ny trusselvurdering fra PST:

– Største trusselen er ekstrem islamisme

PST mener den mest alvorlige trusselen mot Norge kommer fra ekstreme islamistiske grupper, men også cybertrusler fra Russland og Kina.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den største terrortrusselen mot Norge er fortsatt ekstreme islamister, men på sikt er politiets sikkerhetstjeneste (PST) mest bekymret for trusselen fra fremmede makter.

Dette kommer fram i den nye trusselvurderingen til PST, som ble lagt fram mandag.

Benedicte Bjørnland la da fram PSTs trusselvurdering for syvende og siste gang, da hun i april går over i stillingen som politidirektør.

Generelt opplyser PST at trusselbildet i Norge er preget av stabile og relativt varige utviklingstrekk.

– Samtidig vet vi at enkelthendelser og episoder plutselig vil kunne inntreffe og få en stor og ofte uforutsigbar innvirkning på samfunnet. En vurdering av framtiden vil derfor alltid være usikker, sier Bjørnland.

Klassisk spionasje

I trusselvurderingen for 2019 trekkes ekstreme islamistiske grupper fortsatt fram som den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge.

Men PST-sjefen er klar på at den største trusselen mot Norge, på sikt, er fra fremmede makter som Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med og deres etterretningstjenester.

– Det er to land vi framhever i årets trusselvurdering: først og fremst Russland, men også Kina, sier Bjørnland.

I følge PST kartlegger enkelte fremmede etterretningstjenester Norges kritiske infrastruktur, forsvaret og beredskapsevnen.

– Hvordan opererer de i det praktiske?

– Alt fra rekruttering av menneskelige kilder, såkalt klassisk spionasje, til operasjoner i cyberdomene, sier PST-sjefen.

– Norge er et lite land. Hvorfor er vi interessant?

– Vi har en strategisk plassering som Natos Nord-flanke. Vi er nabo til Russland, og i nordområdene er vi det som Russland regner som sitt bastionforsvar, sier Bjørnland.

– Angrep lite sannsynlig

PST vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet, men at antall nye personer som radikaliseres til disse gruppene fortsatt vil være lavt.

– Svekkelsen av IS har medført redusert radikaliseringsvirksomhet og støtte til ekstrem islamisme i Norge. Det vil likevel være enkelte ekstreme islamister som anser Norge som et legitimt mål for terrorhandlinger, skriver PST i trusselvurderingen.

– Al-Qaida arbeider fortsatt mot et langsiktig mål om å etablere et islamistisk kalifat og samle den globale, militante jihad-bevegelsen. Terrororganisasjonen har fremdeles vestlige land i sitt fiendebilde, men det er sannsynlig at de det kommende året vil prioritere angrep i områder hvor de allerede har en tilstedeværelse, skriver de videre.

Det understrekes også at selv om Norge inngår i fiendebildet til både IS og al-Qaida, er det «flere andre europeiske land som er langt mer framtredende i dette bildet».

Sannsynligheten for at norske høyreekstreme eller venstreekstreme grupper gjennomfører terrorangrep i Norge i 2019, vurderes som liten.

Advarer mot kjøp av eiendommer

Hver dag avslører sikkerhetsmyndighetene dataangrep mot Norge.

​– Norge er ett av verdens mest gjennomdigitalisterteland. Vi forvalter mye informasjon i cyberdomene, også mye sensitiv informasjon. Og vi er ikke alltid like flinke til å ta vare på og redusere sårbarheten i den forvaltningen, sier PST-sjefen og legger til at hun da tenker på statlig styrte hackerangrep.

I årets trusselvurdering går PST for første gang ut med en strategisk varsling om bruk av økonomiske virkemidler for å posisjonere seg i Norge.

– For å illustrere så kan jeg vise til det som nylig fikk oppmerksomhet i Finland, hvor det fremkom at russiske virksomheter, og enkeltindivider, har kjøpt opp ganske betydelig med eiendom rundt finske forsvarsinstallasjoner. Det kan illustrere hva vi ønsker å belyse med dette punktet i årets trusselvurdering, sier hun.

– Betyr det at man må være forsiktig med hvem man selger hvilke eiendommer til?

– Ja. Og at man er oppmerksom, særlig rundt skjermingsverdige objekter som forsvarsinstallasjoner ofte er, og hvem som får kjøpe disse naboeiendommene, sier Bjørnland.

Advarer mot Huawei

PST-sjefen understreket også at etterretningstrykket mot Norge fra fremmede stater er økende. Det gjelder spesielt datanettverksoperasjoner.

– Metodene er billige, effektive og i konstant utvikling, og angriperne finner stadig nye sårbarheter de kan utnytte, sier Bjørnland.

Russland ble trukket fram som den største trusselen, men PST advarte også om Kina og Huawei. Den kinesiske IT-giganten har vært brukt som utstyrsleverandør både av Telia og Telenor.

– Vi har sagt at man bør være oppmerksom på Huawei som aktør. Det er korte forbindelser mellom den kommersielle virksomheten og det kinesiske regimet. Kinas etterretningslov pålegger for eksempel både private og kommersielle aktører å samarbeide med nasjonen når den ønsker det, sier PST-sjefen.