Hamar 20190115.
Den tiltalte moren og ektemannen i Eidsivating lagmannsrett. Tiltalte ble dømt tre års fengsel for grov mishandling av datteren (13). Ankesaken forgår i Eidsivating lagmannsrett. Forsvarer Aasmund O Sandland t.h.
Hamar 20190115. Den tiltalte moren og ektemannen i Eidsivating lagmannsrett. Tiltalte ble dømt tre års fengsel for grov mishandling av datteren (13). Ankesaken forgår i Eidsivating lagmannsrett. Forsvarer Aasmund O Sandland t.h. Foto: Pedersen, Terje

Valdres-saken: Ber om tre års fengsel for moren

EIDSIVATING LAGMANNSRETT (TV 2): Aktor legger ned påstand om tre år i fengsel for moren (47) som er tiltalt for grov mishandling og grov omsorgssvikt etter at datteren døde av avmagring.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er ikke vold i vanlig forstand, men handlinger som påfører Angelica store lidelser.

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe tegnet under sin prosedyre et bilde av hvordan han mener moren til Angelica systematisk unndro datteren fra behandling helt siden Angelicas spiseforstyrrelse ble påvist i 2012.

– Vi ser at det knapt er kommet i gang noe behandling, sier Dymbe i sin prosedyre.

Aktor ba om at kvinnen fengsles i tre år. I tingretten ba aktor om at moren måtte dømmes til fire års fengsel – hvorav ett år betinget. Retten dømte henne til fengsel i tre år.

Kvinnen har ikke erkjent straffskyld.

Aktor mener det er dokumentert at den tiltalte moren stadig oppsøkte nye behandlere for datterens spiseforstyrrelse, men at kontakten ble brutt så snart behandlerne begynte å stille krav.

– Det har vært mye styr fra tiltaltes side, men når det kommer til stykket, takker hun nei til behandling, sier statsadvokaten.

– Det blir hevdet at tiltalte var misfornøyd med at Angelica hele tiden måtte gjenfortelle. Men det er tiltalte som hele tiden har byttet behandlingssteder og det er hun som hele tiden har snakket for Angelica, sa aktor.

Skremte datteren

Dymbe tegner også et bilde av at moren har skremt Angelica i forhold til behandling.

– Tiltalte har en voldsom aversjon mot Drammen sykehus og BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling), sier han og trekker fram en sms moren skrev til Angelica om sykehuset i Drammen hvor datteren var innlagt til behandling: «Jeg hater, hater, hater, det stedet og føler meg ikke trygg».

– Det er hennes store aversjon mot sykehuset i Drammen og BUPA som gjør at hun holder datteren tilbake, sier Dymbe.

I et brev forespeiler moren datteren en behandling med tvangsfôring og bruk av reimer som alternativet hvis hun blir innlagt.

Aktor pekte på at det største problemet kanskje er at moren tok sterk styring over det som skjer med datteren i helsevesenet.

– Hun fremstiller seg som et offer

Dymbe ba retten også om å vurdere tiltaltes personlighetstrekk.

– Rettspsykiaterne skriver at det er en person med krenkbarhet og mistenksomhet, og av noen vitner beskrives tiltalte som manipulerende.

Aktor mener det er flere tilfeller hvor moren mener andre har skylden for det som har skjedd.

Disse trekkene preger tiltaltes handlemåte, blant annet ved omtale av skole og helsevesenet, slik aktoratet ser det, sa aktor.

– Tenkemåten hennes er at det er andre som har skylda for det som har skjedd. Hun betegner helsevesenet i svart-hvitt. Ingen nyanser. Om noe berører tiltalte sterkt bruker hun skjellsord, sa aktor.

Mener moren visste at Angelica kunne dø

Satatsadvokaten mener den omfattende SMS-utvekslingen mellom mor og datter i ukene før Angelica døde, viser at moren må ha visst at det var overhengende fare hun sto i fare for å dø.

Aktor leste opp flere tekstmeldinger fra de siste dagene Angelica var i live:

«Du dør hvis du ikke spiser nå».

«Når kommer jeg til å dø, tror du?»

«Om du ikke er død i morgen, havner du på sykehus i flere år».

Straffeskjerpende om Angelica allerede var død

​Moren er tiltalt for grov mishandling og grov omsorgssvikt. Statsadvokaten mener det at Angelica kan ha vært død allerede før moren ringte til AMK-sentralen, peker i straffeskjerpende retning.

– Vi må legge til grunn at det er utenfor enhver rimelig tvil at Angelica er død når tiltalte ringer AMK, sier Dymbe.

– Hun er godt pakket inn i senga når ambulansepersonellet kommer. Mobiltelefonen hennes lå på magen hennes og AMK-sentralen hører ikke at hun driver med gjenoppliving når hun blir instruert i det.

Forlot rettssalen

Den tiltalte forlot rettssalen kort tid etter at aktor Arne Ingvald Dymbe begynte med sin avsluttende prosedyre. I følge forsvarerne følger hun rettsforhandlingen fra et tilstøtende rom med lyd- og bildeoverføring.

Hun har muligheten til å følge det som skjer, fra et tilstøtende rom.

Angelica Heggelund (13) ble funnet død på ei hytte i Valdres 31. desember 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Moren er tiltalt for grov mishandling.

I tingretten ba aktor om at moren måtte dømmes til fire års fengsel – hvorav ett år betinget. Retten dømte henne til fengsel i tre år. Hun har ikke erkjent straffskyld.

Kvinnens forsvarere har hele tiden hevdet at hun aldri skulle ha vært tiltalt i saken.

Ber om 150.000 i oppreisning til faren

Marianne Stein, som er bistandsadvokaten til faren til Angelica, mente i sin prosedyre en passende oppreisning for faren vil være 150.000 kroner.

– Etter min mening er det enkelte forhold i denne saken som begrunner en høyere oppreisning enn ved uaktsomt drap, sa Stein i sin prosedyre.

– Hun fratok biologisk far hans rettigheter og hans foreldreansvar og mulighet til å hjelpe datteren. Og til slutt fikk han et brått og brutalt budskap som utelukket ethvert håp om noen gang å bli kjent med datteren Angelica.

Hun la ned påstand om oppreisningserstatning etter rettens skjønn.

Barnevernssak, ikke straffesak

Morens forsvarer, Aasmund Olav Sandland, mener aktors prosedyre mer bar preg av å handle om en barnevernssak enn en straffesak.

– Det var som forventet. Den bærer etter min oppfatning mer preg av å være en prosedyre i en sak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven og ikke en straffesak, sier Sandland til TV 2 .

– Hvis vi hørte etter var dette en presentasjon av temaer som dreier seg om omsorgsovertakelse, ikke et tema som dreier seg om mishandling i nære relasjoner.

I morgen skal forsvarerne fremføre sin prosedyre, før lagretten trekker seg tilbake for å avsi dom.