KOKEKAR: Arild Knutsen viser fram et kokekar til heroin på Prindsen mottakssenter i Oslo. Dette er brukerutstyr som deles ut til rusavhengige – men man har ikke råd til å gi ut utstyret til alle som trenger det.
KOKEKAR: Arild Knutsen viser fram et kokekar til heroin på Prindsen mottakssenter i Oslo. Dette er brukerutstyr som deles ut til rusavhengige – men man har ikke råd til å gi ut utstyret til alle som trenger det. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

Oslo fikk 246 millioner til rustiltak – bruker pengene på aktivitetsskole

43,5 av 246 millioner kroner bevilget fra regjeringen med forslag om å bruke på rusfeltet, bruker Oslo kommune på andre ting. – Et svik mot de rusavhengige, mener Høyres James Stove Lorentzen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo kommune fikk for 2019 tildelt en pott på 246 millioner kroner i frie midler fra regjeringen. Midlene ble av regjeringen foreslått brukt på opptrappingsplanen for rus, som ble igangsatt for noen år siden.

Likevel velger Oslo kommune å bruke 43,5 av de 246 millionene på tiltak som ikke går direkte inn i rusfeltet, viser tall fra byrådet.

Byrådet i Oslo har valgt å bruke deler av disse frie midlene på blant annet gratis deltidsplass på Aktivitetsskolen for førsteklassinger (skolefritidsordningen), styrket innsats mot barne- og ungdomskriminalitet i Oslo, samt styrking av helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Midlene brukes også på barselomsorg gjennom prosjektet «Nye familier».

– Dette er gode tiltak absolutt, men det er ikke rustiltak, mener James Stove Lorentzen, helsepolitisk talsmann i Oslo Høyre og leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.

Høyre sendte skriftlig spørsmål til byrådet om pengebruken i november 2018 og fikk til svar at byrådet brukte 84 millioner på tiltak som ikke er russpesifikke. I det vedtatte budsjettet er summen redusert til 43,5 millioner til slike ikke-russpesifikke tiltak.

– Et svik

Midlene fra staten er såkalt frie midler, altså er de ikke øremerket, og kommunen kan selv velge hvilke tiltak de vil prioritere pengene på. Regjeringen har imidlertid foreslått at midlene skal benyttes på opptrappingsplanen for rusfeltet.

– For de frie midlene ligger en intensjon fra regjeringen, og byrådet i Oslo bryter den intensjonen. Fra statlig hold er det ment at vi skal trappe opp på rusfeltet, og så velger byrådet å omprioritere og ikke følge anbefalingene. Det er skuffende, sier Stove Lorentzen.

Høyre-politikeren kaller byrådets prioriteringer for «et svik» mot Oslos rusavhengige.

SKUFFET: Både Høyre-politiker James S. Lorentzen og Arild Knutsen er skuffet over byrådet i Oslo sin prioritering av rusfeltet. Her er de utenfor Sprøyterommet på Prindsen mottakssenter. Foto: Lovise Gangnes/TV 2
SKUFFET: Både Høyre-politiker James S. Lorentzen og Arild Knutsen er skuffet over byrådet i Oslo sin prioritering av rusfeltet. Her er de utenfor Sprøyterommet på Prindsen mottakssenter. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

– Det er veldig skuffende at man ikke har prioritert denne gruppen. Vi opplever at pengene blir brukt på noe annet enn det de skal, samtidig som det er et stort behov for flere tiltak innen rusomsorgen i Oslo, sier han.

Stove Lorentzen understreker at han ikke ser noe feil med tiltakene til byrådet, isolert sett.

– Det er ingen som sier at man ikke skal bruke penger på disse tiltakene. Men de pengene skal hentes fra et annet sted, ikke fra opptrappingsplanen fra staten, mener han.

Hva mener du om denne saken? Si din mening på TV 2s Facebook-side.

Ikke råd til kokekar

Arild Knutsen, mangeårig leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, er heller ikke enig i byrådets prioriteringer.

– Det er fine tiltak i seg selv, men det gjør at penger som skulle bli brukt på russpesifikt arbeid, brukes på generelle tiltak for folk flest. Det mener jeg er feil, sier Knutsen.

– De gjør rusforebygging veldig abstrakt ved å påstå at dette er forebyggende, sier han.

Utenfor sprøyterommet på Prindsen mottakssenter i Oslo, et kommunalt rustilbud i Oslo, viser han frem ulike pakker med smittevernspakker til rusavhengige. En fullverdig smittevernspakke kan forhindre smitte av Hepatitt C og blodbåren smitte, samt forebygge skade på blodårer og vev.

Men på Prindsen mottakssenter har de ikke råd til å kjøpe inn fullverdige smittevernspakker til alle brukere.

– Dette kokekaret her for eksempel, har de ikke råd til å gi til alle. Alternativet blir at rusavhengige bruker bunnen av en skitten brusboks for eksempel, forklarer Knutsen.

I tillegg inneholder heller ikke alle smittevernspakkene askorbinsyre, som må brukes for å løse opp heroin.

– Da er det helt vanlig at rusavhengige i stedet stjeler sitron, for så å skvise ut dråper med skitne fingre. Det er svært smittefarlig, sier han.

SMITTEVERNPAKKE: En pakke som denne kan forhindre og forebygge smitte blant rusbrukere. Den inneholder kokekar, askorbinsyre, saltvann og et filter. Foto: Lovise Gangnes/TV 2
SMITTEVERNPAKKE: En pakke som denne kan forhindre og forebygge smitte blant rusbrukere. Den inneholder kokekar, askorbinsyre, saltvann og et filter. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

Prindsen mottakssenter opplyser til TV 2 at de trenger flere ressurser til innkjøp av flere fullverdige smittevernspakker, samt midler til desentralisering av tjenester for rusavhengige. De ønsker seg også penger til flere ansatte.

– Høyre vil ta store sjanser

Tone Tellevik Dahl (Ap) er byråd for eldre-, helse og arbeid i Oslo. Hun mener Høyres kritikk av pengebruken er feilslått.

FORSVARER PENGEBRUKEN: Byråd for helse, eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
FORSVARER PENGEBRUKEN: Byråd for helse, eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Høyre vil ta store sjanser med byens barn og unge. De vil tydeligvis at alle penger skal brukes til behandling av rusmisbrukere, og ikke til å forebygge at vi får nye rusmisbrukere, sier hun til TV 2.

Tellevik Dahl forklarer at de millionene som ikke er brukt på direkte rustiltak, likevel er prioritert på forebyggende tiltak mot rus.

– Byrådet har, helt i tråd med oppdaterte faglige anbefalinger og forskning, prioritert det som må være en av norgeshistoriens største satsinger på å forebygge rusavhengighet blant barn og unge. I dette ligger det også nye og konkrete tiltak for de som er i ferd med å utvikle et rusproblem, sier hun.

Ap-byråden mener det er et viktig tiltak å hindre at barn og ungdom i Oslo blir eksponert for rus.

– Jeg synes barn og unge i Oslo fortjener bedre. For i en storby som Oslo, er mange barn og unge i en utsatt situasjon og blir lett eksponert for rus. Derfor er det så viktig at vi er der for dem og lager arenaer der de kan møte trygge voksne, føle tilhørighet og få venner. Det er en mye bedre politikk enn å overlate barn og unge til seg selv og gamble på at det går bra, mener hun.

– At Høyre heller vil ta sjansen og heller reparere rusproblemer i etterkant, synes jeg er en veldig uklok måte å drive ruspolitikk på, sier Tellevik Dahl.

Hun mener også at Høyre taler med flere tunger med sin kritikk.

– I sitt alternative budsjett for 2019 sier Høyre at rusomsorg begynner med forebygging og holdningsskapende arbeid. Videre sier helseministeren fra Høyre at forebygging og tiltak overfor unge kommer for sent i gang. Når det er nettopp det vi i byrådet aktivt gjennomfører, faller kritikken på sin egen urimelighet, mener byråden.

  • Ble vedtatt i Stortinget i 2016.
  • Er en femårsplan (2016-2020) for å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder.
  • Planen er i hovedsak innrettet mot personer som er i ferd med å utvikle, eller allerede har etablert, et rusproblem.

    Kilde: Regjeringen.

Vil omprioritere

Dersom Høyre får byrådsmakt i Oslo etter høstens lokalvalg, vil de prioritere annerledes enn dagens byråd, lover Stove Lorentzen i Oslo Høyre.

– Vi vil bruke pengene på en rekke tiltak, blant annet på å øke kapasiteten på smittevernspakkene, som vi ser at det trengs mer av. Det er et lavterskel tiltak som det ikke koster så mye, sier han.

– Og vi vil i hvert fall bruke pengene slik de er tiltenkt fra regjeringen. Oslo kommune har behov for flere og større satsinger innen rusfeltet, og da mener vi byrådets satsing er halvhjertet, sier han.

* I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at byrådet brukte 84 millioner kroner på tiltak som ikke går direkte inn i rusfeltet. Tallet er gitt fra byrådet som svar på skriftlig spørsmål til Høyre i november 2018. I det vedtatte budsjettet er denne summen imidlertid redusert til 43,5 millioner kroner, ifølge byrådet.