Gransking: – En rekke feil avdekket i Tolga-saken

Gjennomgangen av Tolga-saken viser mangler i saksbehandlingen på alle områder og nivåer som er undersøkt. Kommunen har feilaktig mottatt 7 millioner kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen fikk mandag overlevert en granskingsrapport etter VGs avsløring om de tre brødrene i Tolga som uten å vite det var registrert som psykisk utviklingshemmede og var blitt satt under vergemål mot sin vilje.

– Saken reiser problemstillinger som går på tvers av de ulike etaters ansvarsområder, sier spesialrådgiver Rune Fjeld under pressekonferansen mandag.

Se hele rapporten her

Fjeld legger fram fire hovedpunkter:

  • Det har vært manglende dialog og medvirkning
  • Det er feilført diagnoser og diagnosene er brukt feil
  • Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette verkemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålet vært opphevet tidligere.
  • Det ble gjort feil ved kommunens registrering som grunnlag for rammetilskudd.​

Et av hovedproblemene rapporten har avdekket er at brødrene ikke har blitt snakket med og informert. De tre har også til dels blitt behandlet samlet og ikke individuelt.

De tre brødrene møtte moderniseringsminister Monica Mæland i dag.

– Det var tre brødre som var sterkt preget av denne dagen og rapporten. jeg har beklaget overfor brødrene og det er det all grunn til. Vi må sikre at slikt ikke skjer igjen, sier Mæland til TV 2.

Feildiagnose og feilregistrering

Gjennomgangen viser at alle tre brødrene har fått oppfølging hos PP-tjenesten i skoletiden. To av brødrene har ikke en psykisk utviklingshemming-diagnose, mens den tredje broren fikk en diagnose i 2009 som viste seg å være feilstilt, men ble igjen diagnostisert i 2014.

Granskingsrapporten viser at skjemaer og rutiner kunne bidra til at brødrene likevel ble registrert som psykisk utviklingshemmede, og plassert under vergemål.

Se hele rapporten her

Fikk sju millioner

Fjeld påpeker at kommuner får tilskudd for hver innbygger som er registrert som psykisk utviklingshemming.

– Tolga kommune har uberettiget fått utbetalt i alt sju millioner kroner for brødrene, sier Fjeld.

Men granskingsgruppen har ikke funnet dokumentasjon på at Tolga kommune bevisst har utnyttet systemet og registrert for mange personer med psykisk utviklingshemming for å få utbetalt mer penger.

– Alt ser her ut til å være i sin skjønneste orden, sier Fjeld.

Tolga-brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal er imidlertid ikke fornøyd med svarene fra Fjeld.

– Forklaringen på at dette kunne skje er en form for misforståelse, et uklart regelverk. Vi har ikke forståelse av at det er en god forklaring. Det er utilfredsstillende besvart, sier han til VG. Han sier også at det er aktuelt å søke om erstatning for brødrene.

Vergemål

«Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere», heter det også i rapporten.

I 2013 fikk Norge en vergemålsreform. Hensikten var å bedre rettssikkerheten til de som trenger verge. Det er i dag 42 000 voksne som har en verge til å hjelpe seg i Norge. Ordningen skal bidra til at folk kan bestemme over eget liv, ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Granskingsgruppen sier man må sende vergemålsloven på høring, og sjekke kommunenes praksis, og stikkprøver må tas. Frivillighet må sikres, står det i rapporten.

VG-avsløring

Granskingen ble iverksatt etter at VG fortalte historien til de tre brødrene, Lars Peder (35), Arvid (32) og Magnus Holøyen (25) fra Tolga i Hedmark som feilaktig ble registrert som psykisk utviklingshemmede, og lagt under vergemål mot sin vilje.

Brødrene var heller ikke klar over at de var registrert som psykisk utviklingshemmede i kommunen i 2012 og 2013.

Saken vekket voldsom oppsikt etter den ble publisert i VG, og fylkesmennene rundt om i landet fikk i ettertid mange henvendelser fra personer som vil vite om de har blitt feildiagnostisert, eller urettmessig umyndiggjort.

En uke etter avsløringen møtte kommunalminister Monica Mæland, helseminister Bent Høie og justisminister Tor Mikkel Wara til pressekonferanse og fremmet krav om gransking.

Ventet i spenning

– Jeg er veldig spent, sier Magnus Holøyen (26) til VG noen timer før rapporten offentliggjøres. Brødrene skal møte moderniseringsminister Monica Mæland forut for pressekonferansen.

Granskingsgruppen har gjort en såkalt «lovlighetskontroll» av Tolga kommune. De har vurdert om regelverket ble brutt, og de har også vurdert om diagnostiseringen av brødrene har vært riktig.

Det er Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Vestland som har gått gjennom alle deler av Tolga-saken. Spesialrådgiver Rune Fjeld presenterer hovedfunnene under pressekonferansen.

De tre berørte departementene har allerede satt i verk flere tiltak, blant annet en stikkprøvekontroll av om diagnosen psykisk utviklingshemming er gitt på et tilstrekkelig godt faglig grunnlag.

– Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang av alle sider ved denne saken. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og arbeidsgruppas tilrådninger og vurdere hvordan dette best kan følges opp, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Tolga kommune varsler en pressekonferanse klokken 15. Se den direkte på tv2.no eller Nyhetskanalen.