Det er dyrt å bli tatt for å bryte fartsgrensen i Norge. Hvis du kjører virkelig fort, kommer det også andre straffetiltak. Foto: Scanpix
Det er dyrt å bli tatt for å bryte fartsgrensen i Norge. Hvis du kjører virkelig fort, kommer det også andre straffetiltak. Foto: Scanpix

Slik går det hvis du kjører altfor fort – og blir tatt

Her er det faktisk ingen faste regler.

Husker du saken på Broom om BMW-en som ble målt til 198 km/t og forsvant? Blir føreren dømt, kan han eller hun se frem til å måtte sone fengselsstraff, i tillegg til å bli uten førerkort i minst ett år. Dessuten kreves det ny førerprøve for å få førerkort igjen.

Fart er et hovedsatsingsområde for UP i arbeidet for økt trafikksikkerhet, og derfor straffes fartsovertredelser strengt.

Når grensene for reaksjon med forenklet forelegg og prikker blir passert, vinker fengselsporten i det fjerne - og førerkortet tar politiet hånd om for en kortere eller lengre periode. Da har du også kjørt alt for fort, og det er det mange som gjør her til lands, selv om størrelsen på bøtene og prikkbelastningen burde være avskrekkende nok!

5.000 – 6.000 førerkort hvert år

I fjor ble det inndratt 5.539 førerkort for fartsovertredelser ved politikontroller. Av disse sto UP for hele 4.938. Tilsvarende tall i 2017 var henholdsvis 5.542 og 4.631. Sett over flere år ligger antallet førerkortbeslag for fartsovertredelser ganske stabilt på 5.000 – 6.000.

I tillegg mistet 740 bilførere lappen siste år etter å ha blitt «knepet» i fotoboks.

Mange år uten førerkort

Fartsovertredelser med hastigheter på 200 km/t eller enda høyere er det mange eksempler på.

Et av de ferskeste er 19-åringen som ble knepet i 270 km/t i 90-sone ved Mo i Rana. Denne saken er ikke behandlet av retten ennå, men synderen må nok belage seg på ubetinget fengsel og mange år uten førerkort.

UP-sjef Runar Karlsen har ikke lyst til å gi eksempler på verstinger på fart:

Ikke faste regler

– Nei, vi opererer ikke med noen «ti-på-topp»-liste her. En årsak til dette er at vi er bekymret for den smitteeffekten en slik rating kan ha.

– Hvor mange ender med ubetinget fengselsstraff for fartsovertredelser hvert år?

– Dette er det vanskelig å finne svar på. Ofte er det flere lovbrudd med samme gjerningsperson med en felles avgjørelse, svarer Karlsen. Han legger til at det ikke finnes faste regler eller maler for straff for ekstra høye hastigheter:

Mange mister også lappen etter å ha passert en fotoboks vel kjapt!
Mange mister også lappen etter å ha passert en fotoboks vel kjapt! Foto: NTB Scanpix/Lien, Kyrre

– Vi har likevel en relativt stor rettspraksis på området, og når høyere domstoler, særlig Høyesterett, har fastsatt en straff i en konkret sak, er underrettene forpliktet til å følge dette straffenivået i tilsvarende saker. Så vil forskjellige forhold kunne påvirke den konkrete straffen i hvert enkelt tilfelle, sier han videre.

Tatt i samme fotoboks - tre dager på rad

Noen verstinger

Broom har funnet noen eksempler på rettslig reaksjon på rene fartsovertredelser:

Namdal: 110 i 60-sone: 30 timer samfunnsstraff, subsidiært 15 dager fengsel. Førerkort inndratt 11 måneder.

E6 Romerike: 172 km/t i 110-sone: 30 timer samfunnsstraff, subsidiært 18 dager fengsel. Førerkort inndratt 12 måneder, idømt saksomkostninger med 15.000 kroner i tillegg.

Festningstunnelen, Oslo: 142 i 70-sone: Ubetinget fengsel i 18 dager. Førerkort inndratt i 4 måneder. Idømt saksomkostninger med 3.000 kroner i tillegg.

Østfold: 171 i 100-sone: 30 timer samfunnsstraff, subsidiært 15 dager fengsel. Førerkort inndratt i 13 måneder.

Alle disse eksemplene var for øvrig mannlige sjåfører. Det er ingen hemmelighet at de er kraftig overrepresentert i saker som dette.

Tatt to ganger i samme fartskontroll

Her venter vanligvis fengsel

Disse hastighetene gir i utgangspunktet fengselsstraff:

30 km/: Fengselsstraff fra 76 km/t

40 km/: Fengselsstraff fra 86 km/t

50 km/: Fengselsstraff fra 96 km/t

60 km/: Fengselsstraff fra 115 km/t

70 km/: Fengselsstraff fra 125 km/t

80 km/: Fengselsstraff fra 136 km/t

90 km/: Fengselsstraff fra 150 km/t

100 km/: Fengselsstraff fra 165 km/t

110 km/: Fengselsstraff fra 175 km/t

Mange råkjørere

Her er noen ferske eksempler på overtredelser som kvalifiserer til streng reaksjon:

Tenåring Skjervøy – 105 i 60-sone. Ikke rettsbehandlet ennå.

Polsk statsborger, 19 år - 176 i 110-sone ved Larvik – normalt gir dette kort fengselsstraff.

Mann – 180 i 100-sone ved Lillesand, trolig kort fengselsstraff.

Norsk artist – 140 i 80-sone, idømt 16 dager ubetinget fengsel.

Kvinne – 132 i 70-sone (Rælingen-tunnelen), betinget fengsel 21 dager + 6.000 i bot.

Mann, 19 år – 270 i 90-sone ved Mo i Rana. Ikke rettsbehandlet ennå.

Mann – 137 i 80-sone, Hitratunnelen – ubetinget fengsel 18 dager, inndragning 12 måneder.

Mann i 30-åra – 148 i 80-sone, Stange. Ubetinget fengsel 14 dager, inndragning i 11 måneder.

UP: Mange flere råkjørte i fjor

Se video: Slik måler UP deg ute i trafikken