørsel.

«Med henvisning til de siste ukers mediefokus på Huawei, er vi som selskap svært opptatt av å oppklare en rekke feil, misforståelser og feiltolkninger. Vi ønsker derfor et snarlig møte med statsråden, eventuelt andre i politisk ledelse i Samferdselsdepartementet».

Samferdselsdepartementet foreslår så et møte mellom Huawei og Nesvik mandag 28. januar klokka 10. ​