SEKSJONSLEDER: Frode Karlsen i Vest politidistrikt sier det er svært heldig at det ikke gikk liv tapt i ulykken.
SEKSJONSLEDER: Frode Karlsen i Vest politidistrikt sier det er svært heldig at det ikke gikk liv tapt i ulykken. Foto: Tor Erik H. Mathiesen/NTB Scanpix

Disse fokuserer politiet på etter fregatt-forliset

Politiet bekrefter at de har hovedfokus på aktører på fregatten og på Fedje VST.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I «fregattrommet» i Vest politidistrikt jobber en gruppe politifolk intensivt med å finne ut hvorfor Helge Ingstad-ulykken skjedde, og om noen skal straffes for det.

Det er hentet inn folk med kompetanse fra lignede saker. De må vurdere om det har vært brudd på sjøfartsreglene, skipssikkerhetsloven, straffeloven og den militære straffeloven. Dette er komplekse vurderinger.

– Fokuset vårt er vurdering av det som har skjedd forut for kollisjonen, og om det kan forklare hvorfor ulykken skjedde, sier seksjonsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt til TV 2.

Følg hevingen av fregatten direkte i TV 2s livesenter.

Straffetiltak

Om politiet finner ut at noen kan siktes i saken, kan det lede til både foretakstraff, og straff av enkeltpersoner på KNM Helge Ingstad, Sola TS og/eller Fedje VTS.

I kroner og øre er dette den største og mest kostbare ulykken som har skjedd i Norge. Det gjenspeiles også i politiets prioritering av saken.

– Det er sentralt å se på hendelsesforløpet og finne ut hvorfor fregatten har kollidert. Vi har ingen indikasjoner på at det har vært teknisk svikt forut for ulykken. Derfor er de vurderinger som er gjort, eller ikke gjort, på broen helt sentrale for etterforskningen, sier Karlsen.

Karlsen vil ikke si noe om det er noen påstander som står ord mot ord hittil i etterforskningen, men han sier det generelt alltid vil være ulike oppfatninger av hva som har skjedd i en situasjon.

– Jobben vår er å se opplysningene folk kommer med i lys av andre opplysninger og tekniske bevis, og til slutt sette fakta sammen som et puslespill. Vi trekker aldri noen konklusjon før vi er ferdig med det, sier han.

Nøkkelpersoner

Det var sju personer på broen på Helge Ingstad ulykkesnatten, og tre på Sola TS. Samtlige er avhørt av politiet.

– Det er helt åpenbart at de enkeltpersonene vi retter etterforskningen mot, er de som har hatt sentrale roller på bro på begge fartøy og på trafikksentralen på Fedje, sier Karlsen.

Han peker på at det er klare rangordninger på broen på et skip.

– På en bro er det alltid en sjef. Det er en som har det overordnede ansvaret. Selvfølgelig er den som har det overordnede ansvaret mest interessant for oss, sier Karlsen.

Han påpeker at det er forventning til at profesjonelle aktører på et militærfartøy, et tankskip og en trafikksentral sørger for at sjøtrafikken blir ført på en trygg måte. En eventuell uaktsomhet kan være straffbart, men trenger ikke være det. Det er det domstolen som må avgjøre.

– Er du vaktsjef og har den øverste kommandoen så er du den som har ansvaret for å føre båten sikkert fram, men alle som er på bro har ansvar for å gjøre vaktsjefen god, eller i stand til å fylle sin rolle, utdyper han.

Politiet anser det som skjerpende at ulykken hadde enormt skadepotensial.

– Det var et skip fullt av våpen og et tankskip fylt av olje. Det at det ikke gikk menneskeliv, var veldig heldig, sier Karlsen.

Har ikke funnet teknisk svikt

En eventuell tiltalebeslutning fra påtalemyndighetene vil ta tid, men politiet skal være ferdig med etterforskningen til sommeren. Havarikommisjonen forventer at den endelige rapporten deres er klar innen ett år etter ulykken.

I Havarikommisjonens «fregatt-rom» på Kjeller jobber de med å finne ut hvordan ulykken kunne skje, og hvordan det kan forhindres at noe lignende skjer igjen.

– Det er relevant for oss å se på menneskelige faktorer. Alle mennesker gjør feil, og det er inngangen til enhver undersøkelse. Vi har størst fokus på fregatten, men også samspillet med de andre aktørene, sier avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Dag Liseth, til TV 2.

– Vi har ikke funnet tekniske forhold som kan ligge til grunn for denne kollisjonen, sier Liseth.

Den midlertidige rapporten som ble offentliggjort 29. november tilsa at det ikke var en enkelt hendelse som forårsaket ulykken, men flere sammenfallende faktorer.