SKREMMENDE UTVIKLING: To Monarksommerfugler er avbildet i New York. Siden 2005 har det blitt 80 prosent færre monarksommerfugler i USA.
SKREMMENDE UTVIKLING: To Monarksommerfugler er avbildet i New York. Siden 2005 har det blitt 80 prosent færre monarksommerfugler i USA. Foto: Brian Boom

Forskere slår alarm:

Alle insekter kan være utryddet innen 100 år

Stadig flere av verdens insekter trues av utryddelse. Nå advarer forskere mot katastrofale konsekvenser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge en ny forskningsrapport kan insekter være fullstendig utryddet innen et århundre.

Rapporten, som er publisert i Biological Conservation, tar for seg 73 tidligere studier om nedgangen i insektbestander over hele verden.

Dersom man ikke gjør noe for å snu utviklingen, vil det ifølge forskerne ha fatale konsekvenser.

«Hvis nedgangen i insektarter ikke stanses, vil dette ha katastrofale konsekvenser både for planetens økosystemer og menneskehetens overlevelse,» sier en av forfatterne bak studien, Francisco Sánchez-Bayo ved University of Sydney, til The Guardian.

Kraftig nedgang

Utviklingen slik den er i dag, truer med en «katastrofal kollaps av naturens økosystemer,» heter det i rapporten.

De siste 25 til 30 årene har man årlig sett et fall i insektmassen på 2,5 prosent, noe Sánchez-Bayo mener er «sjokkerende».

– Det er veldig raskt. Om ti år vil man ha en fjerdedel mindre, om 50 år vil man bare ha halvparten igjen og om 100 år vil man ikke ha noen igjen, sier han til The Guardian.

Insekter er essensielle for alle økosystemer blant annet fordi de fungerer som pollinatorer og mat for andre arter.

Landbruk og sprøytemidler

Verdens insekter utgjør omtrent to tredeler av alle skapninger som lever på landjorda. Mange fugler og andre dyr er avhengige av insekter som mat.

I tillegg er mange planter avhengige av insekter for å kunne formere seg. Dette gjelder en stor del av verdens viktigste matvekster.

De viktigste årsakene til tapet av insekter er reduserte leveområder, intensivt landbruk og sprøytemidler, ifølge den nye studien. Insekter i tropene rammes i tillegg av klimaendringene og stigende temperaturer.

«Med mindre vi endrer måtene vi produserer mat, vil insekter som helhet gå mot utrydning på bare noen få tiår,» heter det i rapporten.

Ifølge rapporten er sommerfugler og møll blant insektene som er hardest rammet og de største konsekvensene vil man se hos fugler, reptiler, amfibier og fisk som spiser insekter.

– Hvis denne kilden til mat blir borte, vil alle disse dyrene sulte i hjel, sier Sánchez-Bayo til The Guardian.