MANGLER: Forsvaret vil ha betydelige mangler i fremtiden om det ikke blir bevilget mer penger, ifølge ny rapport.
MANGLER: Forsvaret vil ha betydelige mangler i fremtiden om det ikke blir bevilget mer penger, ifølge ny rapport. Foto: Kristian Verlo Vikestad/Forsvaret

ny rapport:

Forsvaret med alvorlige mangler

Norges forsvar har alvorlige mangler som vil koste om lag 100 milliarder å fikse, ifølge Forsvarets forskningsinstitutts nye rapport.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag morgen presenterte Forsvarets forskninginstitutts (FFI) sine råd til forsvaret via rapporten «Hvordan styrke forsvaret av Norge».

Her kommer det frem at Forsvaret har «alvorlige» mangler i langtidsplanen for 2021-2024.

For å rette opp i feilene mener forskerne at det kreves betydelig mer penger enn hva som er tiltenkt Forsvaret. Dette vil kreve så mye som 100 milliarder.

Noe av grunnen til at Forsvaret trenger mer penger enn antatt, var kjøpet av de nye NH90-helikoptrene.

– En videreutvikling av Forsvaret basert på dagens plan forutsetter at dette gapet lukkes. 100 milliarder er mye, men gapet er det minste siden vi begynte med langtidsplanlegging av denne typen. Det viser at planleggingsevnen blir stadig bedre og prognosene mer treffsikre, sier John-Mikal Størdal i en pressemelding.

Alvorlige mangler

Det er flere punkter FFI presenterer som alvorlige mangler ved forsvarets plan slik den er i dag. Blant annet blir det poengtert at dagens langtidsplan har store feil når Forsvaret skal gå i beredskap.

– Våre analyser av Forsvarets ytelse viser at dagens plan har alvorlige mangler knyttet til behovet for høy beredskap. I tillegg blir det dyrere å videreføre planen fremover, står det i rapporten.

– Nekte fienden norsk territorium

FFI presenterte fire muligheter for regjeringen. Her blir det blant annet sagt at regjeringen bør vurdere å styrke evnen til å nekte en fiende å utnytte norsk territorium.

Videre blir det nevnt at regjeringen burde bedre samarbeidet med NATO ved å bidra til at styrker blir forflyttet og sikret i Norge. I tillegg til overvåkning og kontrollering av norsk territorium i en militær konflikt.

– Konseptene har alle sine styrker og svakheter, og kan kombineres på ulike måter, avhengig av hvilke politiske og militærfaglige prioriteringer vi ønsker eller blir nødt til å gjøre, sier Størdal.

Bør være førsteprioritet

Det blir poengtert i rapporten at manglene vil ha store konsekvenser for Forsvaret.

– Operative og økonomiske ublanser vil ha store konsekvenser for Forsvarets evne til å møte de mest krevende utfordringene for militæret, heter det i rapporten.

«Regjeringens første prioritert bør derfor være å forsterke dagens planer», oppfordres det i rapporten.