SAMLET: Overlege Tor Einar Calisch, spesialsykepleier Julie Dahle og seksjonsleder Tom Stiris ved avdeling for nyfødtintensiv, er kritiske til den nye sykehusplanen.
SAMLET: Overlege Tor Einar Calisch, spesialsykepleier Julie Dahle og seksjonsleder Tom Stiris ved avdeling for nyfødtintensiv, er kritiske til den nye sykehusplanen. Foto: TV 2 / Vilde Brandtzæg Clausen

Nye oslo universitetssykehus:

– 80 prosent av fødende vil få et dårligere tilbud

I et infoskriv til ansatte, opplyses det om at 10.000 barn vil fødes på Aker sykehus og 2.700 på nye Gaustad. Fagmiljøet er bekymret for kompetansesvikt på fødeavdelingen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– De sier fagmiljøet er splittet, men det er vi ikke. Vi har aldri vært mer enige enn nå, sier overlege på nyfødtintensiv ved Ullevål, Tor Einar Calisch.

TV 2 møter overlegen med jordmor Lene Bachmann og spesialsykepleier Julie Dahle ved avdeling for nyfødtintensiv på Ullevål sykehus.

Fagmiljøet for pediatri har aldri vært mer samlet enn nå, for å hindre at planene for nye Oslo universitetssykehus skal gjennomføres.

– Kort oppsummert, så frykter vi kompetansesvikt og frykter for pasientenes sikkerhet, sier jordmor og foretakstillitsvalgt for den norske jordmorforeningen, Lene Bachmann.

FAKKELTOG: Flere hundre gikk i fakkeltoget til Stortinget tirsdag.
FAKKELTOG: Flere hundre gikk i fakkeltoget til Stortinget tirsdag. Foto: Bendiksby, Terje

Hun gikk tirsdag i fakkeltog under parolen «redd Ullevål sykehus» sammen med Den norske jordmorforening for Ullevål, Aker og Groruddalen, og Oslo Legeforening, LO Oslo, Fagforbundet Oslo og Psykologforbundet OUS.

To sykehus

I sommer utarbeidet sykehusledelsen en risikoanalyse for fødeavdelingen i forbindelse med flytteprosessen, som skal vare i fem år. Allerede i flytteprosessen viser analysen stor risiko.

Etter flytteprosessen skal Aker sykehus ta imot de fleste fødsler i Oslo, og inntil 10.000 barn vil hvert år fødes på sykehuset. Den informasjonen kom fram i et infoskriv til ansatte fra ledelsen ved Nyfødtintensiv OUS.

Kun 2700 barn vil fødes på Gaustad, som etter planen skal bli det nye storsykehuset i Oslo.

Beregninger viser at minst 100 nyfødte barn vil måtte fraktes til et annet sykehus like etter fødsel, på grunn av komplikasjoner som kan oppstå ved fødsel.

– Omtrent 80 prosent av alle fødende i Oslo vil få et dårligere tilbud dersom barnet blir alvorlig sykt. Det er en dramatisk endring fra slik vi har det nå, sier Calisch.

I ettertid har styret i Helse Sør-Øst vedtatt å se på fordelingen av antall fødsler.

Urovekkende overraskelse

Ifølge gruppen TV 2 møter, fikk de ansatte flere og flere signaler om at all behandling av barn skulle samles på ett sted under planleggingen av det nye storsykehuset.

KRITISK: Overlege Tor Einar Calisch er svært kritisk til den nye planen for OUS. Foto: TV 2 / Vilde Brandtzæg Clausen
KRITISK: Overlege Tor Einar Calisch er svært kritisk til den nye planen for OUS. Foto: TV 2 / Vilde Brandtzæg Clausen

Realiteten ved at behandling av spedbarn samles på Gaustad, mens de fleste fødsler blir lagt til Aker, kom som en urovekkende overraskelse.

– 2700 skal få en kjempestor intensivavdeling, mens 10.000 skal fødes et sted uten intensivavdeling. Alle som blir syke må transporteres til Gaustad, og det syns vi er en fryktelig dårlig løsning, og en mye dårligere enn vi har i dag, sier overlegen.

I Helse Sør-Øst sin tilleggsrapport fra november, står det imidlertidig at det er planlagt en nyfødtintensivavdeling på nye Aker.

Fagmiljøet er i tvil om avdelingen vil være tilstrekkelig, og ønsker å ha alt på ett sted. Noe av det viktigste er å slippe transport mellom sykehusene.

– Det er skummelt å transportere en skikkelig syk nyfødt. Hvis du får stabilisert barnet på Aker, så skal du putte det i en ambulanse og sende det langs ringveien i rushtrafikken til Gaustad. Det syns jeg er helt galskap, sier Bachmann.

Bekymret for transport

Noe av det helsearbeiderne er mest bekymret for, er transport. Et sykt nyfødt barn er skjørt, og bare transport innad i sykehuset for å ta et røntgenbilde kan være en kjempebelastning og en stor risiko.

– Vi er bekymret, fordi nyfødtavdelingen på Aker vil ligge alene som en øde øy, og alle andre aktiviteter for barn vil ligge på Gaustad. Du har ikke barnerøntgen der, barneanestesileger, eller barneintensiv. Du vil mangle alt du trenger på Aker, og barnet må transporteres vekk, sier Calisch.

– Du blir stående fullstendig uten støttefunksjoner. Det er en veldig svakhet, legger professor og seksjonsleder på avdeling Nyfødt intensiv, Tom Stiris, til.

– Ikke godt nok

Følger man riksvei 150 tar det omtrent ti minutter med bil mellom Aker og det planlagte nye sykehuset. Calisch mener midlertidig ikke det er avstanden som er problemet.

– Det har ingenting å si om barnet skal fraktes syv eller 70 kilometer. Det som er viktig, er at barnet fraktes fra sin seng til en transport, og så til en ny seng og opp i det nye sykehuset. Det er det som er belastningen, sier Calisch.

De mener derfor det ikke er godt nok å argumentere for kort transport.

TRANSPORT: Dette er avstanden nyfødte i dag må transporteres over på Ullevål. Foto: TV 2/Vilde Brandtzæg Clausen
TRANSPORT: Dette er avstanden nyfødte i dag må transporteres over på Ullevål. Foto: TV 2/Vilde Brandtzæg Clausen

– Det er ikke et bra argument når vi kan slippe det. Hvis vi planlegger godt nok nå, så kan vi faktisk unngå hele problematikken, sier Calisch.

Spesialsykepleier Dahle mener avstanden fra fødeavdelingen på Ullevål til avdelingen for nyfødt intensiv er lang nok slik den er i dag.

– Avstanden er rett over glassgangen nå. Men vi kan springe over om vi trenger det, og trenger vi flere sykepleiere eller leger, så gjør de det samme.

Bekymret for fremtiden

Fagmiljøet er bekymret for fremtiden, og skuffet over hvilken vei planleggingen går.

Overlege Calisch sier at det er så stor etterspørsel blant sykepleierne at de kan velge å slutte om de ikke ønsker å være med på planen.

– Jeg vil ikke jobbe på Aker. Og jeg tror ikke de som vil jobbe på en nyfødtavdeling på Aker vil rotere opp til Gaustad heller, det vil de ikke ha kompetansen til, sier spesialsykepleier Julie Dahle.

INGEN VET: Jordmor Lene Bachmann er redd ingen vet hvordan man skal få planen til i praksis. Foto: TV 2 / Vilde Brandtzæg Clausen
INGEN VET: Jordmor Lene Bachmann er redd ingen vet hvordan man skal få planen til i praksis. Foto: TV 2 / Vilde Brandtzæg Clausen

– Jeg vet ikke helt hvordan dette skal fungere i praksis.

– Blir ikke hørt

Heller ikke jordmor Bachmann vet hvordan de skal få logistikken til å gå opp i praksis. Hun mener prosessen bærer preg av at heller ingen andre vet det.

– Vi ansatte forsøker å komme med saksopplysninger, men føler ikke det blir hørt. Det er en frustrerende situasjon å være i, sier Bachmann.

Hun er redd for at splittingen av sykehusene vil føre til et A-lag og et B-lag, hvor fødende kvinner vil ønske seg til sykehuset med best kompetanse.

– Det man kan risikere er at man får samme problem begge steder. På Gaustad kan man få jordmødre som sliter med kompetanse på normalfødsler, mens du får problemer med nyfødtomsorgen på Aker, sier Calisch.

Splitter familien

Det er ikke bare barnets helse som er en bekymring for de ansatte ved avdeling for nyfødt intensiv ved Ullevål. Hvis et nyfødt og sykt barn må transporteres til et annet sykehus, vil forelderen som ikke har født måtte ta et vanskelig valg.

TRANSPORT: Spesialsykepleier Julie Dahle viser hva nyfødte må fraktes i, dersom de må transporteres fra ett sted til et annet. Foto: TV 2 / Vilde Brandtzæg Clausen
TRANSPORT: Spesialsykepleier Julie Dahle viser hva nyfødte må fraktes i, dersom de må transporteres fra ett sted til et annet. Foto: TV 2 / Vilde Brandtzæg Clausen

– Nå har far mulighet til å ta vare på både barn og mor. På forskjellige sykehus vil far rives mellom å være hos mor som nettopp har vært gjennom en fødsel, og å være hos sitt nyfødte barn, sier Stiris.

Jordmor Bachmann legger til at barn i Norge har krav på å ha én eller begge foreldre hos deg. Hun er bekymret for at de ikke får fulgt opp dette.

– Det er vel heller ikke plass i ambulansen om far ønsker å fraktes med barnet, sier spesialsykepleier Dahle.

Ville ikke født der selv

Ved spørsmål om faggruppen selv ville valgt å føde ved den planlagte fødeavdelingen, svarer de et samstemt «nei».

Da spesialsykepleier Dahle skulle føde sitt første barn i 2006, ble hun selv satt i situasjonen hun jobber med hver dag.

– Fødselen gikk først fint, men så gikk det ikke så fint likevel. Jeg og barnet endte opp her, så jeg har kjent på at man ikke kan planlegge slike ting i forkant, forteller Dahle.

Hun hører egentlig til Bærum sykehus, men valgte å føde sine to neste barn på Ullevål hvor det finnes en avdeling for nyfødt intensiv.

– Man håper å slippe å ha behov for dette tilbudet, men hvis man trenger det, så trenger man det akutt.

«Ikke gjør som oss»

Seksjonsleder og professor Tom Stiris har lang fartstid i bransjen, og har vært med på slike diskusjoner før.

– Tidligere var det store ønsker fra befolkningen om å beholde en fødeavdeling på Aker da vi flyttet til Ullevål. Det varte vel i to år, fordi det ikke fungerte i praksis, sier Stiris.

Han forteller at han har vært i kontakt med klinikksjef på nyfødtavdelingen i Stockholm. Der har de fått en lignende sykehussituasjon som nå planlegges i Oslo, med barnemedisinsk og fødeavdeling i stor grad separert.

– Han sa: «Jeg har ett råd å gi deg, og det er å ikke gjøre som vi har gjort. Du får en isolert fødeavdeling på et sykehus uten støtte fra resten av barnemiljøet».

Ifølge Stiris advarer de sterkt mot at Norge følger i samme spor.

– Man skulle bygge et sykehus for fremtiden. Nå bygger man en dårlig løsning for fremtiden, sier Stiris.

– Er det noen i fagmiljøet som har anbefalt å legge den største fødeavdelingen isolert fra pediatrien?

– Nei, svarer Stiris kontant.

– God seleksjon

Terje Rootwelt er leder for barne- og ungdomsklinikken og ansvarlig for den interne organiseringen i Oslo universitetssykehus. Han sier det har vært bred enighet i Barne- og ungdomsklinikken om at de ikke støtter det opprinnelige forslaget med 2700 fødsler på nye Gaustad og opp mot 10.000 fødsler på Aker.

Han sier det aldri er ønskelig å måtte transportere syke nyfødte, men når det er nødvendig vil de ha et godt transporttilbud. Det vil i tillegg være en god seleksjon av hvem som føder hvor.

– Fra et nyfødtmedisinsk synspunkt hadde det vært enklere og bedre for de ansatte om alle fødsler og dermed all nyfødtintensiv var samlet ett sted i Oslo, og da der all annen barnevirksomhet var. Imidlertid styres dette også av det store antallet fødsler hvorav de fleste er normale, sier han.

Rootwelt legger til at de vil ha en nyfødtintensivavdeling på Aker med nyfødtoverleger og nyfødtsykepleiere til stede døgnet rundt, og at de fleste uventet syke nyfødte vil kunne ferdigbehandles trygt på Aker.

To fødeavdelinger i dag

De få som krever mer avansert intensivbehandling vil stabiliseres før rask transport til det som kan bli Gaustad sykehus.

– Vår intensivtransporttjeneste er meget kompetente, og de vil kunne ivareta dette på en god måte slik de ivaretar dette i dag, sier han og legger til at mor vil transporteres etter, så snart det er trygt.

I dag er det to fødeavdelinger på Oslo universitetssykehus, ved Ullevål og Rikshospitalet.

– Det er allerede i dag omtrent 45 transporter av nyfødte årlig fra Ullevål til Rikshospitalet. I hovedsak fordi nyfødtkirurgien foregår på Rikshospitalet. Dette omfatter noen svært for tidlig fødte, sier Rootwelt, og legger til:

– Med en mer balansert fordeling av fødslene mellom Aker og Rikshospitalet vil antallet transporter ikke være særlig mye høyere fra Aker i fremtiden, men da ingen veldig små premature.

– Økt sårbarhet

Rootwelt sier at ingen av de andre nordiske hovedstadsbarnesykehusene har samlet alle fødsler på ett sted, selv om de nylig har bygget eller skal bygge nytt.

– Det finnes lite dokumentasjon på at det er en kvalitets- eller driftsmessig fordel å ha veldig mange fødsler på ett sted. Det kan også gi økt sårbarhet ved smitte og eventuelle krisesituasjoner, sier han.

Han legger til at han tror en fødeavdeling vil berike og styrke begge sykehus. Deres hovedargument for at det som kan bli nye Gaustad får flere fødsler er for å sikre et sterkt og robust fagmiljø på regionsykehuset og styrke dets bakvaktsrolle for øvrige sykehus både på nyfødt- og fødesiden.

– Har man tatt denne avgjørelsen i tråd med vurdering fra fagpersoner?

– Opprinnelig forslag var ikke forankret hos fagfolk, men jeg opplever at man nå har vært mottakelige for innspill selv om alle nok ikke får det som de vil.

Ønsker to fødeavdelinger

Direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst, Jan Frich, sier det er et ønske om å videreføre to fødeavdelinger med hver sin nyfødtintensiv i Oslo.

– Styret i Helse Sør-Øst RHF har imidlertid bedt om at fordelingen av antall fødsler mellom Aker og Gaustad vurderes på nytt. Vi har ingen kommentar utover det Terje Rootwelt, leder for barne- og ungdomsklinikken, og ansvarlig for den interne organiseringen i Oslo universitetssykehus innen sitt område, allerede har svart, sier Frich.