Hver dag stopper politiet mange som kjører i rus på norske veier. Men mørketallene er store.
Hver dag stopper politiet mange som kjører i rus på norske veier. Men mørketallene er store. Foto: Scanpix

Mange vil ikke stoppe en promillekjører

Hver dag kjøres det 200.000 kilometer i rus på norske veier.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det blir anslått at det hver dag er 140.000 ruspåvirkede sjåfører ute på norske veier.

Disse er en fare både for seg selv, og andre som ferdes ute i trafikken. Likevel vegrer mange seg for å gripe inn hvis de kommer over noen som kjører i rus.

Én av fem unge tror ikke de hadde stoppet en som har drukket alkohol, fra å kjøre bil.

Det viser en undersøkelse fra Frende Forsikring. Hele 20 prosent av unge mellom 18 og 29 år svarer «nei» eller «vet ikke» på spørsmål om de ville stoppet en promillekjører. Totalt 16 prosent av de mer enn 1.000 spurte svarer det samme, uavhengig av aldersgruppe.

Krever mot

– Hvis opp mot 20 prosent ikke ville prøvd å hindre en som er påvirket av alkohol fra å kjøre bil er det bekymringsfullt, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen.

Erfaring fra politiet viser at av de rundt 10.000 sakene politiet avdekker hvert år, så kommer halvparten etter varsel fra publikum, opplyser Karlsen.

– Det krever mot å stå opp og si ifra. Du skal være trygg på deg selv for å gjøre det, sier Roger Ytre-Hauge, som er fagsjef på motor i Frende Forsikring, i en pressemelding.

Slik tar UP grep mot promillekjøringen

Negative holdninger

– Spesielt blant yngre kan det kanskje være vanskelig å sette ned foten i vennegjengen. Men det kan koste menneskeliv å ikke si ifra. Vi kan ikke leve med slike tall, sier Ytre-Hauge.

– Vår erfaring er at det er svært negative holdninger til fyllekjøring i Norge. Det er sosialt stigmatiserende og jeg ville forventet at flere hadde svart «ja» på spørsmålet, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Hun er generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, en frivillig organisasjon som arbeider mot rus i trafikken og for økt trafikksikkerhet.

Tok 44 prosent flere for ruskjøring

200.000 kilometer i rus

– Det kan være flere grunner til at folk oppgir at de ikke vet om de ville grepet inn. Redsel for en aggressiv reaksjon fra promillekjøreren, redsel for å bli stemplet som en angiver eller få problemer i gjengen i etterkant kan være noen. Jeg håper likevel de ville meldt fra hvis de var i en reell situasjon, sier Fjellvang Kristoffersen.

En vegkantundersøkelse utført i 2016/17 av Seksjon for rusmiddelforskning ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med UP, viste at 0,2 prosent av kontrollerte førere hadde en promille på mer enn 0,2.

– Basert på dette kan vi anta at det hver dag kjøres mer enn 200.000 kilometer med personbil, der føreren er alkoholpåvirket, sier Runar Karlsen i UP.

Utrykningspolitiet har fokus på å luke ut sjåfører som kjører i rus. Foto: Scanpix.
Utrykningspolitiet har fokus på å luke ut sjåfører som kjører i rus. Foto: Scanpix.

Alkohol mest vanlig

Tall fra politiet viser at det ble registrert 9.591 anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand i 2018. Det er på samme nivå som de siste fire årene. UP avdekker stadig flere rusførere, og flere som er påvirket av annen rus enn alkohol, noe som skyldes økt satsning i kombinasjon med økt bruk av analyseinstrument for å avdekke annen rus enn alkohol.

Alkohol er det hyppigst brukte rusmidlet i trafikken, viser en rapport utarbeidet av Seksjon for rusmiddelforskning ved Oslo universitetssykehus.

De mest vanlige rusmidlene sjåfører stoppes med i Norge – foruten alkohol – er cannabis (THC), amfetamin, klonazepam og metamfetamin.

Trodde han var edru - stoppet med 2,51 i promille

20 prosent av dødsulykkene

Rus er en faktor i 20 prosent av dødsulykkene.

Oslo universitetssykehus sin vegkantundersøkelse viser at omfanget av alkoholpåvirket kjøring i trafikken er uforandret siden undersøkelsen i 2008/09, mens det er nedgang i kjøring under påvirkning av annen rus enn alkohol.

– Likevel er det bekymringsfullt at i over 20 prosent av dødsulykkene var ruspåvirkning en av hovedårsakene til at ulykkene skjedde. Ruspåvirket kjøring er fortsatt en trussel på veien, sier UP-sjef Runar Karlsen.

– Politiet vil fortsette å kontrollere sjåfører til alle døgnets tider for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring, med det formål å bidra til reduksjon av antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier han.

Norsk politi blant de beste

– Hvis du våkner opp dagen etter en fest og er usikker på om du kan kjøre, la det være. Det er ikke verdt å utsette deg selv og mange andre mennesker for fare ved å kjøre noen timer for tidlig, sier Roger Ytre-Hauge i Frende.

– Vi har veldig sterke reaksjoner på lovbrudd i trafikken her i landet. Det har gjort at langt færre kjører med rus i Norge enn i de fleste andre land som vi kan sammenligne oss med. Norsk politi er også blant de beste til å avdekke annen rus enn alkohol, avslutter sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen.

Fått med deg denne? UP stoppet syklist – så ble han fotgjenger!

Promilleregler og straff

  • Promillegrensen i Norge er 0,2
  • 0,2-0,5 promille: stort sett bot, men førerkortet kan ryke for en periode
  • 0,5-0,8 promille: bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder
  • Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille.
  • Bøtene i promillesaker settes i forhold til inntekten til den som stoppes.

Se video: Slik er det å kjøre i bakrus