Selges som ørret – er en helt annen fisk

Matkontrollen (TV 2): Produsentene mener de merker produktet på en god måte, men professor mener det er lureri.

På de fleste pakkene som er merket «ørret» i butikken står det bakpå pakken at det er oppdrettet regnbueørret, i tillegg til det latinske navnet på fisken. Men slett ikke på alle.

Professor ved Universitet i Oslo, Asbjørn Vøllestad, har spesialisert seg på fiskebestander i ferskvann og har jobbet med ferskvannsfisk i 40 år. Han sier at ørret og regnbueørret er to forskjellige arter.

Se TV 2 hjelper deg på TV 2 torsdager klokken 20.30 eller på TV 2 Sumo

Forskjellige arter

– Det er ikke det samme. De har ulike kvaliteter og egenskaper, så jeg synes man skal bruke rett navn på rett fisk, sier Vøllestad.

Ørreten som finnes i norsk sjø og fjord kalles Salmo Trutta på latin.

Asbjørn Vollestad er professor ved Universitetet i Oslo, og har spesialisert seg på fiskebestander i ferskvann. Her holder han en ørret. Foto: Renold T. Christopher/Matkontrollen.
Asbjørn Vollestad er professor ved Universitetet i Oslo, og har spesialisert seg på fiskebestander i ferskvann. Her holder han en ørret. Foto: Renold T. Christopher/Matkontrollen.

– Det er den som har levd her siden istiden sammen med laksen. De to artene er nært beslektet, sier professoren.

Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) er en laksefisk som er fremmed i vår natur.

– Det er en amerikansk art som opprinnelig kommer fra stillehavskysten av USA og Canada, og som er blitt innført til Europa og mange andre deler av verden. Dette er fordi den er flink til å tilpasse seg mennesker, flink til å vokse, oppfører seg ordentlig i oppdrettssituasjonen og vokser relativt raskt, mye raskere enn vår vanlige ørret, eller aure som den kalles på folkemunne, sier Vøllestad til Matkontrollen.

Professoren mener disse to fiskene har forskjellige kvaliteter.

– En ørret som har levd et fritt og naturlig liv har en helt annen kvalitet i kjøttet sitt enn den som kommer fra oppdrett. Oppdrettsfisken har jo spist soya, og de har spist mye annet. Ørreten lever av insekter og krepsdyr. Det er jo en kvalitetsforskjell, sier Vøllestad.

– Når du kaller regnbueørret for vanlig ørret, signaliserer du at du får ørret fra sjøen eller fjorden. Og det er ikke det du får. Men det er ikke farlig om du spiser den hvis det er god kvalitet, sier Vøllestad til Matkontrollen.

Ser ikke like ut

Han påpeker at hvordan ørreten (Salmo Trutta) ser ut avhenger av hvor den vokser.

Fisken øverst på bildet er en ørret. Fisken nederst på bildet er en regnbueørret. Foto: Renold T. Christopher/Matkontrollen.
Fisken øverst på bildet er en ørret. Fisken nederst på bildet er en regnbueørret. Foto: Renold T. Christopher/Matkontrollen.

– Sjøørreten som lever i sjøvann blir blankere og større enn brunørreten, som lever i ferskvann. Du blir hva du spiser, så dette er avhengig av hvor fisken lever, sier han.

Likevel påpeker Vøllestad at regnbueørret og ørret har mye lik biologi i mange sammenhenger.

– Det gjør at de blir ganske like i perioder. Det som er hovedforskjellen er at regnbueørret og vanlig ørret ikke kan reproduseres sammen. Men det kan vår laks og ørret, sier han til Matkontrollen.

Regnbueørret er svartelistet i Norge fordi den i svært høy grad kan true naturmangfoldet.

Opptatt av riktig merking

Erik Sterud er utdannet biolog og en engasjert forbruker. Han er mye på fiske, og da er det ørret han jakter på. Til vanlig jobber som fagsjef i Norske Lakseelver og er opptatt av hva han putter i seg.

– Ørret er fin mat. Det er kortreist og smaker fantastisk godt. Det er kjempebra kvalitet på fisken. Det er ørreten som nordmenn flest kommer i kontakt med, sier Erik Sterud.

Erik Sterud fisker helst maten sin selv. Her med programleder i Matkontrollen Solveig Barstad. Foto: Renold T. Christopher/Matkontrollen.
Erik Sterud fisker helst maten sin selv. Her med programleder i Matkontrollen Solveig Barstad. Foto: Renold T. Christopher/Matkontrollen.

Den ørreten Erik fisker er det sjelden man finner i butikkhyllene. Han mener vi blir lurt når regnbueørret i butikken merkes med «ørret».

– Det bør stå regnbueørret på produktene, sier han til Matkontrollen.

– Hvorfor er det så viktig?

– Vi skal spise mer sjømat, og da er det jo viktig å vite hvilken sjømat vi spiser. Generelt er forbrukerne stadig mer opptatt av hva vi putter i munnen, og da synes jeg produsentene og de som markedsfører dette skylder oss å si hvilken art det er, sier han.

Også Språkrådet råder bransjen til å bruke riktige begreper. De har fått reaksjoner fra publikum som mener det er uheldig at regnbueørret blir omtalt som ørret. Og det er Språkrådet enig i.

– Ulike arter har ulike navn. Vi har lang tradisjon i Norge for å skille mellom ørret og regnbueørret på norsk, så vi mener det er uheldig å blande artsnavn. Det gjør språket vårt fattigere og mindre presist, sier Ole Våge, seniorrådgiver i Språkrådet.

– Kan dere gjøre noe for å endre dette da?

– Det er vanskelig for oss. Her er det bransjen selv som må rydde opp, sier Våge til Matkontrollen.

Mattilsynet sier de jobber med endringer i merkebestemmelsene, og at ørret vil være en relevant problemstilling å se på i dette arbeidet. Men de sier til Matkontrollen at de mener forbrukeren har nok informasjon siden det står at fisken er oppdrettet.

– God opplysningspraksis

Lerøy er verdens største produsent av regnbueørret. Ifølge dem er oppdrettet regnbueørret omtalt og kjent for forbrukere som ørret.

– Men vi er i vår merking tydelige på at dette er regnbueørret oppdrettet i Norge. På all emballasje fra oss er varenavnet ørret. Under ingredienser spesifiserer vi og merker i henhold til regelverket: Regnbueørret (Onchorhyncis mykiss) oppdrettet i Norge.

Lerøy skriver til Matkontrollen at de mener dette er i tråd med både «Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer» og «Matmerking – Veiledning om god opplysningspraksis».

– All emballasje på ørret for det norske markedet vi har oversikt over, følger denne malen. Etter vår mening har vi god opplysningspraksis, skriver Lerøy til Matkontrollen.